Μόνον στήν Κρήτη συναντοῦμε τόν διπλό πέλεκυ;

Μόνον στήν Κρήτη συναντοῦμε τόν διπλό πέλεκυ;Λέτε;
Μπᾶ… Αὐτὸ μᾶς ἔχουν πῇ…
Στὴν πραγματικότητα τὸν συναντοῦμε ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη…

Παράδειγμα;

Στὴν ὑπερβορεία: Κρητικὸς λάβρυς-διπλὸς πέλεκυς, μέσα σὲ κύκλο.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Μᾶλλον, κατὰ πῶς φαίνεται, δὲν εἶναι μόνον ἐδῶ τὰ σημάδια τῶν Μινωϊτῶν ἀφημένα.
Μᾶλλον, κατὰ πῶς φαίνεται, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν περνοῦσαν τοὺς τιμοῦσαν ἀναλόγως…
Μᾶλλον, κατὰ πῶς φαίνεται, πάλι μαῦρα σκοτάδια ἔχουμε…

Φιλονόη

 

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply