Μὰ γνωρίζουν πὼς κάθε τους ὑπογραφὴ εἶναι ἀντισυνταγματική!

Τὸ γνωρίζουν καὶ πασχίζουν νὰ διαφυλάξουν μὲ κάθε λογικό, ἤ συνήθως παράλογο τρόπο, τὰ νῶτα τους.
Ἐδὼ ἔχουν καταργήσῃ ἐν τελῶς, βάσει ὁδηγιῶν κι ἀναθεωρήσεων, τοῦ Μπένυ κυρίως, ἀλλὰ ὄχι μόνον, ὅλο τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν ἑλληνικὴ νομοθεσία, γιὰ νὰ βγαίνουν …λάδι καὶ νὰ μὴν ἀρθῇ ποτέ, κατ’  αὐτούς, ἡ βουλευτικὴ ἀσυλία. Λέτε νά μήν γνωρίζουν πόσο βαθειά ἔχουν χώσῃ τά πισινά τους στήν φυλακή;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!!!Μὰ γνωρίζουν πὼς κάθε τους ὑπογραφὴ εἶναι ἀντισυνταγματική!
Ὁ Παπακωνσταντίνου παραδέχεται μέσῳ e-mail  ὅ,τι ἡ κυβέρνηση λειτούργησε καὶ λειτουργεῖ ἀντισυνταγματικά. Αὐτὴ εἶναι εἴδηση, ἡ ὁποία τὸν στέλνει σὲ εἰδικὸ δικαστήριο, μαζὺ καὶ τὴν κυβέρνηση Παπανδρέου καὶ Σαμαρᾶ.
Παρακαλῶ ὅσοι Ἕλληνες ἀπομείνατε διαυγεῖς ἀναδημοσιεύστε τὸ παρὸν ἔγγραφο!!!

Κύρος Μανούσκας.

Τί;
Δέν τό γνωρίζαμε;
Τὸ γνωρίζαμε… Τὸ θέμα ὅμως εἶναι τώρα, μὲ τὰ συνταγματικὰ τόξα, πὼς πρέπει νὰ βροῦμε ὁπωσδήποτε τὸ βέλος καὶ τὸν τοξότη….

Γιὰ τὴν ὥρα νομίζουν πὼς παίζουν μπάλα μόνοι τους οἱ ἄθλιοι.

Φιλονόη

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply