Ἡ Μάχη!

Ἡ μάχη!Μία εἰκόνα ἀπὸ τὸ χθὲς ποὺ μοῦ θύμισε κάτι… Ἀμυδρά…  Ἔτσι, σὰν σκιὰ πέρασε…
Κι ὅμως…
Τότε κάποιες γυναῖκες πάλευαν μὲ πέτρες, μὲ ξύλα, μὲ τὰ δόντια τους γιὰ νὰ ἀναπνεύσουν λίγες ἀκόμη στιγμὲς ἐλευθερίας…
Καὶ ἦταν τόσο ἀποφασισμένες νὰ ζοῦν ἐλεύθερες, ποὺ δὲν ὑπῆρχε κάποια δύναμις νὰ τὶς σταματήσῃ…
Ἐλευθερία ἤ Θάνατος… Τότε… Μά τώρα;

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὴ ἡ Μάχη, ἡ μεγάλη, ἡ ἀποφασιστικὴ πλησιάζει…
Κι ὄχι, μὲ ξύλα καὶ μὲ πέτρες δὲν θὰ παλέψουμε…
Αὐτὴν τὴν φορὰ τὰ ὅπλα μας εἶναι ἰσχυρότερα ἀπὸ τὰ ὅπλα τοῦ ἐχθροῦ…
Μὴν βλέπετε αὐτὰ ποὺ θέλει νὰ μᾶς ἀφήσῃ νὰ βλέπουμε…
Νὰ βλέπετε πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες…
Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι μία…
Ἡ Μάχη πλησιάζει… Καὶ θὰ εἶναι ἡ ἀπόλυτος καταστροφὴ γιὰ κάθε Ὑβριστή…
Βλέπετε, τώρα πιὰ ἐμεῖς μεταλλασσόμαστε, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, στὴν ἴδια τὴν Νέμεσι.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply