Θρακικὰ ἀριστουργήματα.

Θρακικὰ ἀριστουργήματα.1Ἀριστουργήματα τοῦ 4ου αἰῶνος π.χ. ἀπὸ τὴν κοιλάδα τῶν Θρακῶν Βασιλέων στὴν Βουλγαρία.
Οἱ Θράκες ἦταν Ἑλληνικὴ φυλή.
Ἔπαιρναν μέρος στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες καὶ εἴχαν ὀλυμπιονίκες.
   Οἱ Βούλγαροι ἦλθαν τὸ 600 μ.χ.

This slideshow requires JavaScript.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply