«Δὲν θὰ ἀφήσω τὸν φόβο νὰ μὲ κάνῃ σκλάβο…»

«Δὲν θὰ ἀφήσω τὸν φόβο νὰ μὲ κάνῃ σκλάβο...»Φόβος…
Ἡ ἀπουσία, ἡ ἔλλειψις φωτός. Ἡ ἄγνοια… Τὸ σκότος…
Ὁ φόβος δημιουργεῖται ὅταν εἴμαστε ἡμιμαθεῖς… Ἤ ὅταν ἀντιλαμβανόμαστε πὼς μᾶς λείπουν πληροφορίες…
Ἤ ὅταν δὲν γνωρίζουμε ὅλες μας τὶς δυνατότητες…

Ὁ φόβος εἶναι ψευδαίσθησις.
Τὸ μόνον ποὺ πράγματι ἰσχύει εἶναι ἡ ὕπαρξις ἤ ἡ ἀπουσία τοῦ φωτός.
Τὸ νὰ μὴν γνωρίζουμε εἶναι κάτι ποὺ διορθώνεται. Ἀλλάζει. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς.
Τὸ νὰ ἐπιτρέπουμε ὅμως στὸν φόβο νὰ μᾶς ἐξουσιάζῃ, μετατρέποντάς μας σὲ ἀνήμπορα πλάσματα, δίχως θέλησι καὶ ἱκανότητες εἶναι κάτι ποὺ μόνον μὲ τὸ φῶς, μὲ τὴν γνώσι δῆλα δὴ καὶ τὴν ἀλήθεια ξεπερνιέται.
Ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται τὸ ἐὰν θὰ παραμένουμε ἤ ὄχι θύματα… Μόνον ἀπὸ ἐμᾶς…

Ὁ φόβος εἶναι ἕνα τρομακτικὸ συναίσθημα ποὺ δημιουργεῖ ψευδαισθήσεις ἀνεπάρκειας καὶ ἔλλειψης.
Σὲ μετατρέπει σὲ θύμα τοῦ κόσμου.
Ὅμως δὲν εἶσαι τὸ θύμα τοῦ κόσμου.
Εἶσαι τὸ φῶς τοῦ κόσμου.

Γιώτα Σούσουλα

Τί θά εἴμαστε; Τό φῶς τοῦ κόσμου ἤ τά θύματα τοῦ κόσμου;

Φιλονόη

(Visited 216 times, 1 visits today)
2 thoughts on “«Δὲν θὰ ἀφήσω τὸν φόβο νὰ μὲ κάνῃ σκλάβο…»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Δὲν θὰ ἀφήσω τὸν φόβο νὰ μὲ κάνῃ σκλάβο…» | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Δὲν θὰ ἀφήσω τὸν φόβο νὰ μὲ κάνῃ σκλάβο…» | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply