Ἀντι-εἰδήσεις*… 28 Ὀκτωβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις... 28 Ὀκτωβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἡ δημοκρατία, ἡ δικτατορία καὶ οἱ κωλοτοῦμπες τοῦ Τζιτζικώστα.
  Μά εἶναι δυνατόν νά βγαίνῆ κοτζάμ περιφεριάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας καί νά χαρακτηρίζῃ τό μΠατΣοΚ ὡς φασιστικό κόμμα; Τς τς τς… Καλὰ ἔκαναν καὶ τοῦ τράβηξαν καὶ τὰ αὐτιὰ καὶ τὰ μαλλιὰ καὶ τὴν καρέκλα ποὺ κάθεται…
  Εἶδε κι ἀποεῖδε λοιπὸν ὁ νέος ἐπίδοξος «Μακεδονομάχος». Ἔκανε μία ἀστραπιαία κωλοτοῦμπα κι …ἐπανῆλθε στὰ ἴσια του!!!
  Ὄχι, παίζουμε…!!!
  Πάντως, ἐὰν εἶναι τυχεροὶ οἱ Θεσσαλονικεῖς, γλύτωσαν ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Μπένυ… Ἐὰν λέμε…
 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ θὰ καταργήσῃ τὶς ἐθνικὲς παρελάσεις.
  Ἀλλὰ θὰ τὶς ἀντικαταστήσῃ μὲ πορεῖες, συλλαλητήρια καὶ ἀπεργίες. Ἀν τὶ παρελάσεων, τὴν 25η Μαρτίου καὶ τὴν 28η Ὀκτωβρίου, θὰ πραγματοποιεῖται γενικὴ ἀπεργία, συλλαλητήρια σὲ κάθε πόλι καὶ χωριό, πορεῖες καὶ γιαουρτώματα. Στὴν θέσι τῶν πολεμικῶν ἀρμάτων θὰ θέσουν τὰ ἅρματα τοῦ Καρναβάλου τῶν Πατρῶν, μεταθέτοντας οὐσιαστικῶς τὶς Ἀπόκριες στὸ …πῦρ τὸ ἐξώτερον.
  Παραλλήλως σὲ κάθε Ἐθνική μας ἐπέτειο θὰ μοιράζονται χαλβᾶς Φαρσάλων, κόλλυβα καὶ σφυροδρέπανα.
  Ἄ, νὰ μὴν τὸ ξεχάσω. Μαζὺ μὲ τὰ παραπάνω θὰ γίνονται δωρεὰν μαθήματα κατασκευῆς καὶ ῥίψεως βομβῶν ΜΟΛΟΤΩΦ.
  Ἐπίσης θὰ καταργήσῃ τὸν στρατό, τὴν ἀεροπορία καὶ τὸ ναυτικό.
  Γιὰ τὴν φύλαξι τῶν συνόρων θὰ κληθοῦν «νεοέλληνες» νὰ ἀναλάβουν δράσι. Γιὰ τὶς παρενοχλήσεις ἐκ τοῦ ἀέρος θὰ ἀναλάβουν εἰδικοὶ στὴν κατασκευὴ χαρταετῶν. Γιὰ τὴν θαλασσία ἀσφάλεια τῶν συνόρων δὲν τίθεται θέμα. Θὰ πᾶμε ὅλοι γιὰ ψάρεμα.
 • Εὐτυχῶς ποὺ ἔχουμε καὶ τὸν Ἀβραμό…
  Νὰ γελᾶμε κι ὁλίγον τί…
  Ποῦ τά βρίσκει καλέ καί τά λέει; Γιά ποιές ἀναπτύξεις συζητᾶ; Ποῦ θά πᾶμε εἴπαμε;
  Νὰ ‘σαι καλὰ Δημητράκι… (Μὲ ἰώτα εἴπαμε…) Πάντα τέτοια… Νὰ σκάῃ τὸ χειλάκι μας γιατὶ μπαφιάσαμε..
  (Τήν τρεχάλα πῶς θά τήν κάνῃς; Μέ σκαρπίνι ἤ μέ ἀθλητικό;)
 • Τὸ ἀντιστασιακὸ Ἀντωνάκι… (μὲ ἰώτα λέεεεμεεεεεεεε!!!)
  Τώρα ποὺ ἐπανέρχεται ἡ τρόικα εἶναι ἀποφασισμένο τὸ πιντὶ νὰ βαρέσῃ γροθιὰ στὸ μαχαίρι. Εἴπαμε, ἐὰν φύγῃ μὲ κατεβασμένα τὰ βρακιά, θὰ φάῃ καὶ τὶς κλωτσιές του καὶ τὶς ἀνάποδές του καὶ τὶς ῤοχάλες του…
  Ἐάν ὅμως ἀποχωρήσῃ μέ ματωμένο τό χεράκι του, διότι θά ἔχῃ βαρέσῃ γροθιά στό μαχαίρι;
  Τί; Δὲν μὲ πιστεύετε…
  Τώρα θὰ δεῖτε… Ματωμένο θὰ τὸ δοῦμε τὸ πιντί… Καὶ φυσικὰ ἀναβαθμισμένο σὲ «σωτήρα»…
  Μὴν …χαιρετήσω ἐδῶ μέσα.
 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ τρίζει λέμε…
  Κακὸ τὸ παιχνίδι τῆς ἐξουσίας.
  Ὅσο ὑψηλότερα ἀνεβαίνει κάποιος, τόσο μικρότεροι τοῦ φαίνονται αὐτοὶ ποὺ παρέμειναν στὴν Γῆ.
  Νά ὑποθέσω πώς θά διαλυθῇ ἐκ τῶν ἔσω;
  Νά ὑποθέσω ἀκόμη πώς ξεκίνησε ἡ διάλυσίς του; Κι ἄς εἶναι στήν ἀρχή…;;
  Μὰ ὅλα τὰ ὑβρίδια αὐτὸ τὸ τέλος ἔχουν… Πρὸ τῆς ὑπάρξεῶς τους ἔχουν καταγράψῃ τὴν ἡμερομηνία λήξεῶς τους.
 • Ἡ Οὐρανία Μιχαλολιάκου ἀρχηγὸς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
  Τί ἄλλο θά δοῦμε καί θά ἀκούσουμε;
  Μετὰ τοὺς «ΜΠΡΑΒΟΥΣ», τοὺς «ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ» καὶ τοὺς «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ» ἔρχεται ἡ Οὑρανία.
  Ὄχι, δὲν θέλω νὰ πῶ κάτι καλὸ ἤ κακὸ γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Ἀλλὰ νά, μὲ ἀρχηγὸ τὴν Οὐρανία, πάει, τὸ κλείσατε τὸ μαγαζάκι βρέεεεεε….
  (Καλά, δέν σᾶς ἔφταναν ὅσα σᾶς φόρτωσαν; Πῶς θά …κρατηθεῖτε ὄρθιοι μέ τήν Οὐρανία ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι σας; Ἤ μήπως δέν θέλετε νά κρατηθεῖτε ὄρθιοι;)
 • Πάλι ἔκοψαν τήν σελίδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς;
  Πόσο ὐψηλότερα θά τήν ἀνεβάσουν πιά; Ἔλεος… Μά τόσο ἠλίθιοι εἶναι αὐτοί πού κατεβάζουν σελίδες; (Ὥρα 6:42 π.μ. Στὶς 7:00 δὲν ξέρω τὶ θὰ τρέξῃ!!!)

τὴν χάσαμε τὴν κοινωνία …πατέρα…!!!

 • Οἱ πορεῖες καὶ οἱ παρελάσεις. (β)
  Αὐτὸ τὸ νὰ πατοῦν ἀλλοῦ κι ἀλλοῦ νὰ βρίσκονται, μὲ τοὺς συνδικαλιστές, δὲν τὸ ἀντιλαμβάνομαι. Παρέλασις τοὺς εἶπαν, πὼς γίνεται, πορεία αὐτοὶ κατάλαβαν. Τρέχει κάτι μέ τό μυαλό τους ἤ πάλι μεθυσμένοι ξύπνησαν;
  Αὐτὸ πάντως ποὺ τοὺς χαλᾶ νὰ τὸ ψάξουν… Κάτι ἔχει νὰ τοὺς μάθῃ…
 • Ἡ εἰκόνα δάκρυσε.
  Νὰ σᾶς πῶ… Κι ἐγώ, ἐὰν ἤμουν εἰκόνα, θὰ δάκρυζα, μὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν.
  Γιὰ τὴν ὤρα, ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, καλὸ θὰ ἦταν, γιὰ ὅσους πιστεύουν στὶς εἰκόνες ποὺ δακρύζουν, νὰ μποῦν σὲ μίαν βάρκα καὶ νὰ χαθοῦν στὰ πέλαγα. Εἶναι πράγματι ἀδιανόητον νὰ διαβιῇς πλάι σὲ μίαν εἰκόνα ποὺ δακρύζει.
  Γιὰ ὅσους δὲν πιστεύουν πάλι σὲ εἰκόνες ποὺ δακρύζουν, ἁπλῶς νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν ἐπικαιρότητα, καθὼς φυσικὰ καὶ μὲ τὰ ὅσα μᾶς προετοιμάζουν οἱ κουδουνισμένοι.  Κι αὐτοί, καλοῦ κακοῦ, ἄς μποῦν σὲ μίαν ἄλλην βάρκα, νὰ χαθοῦν στὰ πέλαγα. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, κατὰ πῶς φαίνεται, τὸ νησὶ θὰ ἀδειάσῃ…
 • Ὁ Μπουτάρι(ο)ς θὰ ἀπουσιάζῃ ἀπὸ τὴν παρέλασι.
  Καὶ θὰ χάσῃ ἡ Βενετιὰ βελόνι.
  Ἀλλὰ νὰ μὴν σκᾶμε. Κάπου θὰ τὰ πίνουν μὲ τὸν Μπένυ… Σιγὰ μὴν ἀφήσουν τὸν …γάμο γιὰ τὰ …πουρνάρια!!!
 • ‘Ὁ πατριώτης Παπούλιας.
  Αὐτὸ εἶναι ἀντι-εἴδησις ἀπὸ μόνη της!!

 

ἐθνικοὶ μπελάδες.

 • Κόλλησαν μὲ τὸ μεταναστευτικό.
  Γιὰ νὰ μὴν τὰ ξαναλέμε. Ἀντώνης κερνᾶ, Ἀντώνης πίνει, Ἀντώνης τρώει καὶ δὲν δίνει…
  Ἄνοιξε Κερκόπορτες, δὲν τὶς κλείνει ἀλλὰ βγαίνει καὶ …«σωτήρας».
  Νά ὑποθέσω πώς σέ λίγο θά τόν χάσουμε;

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τὰ ὅρια συνταξιοδοτήσεως παραμένουν. Οἰ συντάξεις ἀκυρώνονται!!!
  Βρὲ τὶ ἔχουμε πάθῃ μὲ τὰ κουδουνισμένα…
  Νέα μέτρα… Νέες ἀποφάσεις… Συντάξεις, κατὰ πῶς φαίνεται, στὰ 300 εὐρόπουλα, ἀλλὰ μὲ μέριμνα γιὰ τὸν μεσήλικα. Δὲν θὰ τὸν ὑποχρεώσουν νὰ δουλεύῃ ἔως τὰ 199 του. Θὰ τοῦ δίδουν τὴν σύνταξι, ἐὰν φυσικὰ ἐπιβιώσῃ, στὰ 195 του!!!
  Τί; Δέν μέ πιστεύετε; Καλά… Περιμένετε νὰ ξημερώσῃ ἠ Τρίτη καὶ θὰ δεῖτε…
  Ἄν τὲ νὰ ἔλθῃ ἐπὶ τέλους ὁ Ἀλέξης στὰ πράγματα, μήπως κι ἀνέβουν οἱ συντάξεις στὰ 450 εὐρόπουλα… Διότι ἐὰν παραμείνῃ γιὰ πολὺ τὸ Ἀντωνάκι (πάντα μὲ ἰώτα λέεεεμεεεεεεεε!!!) στὴν ἐξουσία, μᾶς βλέπω ὅλους μας στὰ …Θυμαράκια. Αὐτὲς οἱ βρωμοσυντάξεις μᾶς ταΐζουν σήμερα…
 • Ὁριζόντια μέτρα δὲν θὰ ληφθοῦν.
  Μόνον κάθετα μέτρα θὰ ληφθοῦν. Εἶναι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς …φυτεύουν καθέτως, ἤ ἄλλως ὀρθίους, γιὰ ἐξοικονόμησι χώρου.
 • Τὰ ὅρια συνταξιοδοτήσεως δὲν παραμένουν.
  Σᾶς ξεγέλασα μὲ τὸν προηγούμενο σχολιασμό.
  Τὰ ὅρια συνταξιοδοτήσεως αὐξάνονται. Κάτι ψιθυρίζουν ἀλλὰ δὲν τολμοῦν νὰ τὸ ἐκφράσουν ἀκόμη δημοσίως.  Ἔ ῤὲ γλέντια ποὺ θὰ πέσουν…  Πρὶν τὰ 195 θὰ ἀπαγορευθοῦν οἱ συντάξεις καὶ στοὺς ἤδη συνταξιούχους θὰ ἐπιβληθῇ εὐθανασία. Ἔτσι, γιὰ νὰ μηδενίσουμε κάπως καὶ νὰ ἀνασάνῃ κι ὀ στουρναρο-Στουρνάρας.

 • Εὐτυχῶς ποὺ ὑπῆρχαν καὶ οἱ καταθέσεις.
  Διότι δίχως τους θὰ εἴχαμε ψοφήσῃ ἤδη. Μειώνονται ὅμως… Μειώνονται…
  Τὶς τρώει ὁ Στουρνάρας…
 • Κατά, σχεδόν, 700% αὐξήθηκε ἠ φορολογία τῶν ἀκινήτων.
  Βασικῶς ἔως πρὸ ὁλίγου δὲν ὑφίστατο φορολογία ἀκινήτων.
  Τώρα ὅμως… Μὴν μοῦ πεῖτε… Καὶ τὰ …σώβρακα θὰ μᾶς πάρουν!
 • Δὲν εἶχε χρημαστιστήριο ἐχθές, πρὸ χθὲς καὶ παρὰ προχθές…
  Ὑπομονή… Αὔριο μὲ τὸ καλὸ νέα ἄνοδος!!!

ἀνύπαρκατα …θέματα παιδείας

 • Εἴπαμε… Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ μπέρδεψαν τὴν παρέλασι μὲ τὶς πορεῖες…
  Σέ τί ἡμέρα ξημέρωσε εἴπαμε;

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Βομβιστικὲς ἐπιθέσεις  στὴν Βαγδάτη μὲ 73 τοὐλάχιστον νεκρούς.
  Τὸ ἀξιοπερίεργον θὰ ἦταν νὰ μὴν ἔχουν νεκροὺς ἀπὸ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις σὲ αὐτὲς τὶς χῶρες.
  Ἔχει καταντήσῃ ῥουτίνα ὁ θάνατος στὴν Μέση Ἀνατολή. Τόσο ῤουτίνα ποὺ τελικῶς ἀναρωτιέμαι ἐὰν θὰ προλάβουν νὰ τοὺς ἐπιτεθοῦν οἱ «κοσμοεξουσιαστές». Ἔτσι ὅπως τὸ πηγαίνουν σὲ λίγο δὲν θὰ ὑπάρχῃ ζωντανὸς γιὰ ζωντανός…
 • Μᾶς τελειώνει καὶ ὁ Ἐρντογάν.
  Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔκανε τὴν ἐμφάνισί της ἡ ὀργάνωσις  FEMEN καὶ στὴν Τουρκία, ἕνα πρέπει νὰ καταλάβουμε. Μᾶς τελείωσε ἡ Τουρκία.
  Τὸ γιατί, τὸ πῶς, τὸ πότε…. προσεχῶς. Πάντως τόση μαζικὴ …«
  ἀντίδρασις», οὔτε στοὺς χειροτέρους ἐφιάλτες τους οἱ γείτονες!!!
 • Δὲν ἤξερε, δὲν ῥώταγε…
  Ὁ Ὀμπάμ(ι)α(ς) ἀθῶος γιὰ τὶς παρακολουθήσεις.
  Σιγὰ ποὺ θὰ τὸν ῤωτοῦσαν οἱ κατσαπλιάδες…

 • Τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν Ἰταλία.
  Ὤ, ναί, δυστυχῶς… ἤ εὐτυχῶς… Ἔτσι ἀποφαίνονται οἱ εἰδικοί.
  Πάντως, καλοῦ κακοῦ, ἐφ΄ὅσον ἡ δική μας χρεοκοπία, γιὰ τὴν ὥρα, παραμένει στὸν πάγο, θὰ πρέπῃ νὰ κατανοήσουμε πὼς στὴν Ἰταλία κάτι συμβαίνει. Καλό ἤ κακό;
  Ἐδῶ ποὺ φθάσαμε ὅλα γιὰ καλὸ εἶναι. Κι ἐπεὶ δὴ τὸ μπᾶμ τῆς Ἰταλίας θὰ κάνῃ σπουδαῖο θόρυβο, γλακᾶτε νὰ μὴν χάσουμε τὸ θέαμα!!!
  Ἀκολουθοῦν φυσικὰ κι ἄλλα θεάματα, ἄνευ ἄρτου ὅμως αὐτὴν τὴν φορά!!!

<

p>Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

Ἡ  φωτογραφία ἀπὸ τὴν σελίδα ποὺ δὲν βρέθηκε!!!
Ἐὰν τὴν βρεῖτε ἐσεῖς ἐνημέρῶστε με!!!
Τὴν εἴδησι γιὰ τὴν Οὐρανία Μιχαλολιάκου τὴν βρῆκα ἐδῶ καὶ στὴν προσπάθειά μου νὰ τὴν ἐπιβεβαιώσω, ἔπεσα στὴν σελίδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. 

*Ἔσπαγα τὸ κεφάλι μου γιὰ νὰ βρῶ ἕναν τίτλο, ἀναφορικῶς μὲ τὸ νέο πόνημα τῆς σελίδος. Τελικῶς ναί, ἐμεῖς ἐδῶ παρουσιάζουμε τὶς Ἀντι-εἰδήσεις.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply