Συρία, ἡ αὐλαία ἀνοίγει γιὰ τὸν νέο παγκόσμιο πόλεμο.

Συρία, ἡ αὐλαία γιὰ τὸν νέο παγκόσμιο πόλεμο.3Ναί, καλὰ διαβάσατε…
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἡ αὐλαία τοῦ Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ἄνοιξε…
Οὐσιαστικῶς ὁ Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ἔχει πρὸ πολλοῦ ξεκινήσῃ, διότι οἱ προετοιμασίες του πλέον δὲν κρύβονται. Γίνονται φανερά, ἐμπρὸς στὰ μάτια μας καὶ μᾶς καταδεικνύουν τὸ ποῦ, τὸ πῶς, τὸ πότε…
Νὰ μὴν τὰ ξαναγράφω, διότι γίνομαι κουραστική. Θὰ ἀναφέρω μόνον τὶς χῶρες ποὺ ἤδη ἐμπλέκονται ἤ διαφαίνεται πὼς θὰ ἐμπλακοῦν, καθῶς ἐπίσης κι ἐκεῖνες ποὺ προετοιμάζονται ταχύτατα γιὰ νὰ παίξουν ἄλλους ῤόλους, ἀργότερα.
Ἡ Κίνα κατὰ τῆς Ἰαπωνίας καὶ τῆς Ἰνδίας. Ἡ Ἰαπωνία ὅμως τελεῖ ὑπὸ κατοχὴν τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὸ πέρας τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεπῶς ἡ ἐμπλοκὴ τῆς Ἰαπωνίας ὁπωσδήποτε κρύβει πίσω της τὶς ΗΠΑ.

Ἡ Κίνα ὅμως ἀπειλεῖ καὶ τὸ ΝΑΤΟ. Δῆλα δὴ τὶς χῶρες μέλη του ἐὰν ἀποφασίσουν εἰσβολὴ στὸ Ἰράν. Δῆλα δὴ ἡ Κίνα βρίσκεται στὸ μέσον πολλῶν ἐχθρῶν, πάρα πολλῶν… Ἀλλὰ συζητᾶμε πάντα γιὰ ἕναν γίγαντα… Τὸ ἐὰν ἔχῃ πήλινα πόδια ἤ τσιμεντένια, θὰ φανῇ στὴν πορεία…

Πολὺ καλὴ παράστασις... Ἀρίστη!!!

Πολὺ καλὴ παράστασις… Ἀρίστη!!!

Ἡ Κορέα μὲ τὰ ὑποτιθέμενα πυρηνικά της, τὰ ὀποῖα πολὺ πιθανὸν διαθέτει, ἀλλὰ δὲν εἶναι τόσο ἠλίθιοι γιὰ νὰ κάνουν χρήσι αὐτῶν, ἐπίσης προετοιμάζεται γιὰ μίαν σοβαρὴ εἰσβολή. Γνωρίζουν τὶς συνέπειες τῆς χρήσεως τῶν πυρηνικῶν ἤδη ἀπὸ τὸν προηγούμενο πόλεμο. Συνεπῶς τὰ πυρηνικά , κι ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ οἱ χῶρες ποὺ τὰ διέθεταν τὰ ἔχουν περιορίσῃ κατὰ πάρα πάρα πάρα πολύ, χρησιμεύουν μόνον ὥς μέσον δημιουργίας ἐντυπώσεων κι ὄχι ὡς μέσον ἐκφοβισμοῦ. Γνωρίζουν αὐτοὶ τὸ πῶς καὶ τὸ ποῦ καὶ τὸ ἐὰν θὰ χρησιμοποιηθοῦν. Ἀφῆστε δὲ ποὺ τὰ πυρηνικὰ «δουλεύουν» σὲ συγκεκριμένες συνθῆκες. Ὄχι ἔτσι, γιὰ τὴν πλάκα μας… Ἄρα ἡ Κορέα τὰ κρατᾶ, ἐὰν τὰ κρατᾶ, γιὰ ἐκφοβισμό, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, γιὰ λύσι …αὐτοκτονίας.

Ἡ πολὺ καλὴ παράστασις πιὸ ἀναλυτικά.

Ἡ πολὺ καλὴ παράστασις πιὸ ἀναλυτικά.

Ἄλλως τέ, οἱ δύο τράπεζες ποὺ δὲν ἐλέγχονται ἀκόμη ἀπὸ τοὺς Rothschild εἶναι ἡ ἰρανικὴ καὶ ἡ κορεατική. 
Ἄρα οἱ δύο ἐπόμενοι στόχοι τῶν «κοσμοκυριάρχων» εἶναι ἡ Κορέα καὶ τὸ Ἰράν.
Συνεπῶς ἡ Κορέα θὰ παίξῃ ἐπίσης σοβαρὸ ῥόλο στὰ ὅσα ἔπονται.

Ὁ ἀραβικὸς κόσμος ἀπὸ τὴν ἄλλην εἶναι μία …σούπα. Δῆλα δὴ ἤ ἔχουν κυριεφθῇ μὲ πόλεμο ἤ ἔχουν κυριεφθῇ ἀπὸ τὸ χρῆμα… Ὁ ἀραβικὸς κόσμος, πλὴν τοῦ Ἰρᾶν καὶ τῶν Παλαιστινίων, εἶναι οὐσιαστικῶς πεθαμένος. Ὅ,τι διατάξουν τὰ ἀμερικανά…
Κουβέιτ, Ἠνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα, Ὀμάν, Ἰορδανία, Αὔγυπτος, Τυνησία, Μαρόκο, Λιβύη…
Εἴδατε λοιπόν γιατί ἔπρεπε νά πάρουν τήν ἐξουσία τῆς Λιβύης τά ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα…
Καὶ κάτι πολὺ σπουδαῖο.
Ἄς μὴν ξεγελιόμαστε μὲ τὶς πολυδιαφημιζόμενες, ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαθλιώσεως, «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις» τῆς Αἰγύπτου καὶ τῶν λοιπῶν ἀραβικῶν κρατῶν… Μούσια σγουρὰ καὶ …ψειριασμένα εἶναι. Παραστάσεις στημένες ὅλες… Γιὰ τὴν ὥρα τὸ μόνον ποὺ διακρίνουμε εἶναι τὸ δούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν μὲ τοὺς «κακοὺς» κρατοῦντες καὶ τοὺς «αὐτοκτονοῦντες» Αἰγυπτίους. Γιὰ τὴν ὥρα… Σὲ δύο μὲ τρία χρόνια θὰ βλέπουμε κάποια πράγματα μὲ ἄλλο μάτι καὶ τότε τὰ συμπεράσματα θὰ εἶναι πιὸ ἀσφαλῆ… Ἄλλως τὲ σήμερα μᾶς λείπουν στοιχεῖα… Κι ἐπεὶ δὴ οὐδὲν κρυπτόν… Λίγη ὑπομονή!

Τί ἄλλο βλέπουμε;
Βλέπουμε τὸ Ἰσραὴλ νὰ ἔχῃ στρέψῃ τὰ ὅπλα του κατὰ τοῦ Ἰρᾶν καὶ φυσικὰ κατὰ τῆς Συρίας. Ἡ Συρία πρέπει νὰ τελειώσῃ, διότι εἶναι «διάδρομος» σημαντικός, πρὸς πάρα πολλὲς κατευθύνσεις. Ἀπὸ Ἰρὰν ἔως Τουρκία καὶ …Ῥωσσία. Συρία, ἡ αὐλαία γιὰ τὸν νέο παγκόσμιο πόλεμο.2

Πῶς; Καί Ῥωσσία;
Ναί, κι ἄς μὴν καλοφαίνεται ἀπὸ τοὺς χάρτες. Ἡ Ῥωσσία κάνει γυμνάσια στὸν Καύκασο, πατᾶ ἤδη μὲ τὸ ἕνα πόδι στὴν Συρία καὶ προετοιμάζεται γιὰ τὴν μεγάλη σύγκρουσι, ποὺ κοντοζυγώνει. Κοντά της, γιὰ τὴν ὧρα, ἡ Κίνα… Κι ἄλλοι σύμμαχοι θὰ προκύψουν, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὧρα δὲν ἀνοίγουν ὅλα τὰ χαρτιά τους…

Βλέπουμε ἐπίσης καὶ μίαν Τουρκία νὰ πασχίζῃ νὰ κρατηθῆ ὄρθια, ἀλλὰ κομματάκι δύσκολο τῆς πέφτει. Ἀπὸ τὴν μία οἱ Κοῦρδοι κι ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ Ῥῶσσοι, δὲν νομίζω νὰ τῆς ἀφήσουν πολλὰ περιθώρια γιὰ ἀντιδράσεις. Δέν θυμᾶστε πού σημαντικές προμήθειες τῶν μισθοφόρων, πού πολεμοῦν τάχα μου τόν Ἄσαντ, ἔφθαναν σέ αὐτούς μέσῳ Τουρκίας; Δέν θυμᾶστε τά «περίεργα» πυρά πού ἐδέχθῃ ἡ Συρία ἀπό τήν Τουρκία; Ἀφῆστε δὲ ποὺ τὰ ἀμερικανὰ τὴν ἔχουν γιὰ τὰ καλὰ χώσῃ στὰ βρώμικά τους παιχνίδια. Δέν θυμᾶστε πού ἔβαλαν τήν Τουρκία νά καταλάβῃ περιοχές τῆς Συρίας; Γιατί λοιπόν νά τό κάνουν; Ἐπεί δή οἱ Τοῦρκοι εἶναι τά καλά τους παιδιά; Ἤ μήπως ἐπεί δή θέλουν ἐπί τέλους νά σπρώξουν τούς Τούρκους στό νά ἐκτεθοῦν ἀνεπανόρθωτα;
Δέν βλέπουμε μίαν ἀκόμη «πορτοκαλί ἐπανάστασι» νά τρίζῃ τά θεμέλια τῆς τουρκικῆς «δημοκρατίας»; Δέν ἀντιλαμβανόμαστε πώς κι αὐτό μέσα στά «ἐφέ» τῆς παραστάσεως εἶναι;
Ἄλλως τὲ γιὰ τὸ κουρδικὸ ἡ Τουρκία πλέον τὸ …βούλωσε. Μήπως κάτι ξέρει πού ἐμεῖς ἀγνοοῦμε;
Σὲ κάθε περίπτωσι πάντως ἡ θέσις τῆς Τουρκίας, ἰδίως στὰ σημεῖα ποὺ συνορεύει μὲ τὴν Συρία, εἶναι πάρα πολὺ περίεργη.
Βέβαια, γνωρίζοντας τὸ εἶδος τῶν Τούρκων, ἐμεῖς ἀναμένουμε μικρῆς ἤ μεγάλης ἰσχύος ἐπίθεσί τους, σὲ κάποιο σημεῖο τῆς χώρας. Αὐτὰ τὰ γνωρίζουν καλλίτερα οἱ στρατιωτικοί μας. Τὸ ἐὰν θὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅμως μίαν πιθανὴ ἐπίθεσι εἶναι ἄλλο ζήτημα… Εἶναι γρίφος γιὰ δυνατοὺς λύτες.
Βλέπετε δὲν πρέπει νὰ μείνῃ κάποιος ἔξω ἀπὸ τὸν χορό.

Ἡ Ἰνδία ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προετοιμασία της κατὰ τῆς Κίνας, ἔχει κι ἄλλα μέτωπα ἀνοικτά. Ἡ Αὐστραλία, ποὺ οὐδεμία σχέσι ἔχει μὲ τοὺς παραπάνω, ἐξοπλίζεται μὲ ὑποβρύχια. Ἡ Ἰταλία, ποὺ ἔχει ἐπίσης πτωχεύσῃ, ἀγοράζει ἐπίσης ὑποβρύχια.
Κοινὰ γυμνάσια μεταξὺ τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ ἔχουν γίνει σχεδὸν …καθημερινὴ ῥουτίνα. Κι ὅλα αὐτὰ ἀπὸ χῶρες ποὺ ἤ ἔχουν πτωχεύσῃ ἤ πτωχεύουν ἐντὸς ὁλίγου.

Ὅσο γιά τίς ΗΠΑ;
Ἔ, αὐτοὶ πιὰ ἔχουν ἀναλάβῃ ἐπισήμως τὸν ῥόλο τοῦ παγκοσμίου …τσοπανόσκυλου.

Γιατί σᾶς τά γράφω αὐτά σήμερα;
Σαφῶς ὄχι γιὰ νὰ φοβηθεῖτε… Τί σημασία ἔχει ἄλλως τέ; Ὅπου ὅλοι κι ἐμεῖς…
Τὰ γράφω ὅμως γιὰ ἄλλον λόγο… Μήπως κι ἐπὶ τέλους ἀντιληφθοῦμε πὼς μόνον ἡ ἀτομικὴ καὶ ἡ οἰκογενειακή μας αὐτάρκεια θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ ἀντιμετωπίσουμε αὐτὰ ποὺ ἔρχονται.
Δίχως νὰ θέλω νὰ γίνω Κασσάνδρα, χρησιμοποιῶντας μόνον τὴν κοινὴ λογική, ἀντιλαμβάνομαι πὼς ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ἐμπλακοῦμε ὡς χώρα, σαφῶς θὰ ἀντιμετωπίσουμε σοβαρότατα προβλήματα στὸν τομέα τῆς διατροφῆς μας καὶ τῆς ἐνεργειακῆς μας αὐταρκείας. Ἐφ΄ ὅσον  παράγουμε ἀπὸ ἐλάχιστα ἔως καθόλου, ἀγαθά, τὸ φάσμα τῆς πείνας πλανᾶται γύρω μας, ἀναζητῶντας εὐκαιρίες γιὰ νὰ μᾶς σκιάσῃ.
Δέν θά ἦταν σαφῶς πιό εὔκολο νά ἀντιμετωπίσουμε τίς καταστάσεις πού ἔπονται ἐάν ἐμεῖς ἔχουμε φροντίσῃ τοὐλάχιστον γιά τήν διατροφή μας;

Γιὰ τὴν ὧρα λοιπὸν παρακολουθοῦμε τὶς ἐξελίξεις…
Καὶ εἶναι ῤαγδαῖες οἱ ἄτιμες… Δὲν τὶς προλαβαίνουμε…
Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ προλάβουμε κάτι, κάτι τόσο δά, εἶναι νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ σὲ ποιὰν ἐποχὴ διαβιοῦμε…
Αὐτὸ ἴσως μᾶς βοηθήσῃ νὰ περισώσουμε κάτι…

Φιλονόη

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 213 times, 1 visits today)
Leave a Reply