Παιδεία δὲν εἶναι ἡ συσσώρευσις γνώσεων…

Παιδεία δὲν εἶναι ἡ συσσώρευσις γνώσεων...Παιδεία δὲν εἶναι ἡ συσσώρευση γνώσεων ἀλλὰ ἡ ζύμωση τοῦ νοῦ, τοῦ φρονήματος και τοῦ χαρακτήρα. Συσσώρευση γνώσων π.χ. εἶναι νὰ ξέρῃ κάποιος τὰ κλασσικὰ χωρία περὶ εὐγνωμωσύνης, παιδεία εἶναι νὰ εἶναι εὐγνώμων ὁ ἴδιος πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν εὐεργέτησαν.

Σημαντικὴ γιὰ τὴν παιδεία εἶναι ἡ συναναστροφή καὶ ἡ μαθητεία. Δηλαδὴ νὰ μαθητεύῃ κάποιος σὲ καλοὺς δασκάλους καὶ νὰ συναναστρέφεται ἀνθρώπους χρηστούς.

Ἐὰν πάλι κάποιος πράττει ἄδικα καὶ συναναστρέφεται αἰσχρούς, θὰ μπορούσαμε ποτὲ νὰ ποῦμε ὅτι ἔχει παιδεία;

Πέρσεια Ἐκάτη

φωτογραφία

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply