Ἀντι-εἰδήσεις… 20 Ὀκτωβρίου 2013

Μίας ἀνάσας …εἰδήσεις. 20 Ὀκτωβρίου 2013Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Κτίζονται «γέφυρες» συνεργασίας τΣΥΡΙΖΑ ΝουΔούλας
  Συμφώνως μὲ πληροφορίες ποὺ μεταφέρει τὸ βῆμα, εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀποκτήσουν γέφυρες ἐπικοινωνίας αὐτὰ τὰ δύο κορυφαία μας κόμματα. Ἡ κίνησις ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Νουδούλας, διότι μόλις «ἄδειασαν» τὸν Μπένυ. Τέτοιο κενὸ δὲν καλύπτεται εὔκολα…
  Ἡ ἐκτίμησίς μου, ὄχι τοῦ βήματος, εἶναι πὼς ἡ φθορὰ τῆς Νουδούλας θὰ ἀκολουθήσῃ τὴν φθορὰ τοῦ μΠατΣοΚ, κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ βάλουν πλάτη καὶ νὰ κλείσουν δρόμους ἀνόδου γιὰ τὴν Χρυσὴ Αὐγή.

  Δὲν εἶναι κακό, ὅταν ἔχῃς δεύτερες εὐκαιρίες. Ὅταν ὅμως λειτουργεῖς ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ παντικοῦ καὶ τελικῶς, τόσο αὐτοκτονικά, δίχως ἐλπίδα νέων εὐκαιριῶν, τότε τί εἶσαι;

παρ’ ὁλίγον …κοινωνικὰ θέματα

 • Γενικὴ ἀπεργία στὶς 6 Νοεμβρίου.
  ΑΔΕΔΥ καὶ ΓΕΣΕΕ, δίχως νὰ …συμφωνήσουν μεταξύ τους, ὅρισαν σὰν ἡμέρα γενικῆς ἀπεργίας τὴν 6η Νοεμβρίου τοῦ 2013.
  Μὴν ἀνησυχεῖτε… 24ωρη θὰ εἶναι πάλι…

ἐθνικά θέματα, ἐὰν τὸ καταλάβαμε

 • Ὀθωμανικὴ Ἐπαρχία ἡ Ἑλλάδα, κατὰ Γκρούεφσκι.
  Παρὰ τὴν ξεκάθρα πρόκλησι, ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλλάδος δὲν ὑπῆρξε ἀκόμη ἀντίδρασις. Ἄλλως τὲ ὁ Γκρούεφσκι δηλώνει ἀποφασισμένος νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν ἱστορία καὶ τὴν γλῶσσα τῆς χώρας του, γιὰ ὅσον καιρὸ παραμένει στὴν ἐξουσία.
  Εἴπαμε, νὰ μὴν ἀσχολούμαστε μὲ ἀνοησίες, ἐμεῖς. Ὄχι τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ποὺ εἶναι ὑποχρέωσίς του.

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἀπεῤῥίφθη ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ ἡ ἐκδοχὴ τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος.
  Ἀποδίδουν τὴν ἐμφάνισίν του σὲ ἀνακύκλωσι, τοῦ ἐλαχίστου χρήματος, ποὺ κινεῖται στὴν ἀγορά, καθὼς καὶ στὴν ἐσωτερικὴ στάσι πληρωμῶν.
  Εὐφυὴς ἀνακάλυψις!!!

παρ’ ὁλίγον …οἰκονομικὰ θέματα

 • Σὲ μεγάλη παγίδα ἐξελίσσεται τὸ περιουσιολόγιον.
  Τὸ πρόβλημα ποὺ θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν πολλοὶ ἰδιοκτῆτες, ἀφορᾶ στὴν διαφορετικὴ δεδηλωμένη ἀξία καὶ στὴν πραγματικὴ ἀξία τῶν ἀκινήτων τους.  Αὐτὰ ὅλα τὰ στοιχεῖα, τώρα ποὺ ὁλοκληρώνεται ὁ χάρτης τοῦ περιουσιολογίου, θὰ ἀναγκαστοῦν οἱ ἰδιοκτῆτες νὰ τὰ δηλώσουν καὶ φυσικὰ νὰ πληρώσουν, ὅποιες φορολογικὲς διαφορὲς θὰ προκύψουν.
  Ούσιαστικῶς πρέπει νὰ ἀποδείξουν μόνοων  πὼς δὲν εἶναι ἐλέφαντες!!!
 • Σὲ τράπεζες περνᾶ ἡ διαχείρισις κρατικῶν κτιρίων
  Οἱ τράπεζες Eurobank καὶ Ἐθνική, ἀναλαμβάνουν τὴν συντήρησι καὶ ἐκμετάλλευσι 28 κρατικῶν κτιρίων. Ἡ πλειοδότησις, μέσῳ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, κατοχυρώθηκε στὰ 261,3 ἐκατομμύρια εὐρὼ καὶ ἡ διάρκεια σὲ εἴκοσι χρόνια.
  Τὸ μόνον ποὺ παραμένει ὡς ἐρώτημα, εἶναι τὸ ἐὰν ὁ Λάτσης ἐστράφῃ πρὸς τὸ real estate, τυχαίως ἤ «τυχαίως».

ξεκάθαρα σκάνδαλα

 •  Ἡ Γερμανικὴ Δικαιοσύνη ἀποκαλύπτει συμμετοχὴ τῶν Lahmeyer καὶ Deutche Bahn International σὲ «ἐργαλαβίες»  μελετῶν.
  Βάσει ἐρωτήσεως τῆς βουλευτοῦ Μακρῆ τῶν ΑΝΕΛ, ἐκατομμύρια ἔλαβαν οἱ παραπάνω ἑταιρεῖες, ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο, γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὶς μελέτες γιὰ δεκάδες ἔργα στὴν χώρα μας. Μὲ τὸ ἀζημίωτον φυσικά. 
  Ἡ ἐρώτησις ἀφοροῦσε στὸν Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ὡς ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως.
  Κακὼς πάντως τὸν δυσκολεύουν. Αὐτὸς δὲν γνωρίζει γραφὴ κι ἀνάγνωσι. Εἶναι ἐποχές τώρα νά τρέχῃ στά σχολεῖα;

ἄς ποῦμε καὶ κάτι γιὰ …θέματα ὑγείας

 • Ἡ ὀστεοπόρωσις προτιμᾶ τὶς γυναῖκες.
  Παγκόσμια ἡμέρα γιὰ τὴν ὀστεοπόρωσι σήμερα κι ἀκόμη στὶς διαπιστώσεις εἴμαστε. Φάρμακο γιὰ τὴν ἀσθένεια δὲν ὑπάρχει καὶ οἱ ὅποιες θεραπείες εἶτε κρατοῦν τὴν ἀσθένεια σὲ σταθερὰ ἐπίπεδα εἶτε τὴν ἐπιδεινώνουν.
  Ἔχουμε ἀκόμη πολλὰ χρόνια γιὰ νὰ ξανά-ἀνακαλύψουμε τὸ δρόμο γιὰτ ὶς φυσικὲς θεραπεῖες.

ἀνύπαρκατα …θέματα παιδείας

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Οἱ Σέρβοι ὑποστηρίζουν πὼς ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική.
  Σὲ ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα ποὺ διεξήχθῃ νοτίως τοῦ Βελιγραδίου, μεταξὺ Σέρβων καὶ Βαρδαρσκανῶν, οἱ Σέρβοι ἀνήρτησαν πανῶ ποὺ ἀνέγραφε στὰ Ἑλληνικά: «ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική».
  Τοὺς εὐχαριστοῦμε μέν, ἀλλὰ οὐδέποτε θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἱκανοποιῇ μία προσωπικὴ ἀντιπαράθεσις, δύο γειτονικῶν μας λαῶν, ὅταν δὲν ἔχει σὰν κίνητρο τὴν φιλομάθεια ἀλλὰ τὴν ἐμπάθεια.
  Ἄν καὶ θὰ ἦταν ἰδιαιτέρως ἀστεῖο τὸ νὰ βλέπῃ κάποιος τὶς ἐκφράσεις τῶν Βαρδαρσκανῶν, ἄς περιοριστοῦμε καλλίτερα στὸ πῶς θὰ ἀντιμετώπίσουμε τὴν ἐπιθετικότητα καὶ τὴν ἀμάθειά τους ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ, ἀντικαθιστῶντας φυσικὰ τὰ ἀνδρείκελα ποὺ τὸ παίζουν διαχειριστὲς τῶν Ἐθνικῶν μας θεμάτων, μὲ Ἕλληνες Πατριῶτες.
 • Ὁ πόλεμος τῆς Συρίας ἀπαρχὴ χαράξεως νέων συνόρων στὴν περιοχή.
  Εὐρωπαῖοι κι Ἀμερικανοὶ παρατηρητὲς ἰσχυρίζονται πὼς αὐτὰ ποὺ βλέπουν νὰ συμβαίνουν στὴν Συρία, εἶναι τόσο ἐπικίνδυνα, ποὺ ὁδηγοῦν στὴν χάραξι νέων συνόρων.
  Φυσικὸν ἐπόμενον… ἁπλῶς αὐτοὶ οἱ παρατηρητὲς τώρα γεννήθηκαν! Ἔως ἐθχὲς ἀγνοοῦσαν τὴν συμμετοχὴ τῶν χωρῶν τους στὴν καταστροφὴ τῆς Συρίας.

 

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

Ἡ φωτογραφία, ἀπὸ ἐδῶ, ἀπεικονίζει τὸν Γκρούεφσκι μὲ τὸν ἥλιο τῆς Βεργίνας πίσω του, ἐλαφρῶς παραφθαρμένον.

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply