Κάπως ἔτσι τελειώνουν ὅλα…

Λίγο δύσκολο νὰ τὸ πιστέψουμε, ἀλλὰ ἡ ἱστορία μᾶς δείχνει τὸν δρόμο γιὰ τὴν κατάληξι τόσων καὶ τόσων ἐπιδόξων κατακτητῶν.
Τί κι ἐάν ἔφθασαν ἔως ἐδῶ;
Τί κι ἐάν κατάφεραν νά πατήσουν τό πόδι τους στήν Πατρίδα μας;
Τί κι ἐάν πίστεψαν πώς ναί, νίκησαν τόν Ἕλληνα…
Ἡ κατάληξίς τους πάντα ἦταν αὐτή:Κάπως ἔτσι τελειώνουν ὅλα...

Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ὅσο κι ἐὰν κατάφεραν νὰ βροῦν τρόπους γιὰ νὰ ἀνοίγουν κερκόπορτες, πάντα, μὰ πάντα, ἐπέστρεφαν μὲ κατεβασμένο κεφάλι στὴν βάσι τους… Ἡττημένοι καὶ …τελειωμένοι!

Δέν μέ πιστεύετε;
Λίγη ὑπομονὴ καὶ θὰ δεῖτε τὸ τὶ ἐννοῶ!!!Κάπως ἔτσι τελειώνουν ὅλα...2

Φιλονόη

φωτογραφία

καὶ φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply