Κάποτε ἡ ἀπραξία εἶναι ἡ καλλίτερη πράξις…

Κάποτε ἡ ἀπραξία εἶναι ἡ καλλίτερη πράξις...Κάποιες φορὲς ἡ Ἀπραξία εἶναι ἡ καλλίτερη Πράξις…
Τότε, ἀπὸ τὸ νὰ μὴν κάνῃς κάνοντας, ἐπιλέγεις τὸ νὰ κάνῃς ΜΗ κάνοντας…
Καὶ νικᾶς…

 Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Κύττα φίλε μου τώρα κάτι σκέψεις ποὺ μᾶς καταθέτει ὁ Νικόλας…
Περίεργες; 
Παράδοξες;
Μπᾶ… Μᾶλλον κάτι θέλει νὰ μᾶς πῇ κι ἐμεῖς δὲν τὸ ἀντιλαμβανόμαστε…

Ἐτοῦτος ὁ πόλεμος δὲν ὁμοιάζει μὲ ἄλλους…
Δὲν ἔχει ὅπλα συνήθη…
Δὲν κουβαλᾶ βόμβες, κανόνια, μαχαίρια…
Ἐτοῦτος ὁ πόλεμος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἄλλα πράγματα, πιὸ σπουδαία… Πιὸ σημαντικά… Πιὸ οὐσιώδη… 
Ἐτοῦτος ὁ πόλεμος ἔχει νὰ κάνῃ μόνον μὲ τὸν νοῦ. Εἶναι καθαρὸς Ὀδυσσειακός. 
Καὶ ναί, ὅποιος τὸ ἀντιληφθῇ νικᾶ!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 43 times, 1 visits today)
One thought on “Κάποτε ἡ ἀπραξία εἶναι ἡ καλλίτερη πράξις…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάποτε ἡ ἀπραξία εἶναι ἡ καλλίτερη πράξις… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply