Νὰ χαρῶ ἐγὼ ἐκπαιδευτικούς…

Νὰ χαρῶ ἐγὼ ἐκπαιδευτικούς...Νὰ χαρῶ καὶ κόψιμο… Νὰ χαρῶ καὶ πόνο…
Ἐκπαιδευτικοί εἶναι μωρέ αὐτοί ἤ ἐργάτες ναυπηγείων; (Τοὺς ὁποίους καὶ θεωρῶ πολὺ πιὸ ἐντίμους καὶ ἠθικῶς πεπαιδευμένως ἀπὸ κάθε λογῆς …ἐκπαιδευτικό.)
Εἴδατε κάποιον ἀπό αὐτούς νά κόπτεται καί νά σφάζεται γιά τά βιβλία τῶν γραμματικῶν; Τούς εἴδατε νά κάνουν κάποιαν ἀπεργία; Κάποιαν διαμαρτυρία;
Ἐδῶ μία δασκαλίτσα τόλμησε νὰ μιλήσῃ καὶ πλάκωσαν νὰ τὴν κατασπαράξουν οἱ …«γλωσσολόγοι».
(Δήλωσις διευθυντοῦ, πρὸ δύο ἡμερῶν, «δὲν ἔχουμε θέμα γραμματικῆς. Θέμα σχολείου ἔχουμε!!!»)

Τί ἀκούσατε ἀπό τόν μέγιστο αὐτό ἐκπαιδευτικό;
Γιατί κάνουν ἀπεργίες;  Μήπως διότι τά παιδιά μας βγαίνουν δοῦλοι ἀπό τά «σχολεῖα» τους;  Μήπως διότι τά παιδιά μας «παρκάρονται» μέσα στά σχολεῖα γιά νά γεμίσουν τίς ὧρες τους καί νά λοβοτομηθοῦν πλήρως; Ἤ μήπως ἀξίωσαν μέ τήν ἀπεργία τους κάτι οὐσιαστικό γιά τήν ἀναβάθμισι τῆς παιδείας…
Ὄχι φυσικά…
Μόνον νὰ μὴν γίνουν ἀπολύσεις… Μόνον νὰ μὴν χάσουν τὰ μπικικίνια… Μόνον νὰ μὴν ξεβολευτοῦν δῆλα δὴ τὰ πιντιά…
Τὸ τὶ θὰ μάθουν τὰ παιδιά μας εἶναι ἀδιάφορον… Ἀδιάφορον εἶναι καὶ τὸ ἐὰν θὰ μάθουν κάτι… Ἀδιάφορα εἶναι ὅλα… Διότι ὅλοι πρέπει νὰ παραμείνουν ἴδιοι κι ἀπαράλακτοι δοῦλοι, μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀνέλαβαν νὰ τοὺς ἐκπαιδεύσουν γιὰ δούλους…

Τί ἀξιώνει λοιπόν ἡ ἀπεργία τῶν ἐκπαιδευτικῶν; Ἀξιώνει διατήρησι τῶν τόόόοοοτε κεκτημένων τους… Διατήρησι τῶν ὅσων γνώριζαν γιὰ σίγουρα… Διατήρησις τῶν ἐλπίδων δῆλα δή…

Ἄν τὲ παιδιά.
Κουράγιο. Ἐγὼ μαζύ σας εἶμαι. Μαζὺ μὲ ὅλους τοὺς ἀπεργούς. Ἐπιθυμῶ, λαχταρῶ, ἐλπίζω νὰ πείσετε κι ἄλλους νὰ σᾶς στηρίξουν… Εἶναι πολὺ ἄσχημο νὰ πεινᾶς… Τὸ γνωρίζω…
Μόνον ποὺ ἐγὼ πίστευα πὼς τὸν κόσμο τὸν φτιάχνουν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τοῦ χρήματος…
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Ὀνειροβασίες…

Φιλονόη

Σημείωσις

Τὸ χρῆμα εἶναι τὸ μέσον γιὰ νὰ ἔχουμε παιδεία. Τὴν παιδεία εἶναι ἀδύνατον νὰ τὴν ἀγοράσουμε ὅμως μὲ χρῆμα. Τὸ μόνον ποὺ μποροῦμε νὰ ἀγοράσουμε μὲ τὸ χρῆμα εἶναι ἕνα καλλίτερο ἐπίπεδον ζωῆς ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτρέπῃ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὴν παιδεία σοβαρότερα.
Ἐμεῖς τί ἔχουμε πάθῃ ὥς κοινωνία; Χάσαμε τὸν σκοπό. Χάσαμε τὸν στόχο ποὺ ἦταν πάντα ἡ παιδεία. Καί τί ἄλλο κάναμε; Ἐπικεντρωθήκαμε στὸ μέσον ποὺ εἶναι τὸ χρῆμα.
Ἀκόμη πιστεύουμε πώς θά τά καταφέρουμε μέ αὐτήν τήν λογική;

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Νὰ χαρῶ ἐγὼ ἐκπαιδευτικούς…

    • Ἐνδιαφέρουσες οἱ τοποθετήσεις σου. Ὑπάρχει ὅμως θέμα μὲ τὸ πῶς θὰ ἀναρτῶνται τὰ ἀποσπάσματα. Δὲν ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν wordpress.
      Πάντως ἐμεῖς οὐδέποτε παραλείπουμε ἐνεργὸ σύνδεσμο.
      Εὐχαριστοῦμε πολὺ γιὰ τὴν ἐνημέρωσι.

Leave a Reply