Ἀντι-εἰδήσεις 2 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 2 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Δηλώσεις πολιτικῶν γιὰ τὴν ἐν ψυχρῷ διπλὴ δολοφονία.
  Ἐχθὲς τὸ «παρακράτος»* ξανακτύπησε ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ καὶ οἱ πολιτικοὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην.
  Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀπὸ τὴν μία δύο νεκροί, ἕνας σοβαρὰ τραυματίας κι ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ καραγκιόζηδες. Τὸ τὶ ἀκούσαμε καὶ διαβάσαμε δὲν λέγεται. Ἄλλοι τὰ μάσαγαν κι ἄλλοι ἔβγαζαν τὴν οὐρά τους ἀπ΄ ἔξω. Τὴν Λιάνα δὲν ἄκουσα ἀπὸ κάπου νὰ ὁρμᾶ μὲ νέα παραγγέλματα.
  Πάντως ὅ,τι κατεδίκασαν, κατεδίκασαν… Δὲν ξέρω ὅμως ἐὰν ἔχουν καταλάβῃ κάτι περὶ τῆς ἐννοίας «καταδίκη».
 • Προκαταρκτικὴ ἐξέτασις γιὰ τὰ λεχθέντα Παγκάλου ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελία.
  Μάλλον ἀπαιτεῖται μία μεγάλη ἀπειλὴ χρεοκοπίας γιὰ νὰ  λειτουργήσουν οἱ εἰσαγγελίες στὴν χώρα μας.
  Ἐχθὲς ἀθώωσαν πολίτη ποὺ ἐπανέφερε τὴν ἠλεκτροδοτησι σὲ κατοικίες καὶ σήμερα ξεκινοῦν προκαταρκτικὴ ἐξέτασι γιὰ τὸν Πάγκαλο.
  Νά πιστέψουμε πώς ἐπανῆλθε ἡ δικαιοσύνη στήν χώρα μας ἤ νά θεωρήσω πώς κάτι δέν κατάλαβα καλῶς;
  Πάντως τὸ Θοδωράκι ἔχει ἤδη ἀπειλήσῃ γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀπειλήσουν… Ἐὰν δῆλα δὴ ἀνοίξῃ τὸ στόμα του….
 • Ὁ Καρχιμάκης ἐνώπιον τοῦ ἀνακριτοῦ.
  Δὲν εἶναι καὶ λίγο νὰ σοῦ κάνουν ἔφοδο στὸ σπίτι  καὶ νὰ ἐντοπίζουν ὑλικὸ τῆς ΕΥΠ καὶ ἔγγραφα ποὺ ἀφοροῦν στὸν στρατό.
  Εἴπαμε… Νὰ εἶσαι πατριώτης… Εἴπαμε νὰ ἐνδιαφέρεσαι γιὰ τὰ τῆς χώρας σου… Ἀλλὰ τὸ νὰ διακινοῦνται γενικῶς ἔγγραφα, πέρα δῶθε… Ἔ, αὐτὸ εἶναι κάπως …βαρύ!!!
 • Τὸ GAPατο ἐπανεμφανίστηκε.
  Νά τοῦ πῇ κάποιος νά τό βουλώσῃ; Νά τοῦ πῇ πώς χορτάσαμε ἀπό σωτῆρες;
  Νά τοῦ πῇ πώς μποροῦμε νά σωθοῦμε καί μόνοι μας;
  Ἄν τέ… Δὲν θέλω καὶ πολὺ πρωϊνιάτικα…
  Ἐμφανίστηκε τὸ νούμερο γιὰ νὰ μᾶς συμβουλεύσῃ νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε στὴν πόλωσι νὰ μᾶς διαχωρίσῃ…
  Λέει τώρα αὐτό…  Κι ἐμεῖς χάσκουμε…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τρία θύματα, δώδεκα κάλυκες…
  Κουβέντα νὰ γίνεται τὸ κάναμε…
  Δύο νέα παιδιὰ νεκρὰ κι ἄλλο ἕνα χαροπαλεύει, διότι κάποιοι, ἄς ποῦμε ἄγνωστοι, ψυχροὶ δολοφόνοι, τὰ τελείωσαν.
  Δὲν μπορῶ νὰ σχολιάσω κάτι… Ἀκόμη ἀναστατωμένη εἶμαι ἀπὸ τὸ σόκ…
  Οὔτε θέλω νὰ ἀπευθύνω πρὸς κάποιαν κατεύθυνσι ἐρωτήματα…
  Λίγο ἔως πολὺ ξέρουμε τὸ ποιοὶ κρύβονται ἀπὸ πίσω…
  Ἀλήθεια, στούς πόσους νεκρούς θά σταματήσουν αὐτοί πού «ἐλέγχουν» τίς κοινωνικές καταστάσεις στόν τόπο μας καί κατευθύνουν τήν ψυχολογία τοῦ λαοῦ;
    Στό πόσο αἷμα θά χορτάσουν τήν δίψα τους; Στόν πόσο θρῆνο θά κορεστοῦν;
  ΝΤΡΟΠΗ!!! Καὶ μόνον ποὺ τὸ συζητᾶμε… ΝΤΡΟΠΗ!!!
 • Τὸ  μπουμποῦκι  θὰ πληρώσῃ πρόστιμο.
  Κι ἄλλοι θὰ πληρώσουν πρόστιμα… 87 συνολικῶς βο(υ)λετυάκια μας… Καλοῦνται νὰ πληρώσουν περὶ τὶς 800.000 εὐρόπουλα διότι ξεπέρασαν κατὰ κάτι, πόσο δὲν ξέρω, τὰ ἐπιτρεπτὰ ποσὰ γιὰ τὶς προεκλογικὲς ἐκστρατείες τῶν συνδυασμῶν τους.
  Ἄ πὰ πά… Δὲν σεβόμαστε τίποτα σὲ αὐτὸν τὸν τόπο!
  Τώρα μωρέ βρέθηκαν νά τοῦ φορτώσουν πρόστιμο πού, σὰν τὸ Θοδωράκι κι αὐτό, δέν «βγαίνει»; Καί τί θά κάνῃ ἡ μπουμπούκα; Ξέρετε τί εἶναι σέ περιόδο κρίσεως νά τῆς κόψουν τό τρεῖς φορές τήν ἡμέρα κομμωτήριο καί νά τῆς τό κάνουν δύο;
 • Κι ὁ Δημαρᾶς θὰ πληρώσῃ πρόστιμο.
  Ἀλλὰ αὐτός, κατὰ πῶς φαίνεται, «βγαίνει». Δὲν ἔχει δίπλα του τὴν μπουμπούκα.

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἄγνωστο θέμα αὐτό…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ τρόικα μᾶς ἔρχεται ἐμπρὸς βῆμα ταχύ…
  Νὰ τὴν προϋπαντήσουμε ἔξω ἀπὸ τὴν βο(υ)λή!!!
  Ὄχι ποὺ δὲν θὰ ἔρχονταν…
  Κι ἐν ᾦ ἐμεῖς θὰ ἀναζητοῦμε τοὺς ἐνόχους τῆς διπλῆς δολοφονίας, αὐτοὶ μία χαρὰ θὰ δίδουν τὶς νέες ὁδηγίες κι ἐντολές τους…
  Νά ὑποθέσω πώς πᾶμε γιά νέα μέτρα; Νά ὑποθέσω πώς ὁ στουρναροΣτουρνάρας θά διακόψῃ κάθε προσπάθεια βελτιώσεως τῶν νόμων περί χαρατσίων; Ἄς μὴν τὸ ὑποθέσω καλλίτερα…
 • Κι ἐπισήμως πτωχευμένη ἡ Nutriart (Κατσέλης)
  Πάντως νὰ μὴν ἔχουμε παράπονο. Οἱ ὑπάλληλοι εἶναι ἀποζημιωμένοι καὶ ἱκανοποιημένοι. Ὄχι σὰν κάτι ἄλλους.
  Ὁ Δαυΐδ ποῦ εἴπαμε πώς εἶναι;
 • Ὁ στουρναροΣτουρνάρας ἔχει κώλυμα!!!
  Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συζητήσῃ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὰ ἀκίνητα.
  Ἄν τὲ καλέ… Αὐτὸς ἔχει ζητήσῃ προτάσεις γιὰ βελτίωσι τοῦ νομοσχεδίου… Αὐτὸ θὰ  φταίῃ…
  Βέβαια τὶς ζήτησε τώρα, δῆλα δὴ στὸ παρὰ πέντε… Δῆλα δὴ ζήτησε προτάσεις γιὰ νὰ τὶς ζητήσῃ ἀλλὰ οὐσιαστικῶς γιὰ νὰ τὶς ἀποσιωπήσῃ…
  Μᾶς δουλεύει;
  Ὤ, ναί, μᾶς δουλεύει… Ποιός νά προλάβῃ, πότε καί πῶς, νά καταθέσῃ προτάσεις ἰσοδύναμες…
  Ἄκλαφτο θὰ πάῃ κι αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο… Ἄκλαφτα καὶ τὰ σπιτάκια μας ποὺ θὰ στοχοποιῇ…
 • Νὰ καὶ τὸ κούρεμα… ἔρχεται…!!!
  Ὤ, ναί… Μᾶς τὸ ἑτοιμάζουν ἀπὸ καιρὸ κι αὐτό…
  Μὴν καὶ βιαστεῖτε ὅμως νὰ τραβήξετε τώρα πιὰ χρήματα ἀπὸ τὶς τράπεζες… Ἀνώφελον εἶναι…
  Γιατί; Μὰ διότι τὸ κούρεμα δὲν θὰ εἶναι μόνον κούρεμα ἀλλὰ καὶ κατάργησις τοῦ εὐρώ, ἤ τοὐλάχιστον τοῦ δικοῦ μας εὐρώ. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἔχουμε μεγάλες πιθανότητες νὰ βρεθοῦμε μὲ …χαρτοπόλεμο.
  Ἐν τάξει… Δὲν θὰ μᾶς τὸ ποῦν… ἁπλῶς θὰ μᾶς τὸ κάνουν!!! 
 • Ἐχθὲς ἔπεσε τὸ χρηματιστήριον…
  Δὲν πειράζει… Θὰ ξαναπάρῃ τὴν ἄγουσα πρὸς τὰ ἐπάνω…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ΕΜΠ καὶ τοῦ Καποδιστριακοῦ ἐξακολουθοῦν τὴν ἀπεργία τους.
  Καὶ δὲν θὰ πληρώνονται ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα…Αὐτὸ θὰ πῇ δέσμευσις στὶς ἀρχὲς τῆς ἀπεργίας…
  Λέτε τελικῶς νά καταφέρουν οἱ ἀπεργοί,  ΜΟΝΟΙ τους, νά τά κλείσουν ὅλα τά ΑΕΙ στήν χώρα μας,  Δίχως βοήθεια ἀπό τρόικες καί ΔΝΤ καί Εὐρωπαϊκές Ἐνώσεις;

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ἑπτὰ τραυματίες ἀπὸ πυροβολισμοὺς στὸ Λὸς Ἄντζελες.
  Ἔνοπλος πυροβόλησε, ἐντὸς τοῦ ἀεροδρομίου, γενικῶς.
  Ἀποκλεισμένο τὸ ἀεροδρόμιον καὶ φυσικὰ ὅλες οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ἐκ νέου στὸ πόδι. Ἕνα βῆμα πιὸ κοντὰ φυσικὰ στὸν ἀφοπλισμὸ τῶν πολιτῶν…
 • Ἡ ἀναβάθμισις τῆς Ἰσπανίας ἀπὸ τὸν Fitch Ratings
  Τρία πουλάκια ἔρχονται καὶ στὴν κορφὴ κανέλλα….
  Μήπως ἀκόμη κάποιοι μοιράζουν ἐλπίδες μέ τό τσουβάλι; Μήπως θά τό περάσουμε ὅλοι μαζύ ἐμεῖς οἱ Νότιοι τό …ποταμάκι;
 • Ὁ Σοῦλτς κατὰ τῶν μνημονίων.
  Ὁ Γερμανὸς σοσιαλδημοκράτης ἔχει πάρῃ φόρα καὶ τρέχει, στρεφόμενος κατὰ τῶν μνημονίων, ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ἰρλανδία, στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἰσπανία. Καὶ θέτει, λογικῶς, τὸ ἐρώτημα τοῦ ποιὸς θὰ πληρώσῃ.
  Ἐν τάξει… Ἔκαναν λάθος… Ποιός θά πληρώσῃ τό κάθε τους λάθος;
  Διότι ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε…. Σκέτο!!!

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

*Ἐὰν κάποιος ἐδῶ γύρω  πιστεύῃ πὼς ἡ δολοφονία Φύσσα δὲν ἐντάσσετο μέσα στὶς δράσεις τοῦ παρακράτους, ἰδίως τώρα, νὰ σηκώσῃ τὸ χέρι. Κερνᾶμε λουκούμι.

φωτογραφία

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply