Χρειάζεται ὁ πόθος γιά νά ὑπάρξῃ ζωή;

Χρειάζεται ὁ πόθος γιά νά ὑπάρξῃ ζωή;Διάβασα μίαν σκέψι τῆς Φυλλίτσας καὶ στάθηκα προβληματισμένη.
Ἔγραφε ἡ φίλη μας:

«Ὁ Ἵμερος εἶναι ἡ προσωποποίησις τῆς σφοδρῆς ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας, τοῦ ἐρωτικοῦ πόθου…
Χρειάζεται πάντα κάποιος πόθος γιὰ νὰ κινεῖται ἡ ζωή!»
Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

 Ἡ φωτογραφία ὅμως μόνον σὲ πόθο δὲν παραπέμπει. Οὔτε σὲ πάθος. Ἀπεικονίζει μόνον τὴν ἔκφρασι τῆς κινήσεως καὶ τῆς ζωτικότητος ποὺ ἐκφράζει ἕνας νέος ὀργανισμός.
Ἄλλως τε, τί πόθο μπορεῖ νά ἔχῃ ἕνας ἀμνός ἀγαθός καί ἀπονήρευτος;

Ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Ἡ λέξις πόθος προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξι πάθος. Δῆλα δὴ ἀπὸ τὸ πάσχω. Δῆλα δὴ ἀπὸ τὸ ὅ,τι κάπου φθήνω. Κάπου ὑπάρχει φθορά.
Μήπως δῆλα δή γιά νά ὑπάρξῃ ζωή, ὅπως ἐμεῖς τήν ἀντιλαμβανόμαστε, ἀπαιτεῖται κάπου κάτι νά πάσχῃ;

Μᾶλλον ναί…
Δὲν μπορῶ νὰ ἀποφανθῶ μὲ βεβαιότητα, ἀλλὰ κατὰ πῶς τὸ ἀντιλαμβάνομαι αὐτὴν τὴν στιγμή, ἐὰν δὲν ὑπάρξῃ ὁ Ἵμερος, ὁ πόθος, τὸ πάθος κάτι θὰ λείπῃ. Θὰ εἶναι ὅλα ἰσοπεδωμένα. Μὰ ἐὰν εἶναι ἰσοπεδωμένα ὅλα τότε ποῦ θά εἶναι ἡ ζωή;

Φιλονόη.

(Visited 139 times, 1 visits today)
One thought on “Χρειάζεται ὁ πόθος γιά νά ὑπάρξῃ ζωή;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρειάζεται ὁ πόθος γιά νά ὑπάρξῃ ζωή; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply