Οἱ περισσότεροι χάνονται στὴν φαντασίωσι μίας ὡραίας ἰδέας…

Οἱ περισσότεροι χάνονται στὴν φαντασίωσι μίας ὡραίας ἰδέας...Πάλι ἄλλα ἔψαχνα κι ἄλλα βρῆκα…
Διάβασα λοιπὸν τὴν παραπάνω φράσι, σὲ κάποιαν ἀνάρτησι, καὶ τὴν κράτησα στὴν ἄκρη, γιὰ νὰ τὴν ἐξερευνήσω…
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια διάβασα:

«Οἱ περισσότεροι χάνονται στὴν φαντασίσωσι μίας ὡραίας ἰδέας καὶ δὲν προετοιμάζονται κοθόλου νὰ ἀπαντήσουν στὸ πῶς θὰ τὴν κάνουν πράξι»…

Πόση ἀλήθεια ὅμως κρύβεται σέ αὐτήν τήν φράσι;
Πόσες ἀπαντήσεις μποροῦμε νά λάβουμε, γιά πάρα πολλά ζητήματα πού μᾶς ἀφοροῦν, ἐάν ἐπιστρέψουμε στήν ἰδέα καί τήν …ἀποδομήσουμε σέ βήματα;
Πόσα ἀγκάθια δέν θά εἴχαμε ἀποφύγῃ ἀπό τό νά τά πατήσουμε καί νά μᾶς ματώσουν, ἐάν εἴχαμε προβλέψῃ;

Καὶ ὤ…
Ὅταν πάτησα τελικῶς τὸν σύνδεσμο βρέθηκα  σὲ μίαν σελίδα …πωλησιακοῦ περιεχομένου.
Ἀπογοητεύθηκα.
Ὄχι διότι χρησιμοποιοῦν μίαν πολὺ μεγάλη ἀλήθεια γιὰ νὰ προωθήσουν τὴν δουλειά τους…
Ἄλλως τέ, οὔτως ἤ ἄλλως, οἱ ἀλήθειες, εἶτε ἀναφερθοῦν στὸ χωράφι, εἶτε στὰ ἀστέρια, εἶτε ἀκόμη καὶ στὶς πωλήσεις, ἀλήθειες παραμένουν…
Ἀλλὰ νά… Δὲν στόχευε στὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ στὰ ὅσα θέλει ὁ ἄνθρωπος νὰ κατέχῃ… Κι αὐτὸ μὲ …χάλασε κάπως.

Φιλονόη

Πηγὴ τῆς φράσεῶς μας ἐδῶ

φωτογραφία

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ περισσότεροι χάνονται στὴν φαντασίωσι μίας ὡραίας ἰδέας…

Leave a Reply