Τὰ πόδια τοῦ κλέπτου.

Τὸ 1700 οἱ καλόγεροι τῆς μονῆς Βουρκάνου, στὴν Ἰθώμη, θρυμμάτισαν τὸ ἄγαλμα ἐφήβου.
Τὸ μὲν κεφάλι τὸ τοποθέτησαν στὴν εἴσοδο τῆς μονῆς, τὰ δὲ πόδια, ποὺ εἶναι αὐτά:Τὰ πόδια τοῦ κλέπτου.

τὰ ἄφησαν στὴν θέση τους.
Τὸ κεφάλι (εὐτυχῶς) ὑπάρχει σὲ περίοπτη θέση, στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο.

(Οἱ καλόγεροι ἔως σήμερα διδάσκουν ὅτι εἶναι τὰ ἀποκοπέντα πόδια κλέφτη, τὰ ὁποία τὰ κόλλησε ἐκεῖ ἡ Παναγιὰ ἡ Βουρκανιώτισσσα.)

Νίκου Γοργῶ

(Visited 43 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὰ πόδια τοῦ κλέπτου.

  1. Μπορεί ο έφηβος να έζησε 2000 χρόνια πριν των σεβάσμιων καλόγερων αλλά αυτοί για να τον θεώρησαν κλέπτη, ασφαλώς κάποια θεία επιφώτηση θα είχαν. Δεν γίνεται διαφορετικά, και καλά έκαναν που τον αποκεφάλισαν για να βγούνε έξω τα δαιμόνια και να μην μας πειράζουν. Διότι μόνο με το “πίστευε και μη ερεύνα” θα σωθεί η ανθρωπότητα και τίποτα άλλο.

Leave a Reply