Βᾶλε μου κι ἄλλες ἀπαγορεύσεις!!! Μοῦ ἀρέσει!!!

Βᾶλε μου κι ἄλλες ἀπαγορεύσεις!!! Μοῦ ἀρέσει!!!1Θαυμάζω τὴν βλακεία, τὴν ἀπύθμενη ἠλιθιότητα καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀνεγκεφαλίτιδα τῶν κρατούντων.
Καὶ καλά, οἱ περισσότεροι εἶναι ἀνιστόρητοι. Δὲν ἔχουν τὶς στοιχειώδεις γνώσεις γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, δὲν λειτουργοῦμε μὲ τὸ «Ἀπαγορεύεται» ἀλλὰ μὲ τὸ «Περᾶστε!!! Ὅλα ἐλεύθερα».

Θὰ τοὺς θυμίσω μίαν ἱστορία, ποὺ μᾶλλον ἀγνοοῦν, λοιπόν, ἔτσι, γιὰ νὰ γελᾶμε ἐμεῖς ποὺ μποροῦμε νὰ παρατηροῦμε τὶς ἀνοησίες τους νὰ αὐξάνονται.Βᾶλε μου κι ἄλλες ἀπαγορεύσεις!!! Μοῦ ἀρέσει!!!2

Κάποτε, τότε ποὺ ὁ Καποδίστριας ἀνέλαβε κυβερνήτης, βλέποντας τὴν πείνα καὶ τὴν φτώχεια τῶν ἐξαθλιωμένων κι ἀποκαμωμένων Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες καὶ τοὺς πολέμους, ἔφερε κάτι καραβιὲς μὲ πατᾶτες. Φθηνὴ ἡ πατάτα, εὔκολη ἡ ἀναπαραγωγή της… Τί καλλίτερο γιά νά τραφοῦν οἱ πληθυσμοί;

Ξεφορτώνουν λοιπὸν τὶς πατᾶτες στὸ Ναύπλιο καὶ καλοῦν τὸν λαὸ νὰ περάσῃ καὶ νὰ πάρῃ ὅσα κιλὰ χρειαζόταν.
Ποιός νά πάῃ; Πᾶμε καλά; Ἔχετε δῇ ποτέ Ἕλληνα νά κάνῃ αὐτό πού τοῦ ὑποδεικνύουν γιά τό καλό του; Οὐδέποτε…
Εἶδε κι ἀποεῖδε ὁ Καποδίστριας… Ξεκίνησαν νὰ σαπίζουν καὶ οἱ πατᾶτες… Κολλᾶ ἕνα τεράστιο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ξω ἀπὸ τὶς ἀποθῆκες, στήνει καὶ κάτι «κοιμισμένους» φρουροὺς γύρω γύρω καὶ πάει γιὰ ξεκούρασι…

Χά…  Ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ ὡραῖα…
Ἀπὸ τὸ ἴδιο ἐκεῖνο βράδυ οὐρὲς ἔκαναν γύρω ἀπὸ τὶς ἀποθῆκες τὰ «ἁρπακτικά»… Καὶ οἱ φύλακες στραβὰ μάτια… Ὕπνον βαθύ!!!
Σὲ μίαν ἑβδομάδα πατάτα δὲν ὑπῆρχε….
Τί ἄλλαξε;
Βρῆκε καλὲ ὁ Κυβερνήτης τὸ κουμπί μας… Καί τί ἔκανε; Τὸ πάτησε…Βᾶλε μου κι ἄλλες ἀπαγορεύσεις!!! Μοῦ ἀρέσει!!!3Βᾶλε μου κι ἄλλες ἀπαγορεύσεις!!! Μοῦ ἀρέσει!!!4

Σήμερα λοιπόν τί ἀκριβῶς μᾶς κάνουν;
Μᾶς φλόμωσαν στὰ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!!!!
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ ἀναπαράγουμε πρωτογενῆ φυτά. Νὰὰὰὰὰαααα οἱ τράπεζες σπόρων. Νὰὰὰὰὰὰ οἱ κῆποι. Νὰὰὰὰὰὰ ἡ ἐκ τῆς βάσεως διάσωσις τῶν σπόρων μας καὶ τῆς τροφῆς μας…
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ μαζεύουμε βότανα. Νὰὰὰὰὰὰ οἱ ἀπὸ τὸ πουθενὰ βοτανοσυλλέκτες. Νὰὰὰὰὰὰ ἡ ἐπαναφορὰ τῶν βοτάνων στὴν κουζίνα μας. Νὰὰὰὰὰὰ ἡ ἀναδόμησις τῆς σχέσεῶς μας μὲ τὴν Φύσιν.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ εἶσαι ῥατσιστής, ἐθνικιστής, πατριώτης. Νὰὰὰὰὰὰ ἡ ὅλο καὶ μεγαλυτέρα ἐθνικὴ ἀφύπνισις. Νὰὰὰὰὰὰ ἡ ὅλο καὶ μεγαλυτέρα συσπείρωσις τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῆς εἰσαγωμένης ἐγκληματικότητος. Νὰὰὰὰὰὰ ἡ στροφὴ μεγάλων τμημάτων τοῦ πληθυσμοῦ πρὸς τὴν χρυσὴ αὐγή. (Αὐτὸ τὸ τελευταῖον εἶναι ἄσχετον, ἀλλὰ πραγματικόν. Γιὰ τὴν ὥρα, καὶ γιὰ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν ψηφοφόρων, ἡ χρυσὴ αὐγὴ εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἔκφρασις τῆς …ἐκφράσεως τῶν ἀπαγορεύσεων… Δὲν μοῦ ἀρέσει ἀλλὰ διασκεδάζω!!! Ὁ κανὼν ἐπιβεβαιώνεται!!!)

Σὲ λίγο, κατὰ πῶς πηγαίνουμε, θὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν τὸ κατούρημα, τὸ φτύσιμο, τὸ περιπατεῖν, τὸ συνδιαλέγεσθαι, τὸ σκέπτεσθαι, τὸ ὑπάρχειν….
Τὸ τρώγειν, τὸ ἀφοδεύειν καθῶς καὶ τὸ …γιαούρτωμα μᾶς τὰ ἔχουν ἤδη ἀπαγορεύσῃ!Βᾶλε μου κι ἄλλες ἀπαγορεύσεις!!! Μοῦ ἀρέσει!!!5

Τί θά κερδίσουν;
Τὸ ζητούμενον ἀπὸ …ἐμᾶς! Διότι ὅσο αὐτοὶ ἀπαγορεύουν, τόσο περισσότερα …ἀπαγορευμένα ἐμεῖς ἀποφασίζουμε νὰ καταπατήσουμε. Βᾶλε μου κι ἄλλες ἀπαγορεύσεις!!! Μοῦ ἀρέσει!!!6

Πῶς νά τό δοῦμε καί νά μήν γελάσουμε;
Γιὰ τὴν ὥρα εἴπαμε, διασκεδάζω…
Φέρτε μας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ… Φέρτε μας ἀπαγορεύσεις… Φέρτε μας ὁδηγίες…
Ὅσο περισσότερα ἐμπόδια μας θέτετε, τόσο περισσότερο ἐφευρετικοὺς θὰ μᾶς κάνετε…
Ἔχουμε ἀποφασίῃ ὄχι μόνον νὰ ἐπιβιώσουμε ἀλλὰ καὶ νὰ σᾶς ἐξαφανίσουμε.
Τὸ ἐὰν θὰ τὰ καταφέρουμε, ἤ ὄχι, θὰ τὸ δείξῃ τὸ ἀποτέλεσμα…
Συνεχῖστε!!! Τὸ πᾶτε θαυμάσια γιὰ ἐκεῖ ποὺ …ἐμεῖς χρειαζόμαστε!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ποιός ἄρα γέ θυμᾶται τίς ἀπαγορεύσεις γιά τό κοκορέτσι καί τούς τενεκέδες μέ τό λάδι; Ἀκόμη τοὺς …ψάχνουμε!!! Χὰ χὰ χά…

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply