Θέλεις πράγματι νά κάνῃς ἀπεργία;

Θέλεις πράγματι νά κάνῃς ἀπεργία;3Ἀλλά σωστή ἀπεργία;
Λοιπόν…
Ἤ… Ἄς τὰ πιάσω καλλίτερα ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἐρωτῶ κάποιον γνωστό μου, σύζυγο ἐκπαιδευτικοῦ, γιὰ τὸ ἐὰν ἡ σύζυγός του θὰ ἀπεργήσῃ.Ἀπάντησις; «Μά τί λές καλέ;  Ἑβδομήντα εὐρὼ τὴν ἡμέρα τοὺς κόβουν!!!
Στὴν ἀρχὴ δὲν κατάλαβα. Πίστεψα πὼς ὁ μισθὸς τῆς κυρίας του εἶναι ἑβδομήντα εὐρὼ τὴν ἡμέρα. Μετὰ κατάλαβα πὼς οὐσιαστικῶς τοὺς ὑποχρεώνουν σὲ πληρωμὴ μίας μορφῆς προστίμου, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς κρατοῦν ἔτσι, ἀκινητοποιημένους.

Πρὸ χθὲς πάλι, συζητῶντας μὲ φίλο παιδικό, ἐλεύθερο ἐπαγγελματία, τοῦ ὁποίου ἐπίσης ἡ σύζυγος εἶναι ἐκπαιδετικός, ἄκουσα περίπου τὰ ἴδια. «Δὲν γίνεται νὰ ἀπεργήσουν. Καὶ καλά, ἡ δική μου γυναίκα, ἄς ποῦμε, πὼς μπορεῖ. Οἱ ἄλλοι; Αὐτοί πού ἐξαρτῶνται μόνον ἀπό τόν μισθό τοῦ καθηγητοῦ ἤ τοῦ δασκάλου; Αὐτοί τί νά κάνουν;»
Χαμογέλασα… Καὶ τοῦ ἐξήγησα.

Τοῦ ἐξήγησα πὼς ἀπεργία δύο ἤ τριῶν ἤ ἀκόμη καὶ δέκα ἡμερῶν δὲν ἀποδίδει. Ἡ μόνη ἀπεργία ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδόσῃ εἶναι ἡ ἀπεργία διαρκείας.
Ναί, ἀλλά πῶς ἀντιμετωπίζεται τό καθημερινό πρόβλημα τῆς ἐπιβιώσεως; Τί θά συμβῇ ἐάν ἡ ΔΕΗ σοῦ κόψῃ τό ῥεῦμα ἤ ἐάν δέν ἔχῃς νά ἀγοράσῃς τρόφιμα γιά νά ταΐσῃς τό παιδί σου;

Ἄς ξεκινήσουμε μὲ τὸ ῥεῦμα κι ἄς ὑποθέσουμε πὼς πράγματι, τὸ πρῶτο ποὺ θὰ συμβῇ εἶναι ἡ διακοπή του.
Καί τί νά τό κάνουμε τό ῥεῦμα ἐάν ἔχουμε προετοιμαστῇ καταλλήλως; Ἐάν δῆλα δή ἔχουμε καί τήν φιάλη τοῦ ὑγραερίου πού θά μᾶς μαγειρέψῃ γιά τοὐλάχιστον ἕναν μήνα, ἀλλά καί τό ψυγεῖο ἄδειο ἀπό τρόφιμα πού χρειάζονται βαθειά ψύξι ἤ κι ἁπλῆ συντήρησι; Τί στά κομμάτια; Τί περισσότερο θά πάθουμε ἐάν ἕναν μήνα δέν καταναλώσουμε φροῦτα καί λαχανικά;

Θὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω καλλίτερα.
Τὴν προηγουμένη ἡμέρα, ἀπὸ τὴν συζήτησί μου μὲ τὸν παιδικό μου φίλο, βρέθηκα μὲ μίαν ἄλλην φίλη, τῆς ὁποίας ἡ κόρη εἶναι ἄνεργη ἐδῶ καὶ δύο χρόνια. Τὸ ἴδιο κι ὁ γαμπρός της. Τρία ἐγγόνια, μαζὺ μὲ τὸ ζευγάρι, τοὺς ταΐζει ἡ φίλη. Ὁριακὰ διαβιοῦν ὅλοι τους. Μόνον φαγητὸ ἔχουν. Τίποτα περισσότερο.
Πῶς τό ἀντιμετωπίζει;
Μαζὺ μὲ ἄλλους, πολλούς, ποὺ ἔχουν ἀνάλογα προβλήματα, ἀπευθύνονται σὲ παραγωγούς. Εἶναι ὀργανωμένοι καὶ ἀγοράζουν σὲ πολὺ χαμηλὲς τιμές, ἔως ἀστεῖες. Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν χρειαστῇ τοὺς παρέχουν οἱ παραγωγοὶ κάποιαν πίστωσι τέτοια, ποὺ νὰ τοὺς ἐπιτρέπῃ γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα, ἰδίως σὲ περιόδους κρίσεως, νὰ μὴν χρειάζονται μετρητά.
Μέσα ἀπὸ τὶς ὁμάδες ποὺ συναλλάσσεται ἡ φίλη μου βρέθηκαν, ἀπὸ προσφορές, τετράδια, μολύβια, σχολικὲς τσάντες, παπούτσια, ῥοῦχα γιὰ τὰ παιδιά, οίκογενειῶν μὲ οἰκονομικὰ προβλήματα, ἐν τελῶς δωρεάν. Βρέθηκαν κι ἄλλα πολλά, ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ ἀναλύσω περισσότερο. Ἁπλῶς ἀνέφερα τὸ παράδειγμα τῆς φίλης μου, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ναί, πράγματι, ἐὰν ὑπάρξῃ σωστὴ ὀργάνωσις, μποροῦν νὰ συμβοῦν τὰ πάντα.

Ἐπιστρέφω λοιπὸν στοὺς ἐκπαιδευτικούς, άλλὰ ἀφορᾷ στὸ σύνολον τῆς κοινωνίας μας. Διότι μὲ τὸ νὰ ἀπεργήσουν σκέτο οἱ ἐκπαιδευτικοὶ δὲν ἔχει νόημα. Νόημα θὰ εἶχε ἐὰν ΟΛΟΙ μας θὰ συμμετείχαμε.
Ἐγὼ προσωπικῶς δὲν ἀντέχω τὶς ἀπεργίες. Ἐὰν ὅμως ληφθῇ μία ἀπόφασις, ἐκ τοῦ συνόλου, τοῦ ΣΥΝΟΛΟΥ ὅμως,  γιὰ καθολικὴ ἀπεργία τῶν πάντων, ἐπ’  ἀοριστον, θὰ προετοιμαστῶ καταλλήλως καὶ θὰ συμμετάσχω. Τὸ κόστος διαβιώσεως, τῶν ἡμερῶν τῆς ἀπεργίας, μὲ τοὺς τρόπους ποὺ τὸ ἀντιμετωπίζει ἡ φίλη μου, εἶναι ἐξαιρετικὰ χαμηλό, ἔως καὶ μηδαμινό. Λέτε νά μήν στηρίξουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον σέ μίαν τέτοιαν ἀπόφασι; Θά ἔχω ἐγώ φασόλια καί δέν θά δόσω στόν διπλανό μου; Καί δέν θά μοῦ δόσῃ αὐτός ντομάτα ἤ λάχανο;
Σὲ αὐτὸν βέβαια ποὺ δὲν θὰ δόσω εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔως ἐκείνην τὴν στιγμὴ χόρευε καὶ παρέμενε στὴν κοσμάρα του… Αὐτὸς ὁ φουκαρᾶς δὲν θὰ ἔχῃ ἀκούσῃ κάτι γιὰ καθολικὲς ἀπεργίες καὶ κατ’  ἐπέκτασιν δὲν θὰ κινδυνεύῃ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ κινδυνεύω ἐγώ…

Ἐκτός…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ξέχασα κάτι πολὺ σημαντικό. Τὰ κόμματα, τὰ κινήματα καὶ τοὺς συνδικαλιστές. Ἀπεργία ὀργανωμένη ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καταδικασμένη. ΤΕΛΟΣ!!! Πρῶτα τελειώνουμε λοιπὸν μὲ αὐτοὺς καὶ μετὰ τὸ συζητᾶμε.

Βασικὴ φωτογραφία

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply