Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ στὸ 40%!!!

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ στὸ 40%!!!Τὰ μαγείρεψαν ἀπὸ ἐδῶ… Τὰ τακτοποίησαν ἀπὸ ἐκεῖ… Τὰ συγύρισαν ἀπὸ παρὰ πέρα… Εἶχαν δὲν εἶχαν, στὸ 30% τὴν ἀνεβάζουν.
Μὴν βλέπετε τὸ ξάφνιασμα καὶ τὸ μούδιασμα ποὺ ἐπικρατεῖ αὐτὴν τὴν ὥρα. Νὰ βλέπετε μόνον τὴν πραγματικότητα ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν πλαστότητα τῶν γεγονότων. Καὶ ἡ πραγματικότητα αὐτὴ εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε.

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, πρῶτα ὁ Εἰσαγγελάτος ἀνακοινώνει πὼς «Ἐὰν δὲν ἰσχύουν αὐτὰ ποὺ διαῤῥέονται γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή… τότε θὰ γίνουν ἥρωες…»
Ἀκολουθεῖ ὁ Ζούγκλας ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολύ, καταδικάζοντας πάντα τὴν βία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀποκαλεῖ τοὺς πάντες, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ νὰ τὴν βγάλουν ἐκτὸς νόμου, ἠλιθίους. Τώρα μάλλιστα διάβαζα κάπου καὶ γιὰ τὸν Χατζηνικολάου, ποὺ ἐπίσης ἀνασκευάζει, ἤ τοὐλάχιστον τὸ προσπαθεῖ, στὰ περὶ δημοσίων τοποθετήσεῶν του.

Αὐτὸ ποὺ οἱ περισσότεροι ἀρνοῦνται νὰ κατανοήσουν εἶναι πὼς στὴν χώρα μας πρέπει νὰ μᾶς ἀπαγορεύσῃς κάτι γιὰ νὰ πᾶμε νὰ τὸ κάνουμε.
Ποιός ξεχνᾶ τίς πατάτες τοῦ Καποδίστρια;
Ἔφερε ὁ κυβερνήτης πατάτες, γιὰ νὰ ταΐσῃ τοὺς πεινασμένους πληθυσμοὺς τῆς Πελοποννήσου, ἀπὸ τὸ Περοῦ, ἀλλὰ δὲν πλησίαζε κάποιος γιὰ νὰ πάρῃ. Ἔβαλε λοιπὸν φύλακες στὶς ἀποθῆκες καὶ τάχα μου φρουροῦσαν τὶς εἰσόδους.
Αὐτὸ ἦταν… Μέσα σὲ λίγες ἡμέρες, γιὰ τὴν ἀκρίβεια νύκτες, οἱ ἀποθῆκες ἄδειασαν…
Λέτε τώρα νά λειτουργήσουμε διαφορετικά;

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, ὡς προειδοποίησι, ἔγραφα αὐτό:

Βᾶλε μου κι ἄλλες ἀπαγορεύσεις!!! Μοῦ ἀρέσει!!!

Μάλλον, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι ὅμως, μόνον ἐγὼ τὸ διάβασα…

Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…
Κάποιο πουλάκι, δὲν λέω τὸ ὄνομά του, μοῦ εἶπε, πὼς ὁ ἄδικος θάνατος τοῦ Φύσσα συνέβῃ γιὰ νὰ φέρῃ πολλὲς ἀνακατατάξεις…
Μεταξὺ αὐτῶν κι αὐτὸ ποὺ βλέπουμε σήμερα.
Γιὰ τὴν ὥρα λοιπὸν ἀναμένουμε.
Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ὁρμᾶ γιὰ τὸ 30%, μὲ κινητῆρες, καύσιμα καὶ ὤθησι ποὺ τῆς προσφέρουν ἁπλόχερα οἱ κρατοῦντες.
Λέτε νά μήν τά καταφέρῃ;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τό καλλίτερο; Ἐκεῖ πού θά πέσῃ τό πραγματικό γέλιο; Κόμματα, κομματίσκοι, κομματάρχες, κινήματα, κινηματίες, κινηματογράφοι τρίβουν τὰ χέρια τους ἀπὸ τρελλὴ τρελλὴ χαρά, διότι πιστεύουν πὼς θὰ «τσιμπήσουν» ἤ μέρος τῶν ποσοστῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἤ ἀκόμη καὶ τὰ ἴδια τὰ …γραφεῖα της. Στὸ πιὸ …«δημοκρατικὸ» βέβαια αὐτοί, ἀλλὰ ναί, τὸ πιστεύουν. Ἔχουν πέσῃ λοιπὸν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ κατασπαράξουν τὸ «ὑποτιθέμενον» πτῶμα… Χὶ χὶ χί… Νὰ προσέξουν μὴν βγοῦν, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν προσπάθεια, οἱ ἴδιοι πολιτικὰ πτώματα…

Υ.Γ.2. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι προγραμματισμένο νὰ μᾶς κυβερνήσῃ. Ὄχι τώρα, λόγῳ αὐτῶν ἤ τῶν ἄλλων ἀναταραχῶν καὶ ἀνισοῤῥοπιῶν… Ἀπὸ παλαιότερα. Στόχος τοῦ συστήματος στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε σημεῖο ποὺ ὑπάρχουν ἐθνικιστικοὶ θύλακες, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, νὰ τοὺς καταργήσουν, μὲ τὸ νὰ τοὺς ἐκθέσουν καὶ νὰ τοὺς γελοιοποιήσουν. Δῆλα δὴ μὲ τὸ νὰ τοὺς δώσουν ἐξουσία νὰ διαχειριστοῦν. Συνεπῶς, κι ἐφ΄ ὅσον πράγματι εἶναι ἐμφανῇ πλέον τὰ συμπτώματα αὐτῆς τῆς προπαγάνδας, ναί, πιστεύω πὼς ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ πλησιάζει στὴν στιγμὴ ποὺ θὰ μᾶς κυβερνήσῃ. Τὸ μετὰ νὰ φοβόμαστε… Ὅταν θὰ ἔλθουν οἱ ἄλλοι «σωτῆρες»  ποὺ θὰ μᾶς «σώσουν» ἀπὸ τοὺς χρυσαυγίτες…. Τότε ποὺ ἀκόμη καὶ ἡ Μπόρα-Ντόρα θὰ φαίνεται ὡς ἰδανικὴ λύσις στὰ ἀδιέξοδα. Τότε ποὺ τὸ μαγαζάκι Ἑλλαδοκαφριστὰν θὰ ἔχῃ ἐξαφανιστῇ… Τότε νὰ μᾶς δῶ… Θά ἀφήσουμε γιά μίαν ἀκόμη φορά νά μᾶς σύρουν ἐκεῖ πού τούς βολεύει ἤ θά κάνουμε τήν πραγματική ἀνατροπή;

Υ.Γ.3. Νὰ μὴν θεωροῦμε τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἐθνικιστικὸ κίνημα. Εἶναι Ἐθνικοσοσιαλιστικὸ κίνημα. Δῆλα δὴ εἶναι ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος ποὺ ἐδῶ λέγεται σοσιαλισμός, ἐκεῖ κομμουνισμός, παρὰ πέρα …δημοκρατία. Εἶναι μία ἀπὸ ὅσα γνωρίζαμε κι αὐτοί… Φωτοτυπία τους…Ἁπλῶς, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν δολιοφθορῶν ποὺ ἔχουν κάνῃ στὰ ἐθνικιστικὰ καὶ στὰ πατριωτικὰ τμήματα τῆς κοινωνίας μας, ἦταν ἀναμενόμενον νὰ στραφοῦν σταδιακῶς, ὡς λύσιν ἀνάγκης, οἱ πατριῶτες στὴν Χρυσῆ Αὐγή. Πιστεύουμε λοιπόν πώς θά τούς ἀφήσουν νά ἐξακολουθήσουν νά ὑφίστανται; Ἤ μήπως πώς εἶναι ἡ εὐκαιρία τῆς ζωῆς τους γιά νά τούς ἐξαφανίσουν;;;

Υ.Γ.4. 40%!!!! Ἐκεῖ θα τὴν φθάσουν!!!

φωτογραφία

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply