Ναί, νὰ μὴν κλείσῃ ἡ ΕΡΤ. Ἀλλά μήπως ἀργά τό θυμηθήκαμε;

Ναί, νὰ μὴν κλείσῃ ἡ ΕΡΤ. Ἀλλά μήπως ἀργά τό θυμηθήκαμε;Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ξεκίνησαν τὰ παρατράγουδα μὲ τὴν ΕΡΤ ἔχω γελάσῃ πολλὲς φορές… Πάρα πολλές…
Βλέπετε… αὐτοὶ ποὺ τσακίζονται γιὰ τὴν ἐξακολούθησί τους  εἶναι οἱ ἴδιοι, ἀκριβῶς οἱ ἴδιοι, ποὺ γιὰ τρία τοὐλάχιστον ἔτη τὸ βούλωναν καὶ σιωποῦσαν γιὰ κάθε ἀπόλυσι, ἀπὸ κάθε ἰδιωτικὴ ἤ δημοσία ἐπιχείρισι, σὲ ὅλην τὴν ἐπικράτεια.
Σκασίλα τους γιὰ τοὺς ἐκατοντάδες χιλιάδες ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες, γιὰ τὶς οἰκογένειές τους, γιὰ τοὺς ἀστέγους, γιὰ τὰ ὀρφανά, γιὰ τὶς αὐτοκτονίες, γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας.
Ἔως τὴν στιγμὴ ποὺ ἀπεφασίσθῃ ἀπὸ τὴν κυβέρνησι τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ «κυττοῦσαν τὴν δουλειά τους» μόνον, ὅλοι αὐτοί.

Καὶ μετὰ ἔφθασε ἡ «ἐπανάστασις»…
Μετὰ ἔμαθαν καὶ γιὰ τὶς ἀνομίες τῆς κυβερνήσεως στὴν Χαλκιδική, καὶ γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῶν κατοίκων, καὶ γιὰ τὶς ἀπολύσεις, καὶ γιὰ τὶς ἰδιοτικοποιήσεις καὶ γιὰ τὰ πάντα…
Ἐν ὁλίγοις, ἡ ἀντιληπτική τους ἱκανότης ξεκίνησε νὰ ὑφίσταται ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ καὶ μετά.
Ἔως τότε ἦσαν ἁπλῶς τσιράκια καὶ παπαγάλοι τοῦ συστήματος.

Ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γράφω ἴσως κάποιοι καταλάβουν πὼς χαίρομαι γιὰ τὶς ἀπολύσεις.
Οὐδόλως χαίρομαι. Οὐδέποτε θὰ χαιρόμουν μὲ τὴν δυστυχία κάποιου. Οὐδέποτε θὰ μὲ ἱκανοποιοῦσε ἡ πτωχοποίησίς του ἤ τῶν παιδιῶν του. Ἁπλῶς μὲ ἐνδιαφέρει τὸ νὰ βλέπουμε τὰ γεγονότα σφαρικῶς κι ὄχι μονόπλευρα.
Οὐδεὶς ἀθῶος… Ἄρα οὔτε κι αὐτοὶ ἀθῶοι… Τέλος.

Μετὰ λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἔναρξι τῆς ἐπαναστάσεως στὴν ΕΡΤ διαπιστώσαμε μίαν ἄλλην μορφὴ δημοσιογραφίας. Ἀνακαλύψαμε τὸν δημοσιογράφο ποὺ χάσαμε. Ἀνακαλύψαμε τὸν συμπολίτη μας… Ἀνακαλύψαμε τμήματα τῆς ἀληθείας…
Λίγο ἀργά;
Ὤ, ναί… Ἀργά…
Τὸ καθεστὼς βολεύτηκε τόσα χρόνια μὲ τοὺς μουγκούς. Τώρα τοῦ κακοφαίνονται οἱ λαλοῦντες. Ἄρα ἦταν προδιαγεγραμμένη ἡ πορεία τους… Διότι τὸ καθεστὼς δυνάμωσε ἀπὸ τοὺς μουγκούς… Τώρα τοὺς καταπίνει σὰν στραγάλια… Τώρα δὲν τοὺς χρειάζεται…
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Ποιός ἔχασε τήν κοινή λογική γιά νά τήν βροῦν ἐκεῖ μέσα;

Πρὶν σᾶς ἀφήσω μία ἀκόμη παρατήρησις.
Σύσσωμος ἡ ὁμάδα τῶν  βο(υ)λευτῶν τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ἔσπευσε νὰ συμπαρασταθῇ στοὺς ἐργαζομένους καὶ νὰ ἀρνηθῆ στὰ ΜΑΤ τὴν ἔξωσι…
Χμμμ… Πολὺ συγκινητικό… Πάρα πολύ…
Καὶ μετὰ ἀκούσαμε τὸν ἐκφωνητὴ νὰ λαλῇ ὡς ἄλλος «πολιορκημένος τοῦ Πολυτεχνείου»…
Καὶ οἱ μνῆμες ξύπνησαν…

Ὤ, ναί…
Ἀπόγονοι καὶ συνεργοὶ αὐτῶν ποὺ κατέστρεψαν τὴν Ἑλλάδα μας καὶ οἱ ἐργαζόμενοι τῆς ΕΡΤ, ποὺ μόλις ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὸ ῤαδιομέγαρον. Ὤ, ναί… Τὸ ἔργο παίζεται ἀκόμη…
Ὤ, ναί… Καὶ τὸ κακὸ εἶναι πὼς πιστεύουν ὅτι ἔχουν δίκαιον…
Δρόμο ποὺ ἔχουμε ὅμως ἀκόμη ἐμπρός μας… Ἰδίως μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν συνειδητοποίησι…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀδημονῶ νὰ ἀλλάξουμε σκηνικό. Τούς φαντάζεστε ὅλους αὐτούς στήν ἐξουσία; Ὤ, ναί… Θὰ εἶναι πολὺ χειρότερα!!! Χειρότερα ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά… Ὤ, ναί… Καὶ δὲν τὸ φαντάζονται λέμε… Μόνον νὰ πάρουν γιὰ μίαν ἡμέρα τὴν ἐξουσία στὰ χέρια τους λαχταροῦν… Καὶ μετὰ νὰ πάη ὁ κόσμος νὰ πνιγῇ… Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς φυσικά…

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply