Οἱ μηχανισμοὶ τοῦ μορφώματος «Ἀφέντες-Δοῦλοι».

Οἱ μηχανισμοὶ τοῦ μορφώματος «Ἀφέντες-Δοῦλοι».Όπως το αίμα είναι απαραίτητο για την επιβίωση και λειτουργία ενός Ζωντανού  Οργανισμού, έτσι και το χρήμα είναι απαραίτητο για την λειτουργία της Πραγματικής Οικονομίας και της Ανθρώπινης Κοινωνίας.  Ούτε τα αίμα ούτε το χρήμα από μόνα τους έχουν καμμία αξία. Αυτοί που έχουν αξία είναι αυτοί που τα  χρησιμοποιούν και είναι αντίστοιχα οι Ζωντανοί Οργανισμοί και η Πραγματική Οικονομία δηλαδή η δημιουργικότητα, η παραγωγικότητα και η εργασία των ανθρώπων.

Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των Ζωντανών Οργανισμών το αίμα παράγεται από τον μυελό των οστών τους αυτόματα και σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Δεν συμβαίνει το ίδιο με το χρήμα και αυτό είναι το πρόβλημα της Πραγματικής Οικονομίας και της Ανθρώπινης Κοινωνίας.

Το χρήμα δεν το εκδίδει και δεν το κυκλοφορεί η Πραγματική Οικονομία της  Ανθρώπινης Κοινωνίας  σύμφωνα με τις ανάγκες της, αλλά μία Ολιγάριθμη Συμμορία η οποία μέσω του Δανεισμού και της Τοκογλυφίας ελέγχει και ληστεύει κατά βούληση την Πραγματική Οικονομία που αποτελεί και τον πλούτο της Ανθρώπινης Κοινωνίας. Έτσι μέσω του Ιδιωτικού Τοκογλυφικού Χρήματος  και του  Νομισματικού Σύστηματος, αυτή η Συμμορία ελέγχει και την Πραγματική Οικονομία και την Ανθρώπινη Κοινωνία.

Ιδιοκτησία σημαίνει έλεγχος και έλεγχος σημαίνει ιδιοκτησία.

Επομένως και η Πραγματική Οικονομία και η Ανθρώπινη Κοινωνία είναι ιδιοκτησία αυτής της Συμμορίας απλά και μόνο γιατί έχει αυθαίρετα αναλάβει τον ρόλο του μυελού των οστών,  όχι για την επιβίωση της Πραγματικής Οικονομίας και της Ανθρώπινης Κοινωνίας αλλά για την διαιώνηση του ελέγχου και της ιδιοκτησίας της πάνω στην Πραγματική Οικονομία και την Ανθρώπινη Κοινωνία.

 Ο έλεγχος και ο εξουσιασμός της  Ανθρώπινης  Κοινωνίας όμως απαιτεί την χρήση και άλλων μηχανισμών.

Παραδοσιακά οι μηχανισμοί αυτοί ήταν και είναι:

α) Διαίρει και βασίλευε, β) Τρομοκρατία, γ) Αποχαύνωση – Εξαπάτηση, δ) Αποβλάκωση, ε) Οικονομική εξαθλίωση, ς) Ηθική εξαχρείωση, ζ) Πείνα, η) Μολυσματικές ασθένειες, θ) Γενοκτονία, ι) Εμφύλιος πόλεμος, κ) Εξωτερικός πόλεμος, κλπ…μέσω των οποίων εξασφαλιζόταν το μόρφωμα Αφέντες – Δούλοι και η Πυραμιδική Δομή της Εξουσίας.

Αυτοί οι μηχανισμοί,  μετά το 1800,  επιβάλλονται μέσω Πολιτικών Συστημάτων που αφήνουν στο απυρόβλητο τα Πραγματικά Αφεντικά και Μέλη της Συμμορίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 200 χρόνια μετά την Γαλλική Επανάσταση, οι Θεσμοί του Ιδιωτικού Τοκογλυφικού Χρήματος και της  Πυραμιδικής Δομής της Πολιτικής Εξουσίας όχι μόνο δεν θεωρούνται εκτρώματα άλλων εποχών αλλά θεωρούνται αυτονόητα νόμιμες  καταστάσεις.

Τον έλεγχο,  άρα και την ιδιοκτησία της Πραγματικής Οικονομίας και της Ανθρώπινης Κοινωνίας,  τον επιτυγχάνουν βασικά με αυτούς τους δύο Θεσμούς και την επιβολή αυτού του ελέγχου την εξασφαλίζουν με τα Ανώτερα Οπλικά Συστήματα που διαθέτουν.

Μετά το 1800, η Συμμορία συνειδητοποίησε ότι από αυτούς τους τρείς Πυλώνες,  πάνω στους οποίους στηρίζεται η εξουσία της, αυτός του Ιδιωτικού Τοκογλυφικού Χρήματος είναι ιδιαίτερα ευάλωτος γιατί το χρήμα καθεαυτό δεν έχει καμμία αξία και εύκολα ένας αντίπαλος μπορεί να τυπώσει το δικό του χρήμα. Έπρεπε λοιπόν να ισχυροποιήσει τους άλλους δύο Θεσμούς, την Πυραμιδική Δομή της Πολιτικής  Εξουσίας και τα Ανώτερα Οπλικά Συστήματα. Με τα Ανώτερα Οπλικά Συστήματα διαλύει τους εξωτερικούς αντίπαλους και υποτάσσει τους εσωτερικούς. Στο Σύστημα Αφέντες – Δούλοι ο πόλεμος αποτελεί καθημερινή αναγκαιότητα.

Έρχεται λοιπόν ο Μάρξ (1850) και εισάγει την Δικτατορία του Προλεταριάτου με επικεφαλής το Εβραϊκό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο μετά ονομάσθηκε Σοσιαλιστικό Κόμμα, εγκαθιδρύοντας μία ακλόνητη Πυραμιδική Δομή Πολιτικής Εξουσίας χάριν υποτίθεται της Ανθρώπινης Κοινωνίας, αλλά στην πραγματικότητα για τον αδιαμφισβήτητο έλεγχό της. Οι περισσότεροι με την εξαπάτηση  ή την τρομοκρατία κοπαδοποιήθηκαν πλήν εκείνων που είχαν και έχουν την γνώση της Ελληνικής Κληρονομιάς, οι οποίοι αυτόματα βρέθηκαν στο στόχαστρο όλων.

Σήμερα η κακόηχη λέξη κομμουνισμός έχει αντικατασταθεί με την λέξη σοσιαλισμός προκειμένου να γίνει πιό αποτελεσματική η εξαπάτηση. Εχθρός της Συμμορίας δεν είναι τα εργαλεία του όπως  ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός, και ο Μωαμεθανισμός που όμως αποτελούν εμπόδιο στην ομογενοποιήση, αποστείρωση και πολτοποίηση των πληθυσμών του Πλανήτη μέσω του Σοσιαλισμού. Ο εχθρός της Συμμορίας ήταν, είναι και θα είναι η Ελληνική Κληρονομιά και γι’ αυτό τόσο αυτή όσο και οι Έλληνες βρίσκονται μονίμως στο στόχαστρο.

Για τα σημερινά  Ανώτερα Οπλικά Συστήματα δεν χρειάζεται να πώ κάτι, είναι σε όλους γνωστό ότι μπορούν να εξαφανίσουν κάθε ζώντα οργανισμό στον Πλανήτη σε λίγες ώρες.

Σήμερα οι Εβραίοι της Συμμορίας  ελέγχουν φανερά πλέον τους δύο από τους τρείς Θεσμούς: Το Ιδιωτικό Τοκογλυφικό Χρήμα και την Πυραμιδική Δομή της Πολιτικής Εξουσίας. Μπορώ να υποθέσω ότι κρυφά ελέγχουν και τον τρίτο δηλαδή τα Ανώτερα Οπλικά Συστήματα, οπότε βρίσκονται επικεφαλής της Συμμορίας.  

Το τι πρέπει να κάνει η Ανθρώπινη Κοινωνία και η Πραγματική Οικονομία, μετά τα παραπάνω, νομίζω ότι είναι προφανές…

Γιάννης Κατσούλης

φωτογραφία

(Visited 90 times, 1 visits today)
Leave a Reply