Θρακικὰ ἀριστουργήματα.

Ἀριστουργήματα τοῦ 4ου αἰῶνος π.χ. ἀπὸ τὴν κοιλάδα τῶν Θρακῶν Βασιλέων στὴν Βουλγαρία.
Οἱ Θράκες ἦσαν Ἑλληνικὴ φυλή.
Ἔπαιρναν μέρος στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες καὶ εἴχαν ὀλυμπιονίκες.
   Οἱ Βούλγαροι ἦλθαν τὸ 600 μ.χ.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply