Ὅσοι ἀπεχθάνονται τὴν ἀλήθεια τὴν ἀπεχθάνονται ἀπὸ ντροπή.

Ὅσοι ἀπεχθάνονται τὴν ἀλήθεια τὴν ἀπεχθάνονται ἀπὸ ντροπή.Η Αλήθεια ήταν θεότητα στην Ελληνική Μυθολογία, ιδεατή ανθρωπόμορφη προσωποποίηση της αλήθειας των αρχαίων Ελλήνων φερόμενη προστάτης της έννοιας. Σύμφωνα με τον Πίνδαρο ήταν κόρη του Δία. Ο Πλούταρχος την αναφέρει ως “Τροφό του θεού Απόλλωνα”, μαζί με την Κορυθάλεια..
Επειδή η Αλήθεια εικονίζονταν πάντα χωρίς στολίδια και πλούσια ενδύματα έναντι των άλλων θεοτήτων, ο Οράτιος την αποκαλούσε “nuda” Veritas, δηλαδή “γυμνή αλήθεια”.
Από τότε καθιερώθηκε η ρητορική έκφραση “γυμνή αλήθεια”, ή “αλήθεια γυμνή” που λέγεται μέχρι και σήμερα εκ του γεγονότος ότι δεν χρειάζεται στην απόδοσή της ιδιαίτερα καλολογικά στοιχεία ή προλόγους ή συναισθήματα.

Όσοι απεχθάνονται την αλήθεια, την απεχθάνονται από ντροπή, επειδή είναι γυμνή.

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 33 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὅσοι ἀπεχθάνονται τὴν ἀλήθεια τὴν ἀπεχθάνονται ἀπὸ ντροπή.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅσοι ἀπεχθάνονται τὴν ἀλήθεια τὴν ἀπεχθάνονται ἀπὸ ντροπή. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅσοι ἀπεχθάνονται τὴν ἀλήθεια τὴν ἀπεχθάνονται ἀπὸ ντροπή. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply