Εἶναι εὐτυχία νὰ ἀντιστέκεσαι καὶ νὰ πολεμᾶς!

Ὅταν εἶδα αὐτὴν τὴν πανέμορφη, χαμογελαστὴ φατσούλα, ποὺ κρύβεται ἀπὸ τοὺς ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες, περιφρονῶντας τους, ντυμένη μὲ τὴν σημαία τῆς Πατρίδος της, ἀναστατώθηκα!
Τί ὀμορφιά εἶναι αὐτή;
Τί εὐτυχία;Εἶναι εὐτυχία νὰ ἀντιστέκεσαι καὶ νὰ πολεμᾶς!


Τί χαρά ζωγραφισμένη σέ ἕνα τόσο δά προσωπάκι;
Τί δύναμις πηγάζει ἀπό αὐτό τό χαμόγελο;
Πόση περιφρόνησις στό χαρούμενο βλέμμα του;
Πόση ἀνάγκη ἔχουμε ἀπό αὐτές τίς εἰκόνες ὅλοι μας;

Εἶναι εὐτυχία νὰ ἀντιστέκεσαι καὶ νὰ πολεμᾶς.
Μὰ ἡ μεγαλυτέρα εὐτυχία εἶναι νὰ νικᾶς μετὰ ἀπὸ κάθε μάχη!
Κι αὐτὸ τὸ παιδὶ ἔχει ἤδη νικήσῃ!
Δέν τό βλέπετε; Τέτοια περιφρόνησις πρὸς τοὺς σφαγεῖς του… Πουθενὰ ἀλλοῦ!

Φιλονόη. 

Σημείωσις.
Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Τζιχᾶντ. Εἶναι πράγματι πανέμορφη!

φωτογραφία

πρώτη δημοσίευσις 29 Μαρτίου 2013

(Visited 35 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Εἶναι εὐτυχία νὰ ἀντιστέκεσαι καὶ νὰ πολεμᾶς!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἶναι εὐτυχία νὰ ἀντιστέκεσαι καὶ νὰ πολεμᾶς! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἶναι εὐτυχία νὰ ἀντιστέκεσαι καὶ νὰ πολεμᾶς! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply