Ἀλουμίνιον πρὸ 11.000 ἐτῶν.

Ἀλουμίνιον πρὸ 11.000 ἐτῶν.Ἡ σφήνα ἀλουμινίου βρέθηκε στὴν Ῥουμανία τὸ 1974, στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Mures, κοντὰ στὴν πόλη τῆς
Ayud.
Τὴν βρῆκαν σὲ βάθος ἔνδεκα μέτρων.

Δεῖτε, μοιάζει πολὺ μὲ ἕνα τεράστιο σφυρί.
Τὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Cluj-Napoca, πῆγε τὸ τεχνούργημα σὲ ἐργαστήριο καὶ βρῆκαν ὅ,τι τὸ ὑλικὸ εἶναι κράμα ἀλουμινίου, ποὺ καλύπτεται μὲ ἕνα παχὺ στρῶμα ὀδειδίου.
Τὸ κράμα περιεῖχε δώδεκα διαφορετικὰ στοιχεῖα καὶ τὸ περίεργο εἶναι ὅ,τι ἔχει τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀλουμινίου.
Τὸ ἀλουμίνιο ὅμως ἀνακαλύφθηκε τὸ 1808.
Βγαίνει ἀπὸ τὸν βωξίτη, μὲ ἠλεκτρόλυση (βολταϊκὸ τόξο, ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα).
Αὐτὸ τὸ ἀντικείμενο ἔχει ἡλικία ἔντεκα χιλιάδων ἐτῶν.
Ἄς δόσου νοἱ ἐπιστήμονες τοῦ κατεστημένου μίαν λογικὴ ἀπάντηση

Περιοδοδικὸ ἀναζήτησις

 

(Visited 30 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀλουμίνιον πρὸ 11.000 ἐτῶν.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀλουμίνιον πρὸ 11.000 ἐτῶν. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply