Ὁ Snowden καί ἡ Eurostat «παίζουν» ὑπέρ τῶν ΗΠΑ; (β)

Ὁ Snowden καί ἡ Eurostat «παίζουν» ὑπέρ τῶν ΗΠΑ; (β)Τί γράφαμε ἐχθές; Ἔ;
Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε…
Ὁ Snowden, ἡ Eurostat καὶ ἡ κατάῤῥευσις τῆς χώρας, ἤ ἄλλως ἡ χρεοκοπία τῆς χώρας, ποὺ εἶναι πλέον μίαν ἀνάσα ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ ποὺ τελικῶς ἐξυπηρετεῖ μεγαλύτερα συμφέροντα, στὴν ἄλλην πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ.

Ὁ Snowden καί ἡ Eurostat «παίζουν» ὑπέρ τῶν ΗΠΑ;

Εἶναι ἔτσι ὅμως…
Καταῤῥέει, ἤ ὄχι, ἡ συμφωνία ἐλευθέρου ἐμπορίου μεταξύ ΗΠΑ καί Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως; Καί πότε;
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, πόσο κοντά μας εἶναι ἠ χρεοκοπία; Μίαν ἀνάσα ἤ δύο ἤ τρεῖς;

Ἐχθὲς τὸ βράδυ, στὶς εἰδήσεις τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαθλιώσεως ἀκούσαμε δύο σημαντικὰ θέματα.
Τὸ πρῶτο ἀφοροῦσε στὴν νέα συμφωνία ποὺ πασχίζει τὸ Ἀντωνάκι νὰ ἐπιτύχῃ, μὲ τοὺς Ῥώσσους, μήπως καὶ καταφέρει νὰ πάρῃ ἀνάσες βαθειές, καὶ μπορέσει νὰ κερδίσῃ λίγο χρόνο, πρὸ κειμένου νὰ μεταστρέψῃ τὸ ἀρνητικὸ κλίμα εἰς βάρος του. Ἀφῆστε δὲ ποὺ «ξεκλείδωσε» κι ὁ ἀγωγὸς Μπουργκᾶς Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ τώρα θὰ εἶναι ὅλα πιὸ εὔκολα γιὰ ἐμᾶς…
(Τὸ γελοῖον τῆς ὑποθέσεως εἶναι πὼς ἐπὶ μΠατΣοΚ διεκόπησαν οἱ ἐργασίες ἐπὶ Μπένυ ἐπανῆλθαν στὸ προσκήνιον. Νά σκεφθῶ πώς τελικῶς ὁ Μπένυ πασχίζει νά αὐτοαθωωθῇ;)

Ἡ ἄλλη εἴδησις ἀφορᾶ στὶς ἀνακοινώσεις ποὺ ἔκαναν τὰ ἀμερικανά, ἐπαναλαμβάνοντας οὐσιαστικῶς αὐτὰ ποὺ εἶπε τὸ Θεοδωράκι. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἰσχυρίστηκαν λοιπὸν πὼς ναί, πράγματι πραγματοποιοῦνται παρακολουθήσεις, ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτοὶ οἰ μόνοι ὑπεύθυνοι. Ὅλοι οἱ ἡγέτες συμμετέχουν. Ἄρα ὅλοι εἶναι συνυπεύθυνοι.
Καὶ συμμετέχουν ὅλοι οἱ ἡγέτες διότι ὅλοι τους θέλουν νὰ ἐλέγχουν ἀκόμη καὶ τὸ πότε κλάνουν οἱ πολῖτες τους. Ἄρα ἔδιδαν στοιχεῖα στὸ ΝΑΤΟ ἤ στὰ ἀμερικανά, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν νὰ τὰ ἐπεξεργάζονται ἀπὸ κοινοῦ.

Κι ἐδῶ λοιπὸν μπαίνει τὸ Θεοδωράκι. Τί ἀκριβῶς ἰσχυρίστηκε πρό μερικῶν ἡμερῶν;
Ἔ, πηγαίνετε νὰ διαβάσετε τὰ ὅσα εἶπε καὶ μετὰ πηγαίνετε νὰ ἀκούσετε τὶς δηλώσεις τῶν Ἀμερικανῶν.
Τὸ ποιὸς πρῶτος τὶς σκαρφίστηκε δὲν ἔχει σημασία. Σημασία ἔχει πὼς καὶ οἱ μὲν καὶ ὁ δὲ(ν) τὰ ἴδια ἰσχυρίζονται.

 Τελικῶς ὅμως  τί θά συμβῇ; Καί πότε;
Δὲν ξέρω πόση παράτασι πῆρε τὸ Ἀντωνάκι μὲ τὶς ἐχθεσινές τους πρεμοῦρες γιὰ ὑπογραφές, γιὰ συμφωνίες καὶ γιὰ ἀγκαλίτσες μὲ τοὺς Ῥώσσους.
Ὅση παράτασι ὄμως κι ἐὰν ἔλαβε, εἶναι θέμα στιγμῶν νὰ τὸ ἀκούσουμε τὸ ΜΠΑΜ ΜΠΟΥΜ…
Ὅσο γιὰ τὰ ἀμερικανά..;
Ἔ, οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὸ ἔγκλημα…
Τοὺς ἀθώωσε τὸ Θοδωράκι τὴν προηγουμένη…
Σιγὰ μὴν κάτσουν τώρα νὰ μᾶς δώσουν καὶ λογαριασμὸ γιὰ τὶς μεθοδεύσεις τους…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ τώρα ἔβαλαν στὸ παιχνίδι καὶ τοὺς συνεργούς τους..
Νὰ μὴν λουστοῦν μόνοι τους τὴν μπόρα… Δὲν κάνει…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply