Ἀντι-εἰδήσεις 15 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 15 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 

 • Τὸ Ἀλεξέι τὴν «διπλάρωσε» τὴν Θοδώρα.
  Κι ἐν ἐγὼ ἀκόμη ἀναζητῶ τὸν κερδισμένο ἀπὸ τὴν πρότασι μομφῆς καὶ τὴν σχετικὴ ψηφοφορία, τὸ Ἀλεξέι μᾶς «πέταξε» τὴν Θοδώρα στὰ μοῦτρα καὶ τριγυρνᾶ πανευτυχὴς στὰ κανάλια.
  Δὲν κατάλαβε, διότι δὲν μποροῦν νὰ τοῦ τὸ ἐξηγήσουν, λόγῳ τῆς ἐπάρσεως ποὺ τὸν καβάλησε, πὼς ἡ Θοδώρα τὰ πισινά της προστάτευε… Ὄχι τὸ Ἀλεξέι….
 • Ἐπίσης, τὸ Ἀλεξέι θὰ μᾶς κρατήσῃ στὴν Εὐρωζώνη.
  Βλέπει κι ἐκλογές… Ὅλα καλά..
  Τὸ Ἀντωνάκι δὲν ξέρω τὶ θὰ κάνῃ…
 • Τέλος στὸ «ἀντάρτικο» κατὰ τοῦ φορολογικοῦ.
  Τὰ βρῆκαν!!! Τὰ βρῆκαν!!!
  Τὸ νέο φορολογικὸν ποὺ μᾶς ὑπόσχονται, γιὰ τὰ ἀκίνητα, θὰ εἶναι τὸ τελειότερον ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔχουν ἔως σήμερα διανοηθῇ σὲ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου.
  Νά ποῦμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους;
  Τὸ κενὸ δὲν ἦταν στὸ φορολογικὸ ἀλλὰ ἀλλοῦ…
  Κάτι ἄλλαξε… Κάποιος βιάζεται νὰ κλείσῃ τὸ νομοσχέδιο…
  Κάπως, κάποιοι κάνουν κωλοτοῦμπες…Καὶ χαράτσι καὶ ΦΑΠ… Ὅλα μέσα… Νὰ χαρῶ «ἐπανάστασι»!!!
  Ἀλλὰ νὰ μὴν σκᾶμε…
  Σὲ λίγο θὰ μάθουμε περισσότερα…
  (Μικρὸ καλάθι κρατᾶμε εἴπαμε!!! Γιὰ νὰ μὴν πῶ πὼς ἀφήνουμε τὰ καλάθια στὰ σπίτια μας, τὶς τσάντες, τὶς τσέπες… καὶ βλέπουμε…)
 • Τὸ «πηδηχταρούδι» τῆς βο(υ)λῆς δέχεται συνεργασία μὲ μΠατΣοΚ, ἀρνεῖται συνεργασία μὲ ΑΝΕΛ.
  Εἶπε ὁ «ἄντρακλας» πὼς ἐὰν ἀλλάξῃ τὸ μΠατΣοΚ, θὰ συνεργαζόταν μαζύ του. Εἶπε ἐπίσης πὼς οἱ ΑΝΕΛ, ἐπεὶ δὴ κουβεντιάζουν μὲ τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ ἀποῤῥίπτονται. (Πιό φασίστας πεθαίνεις;) Εἶπε τέλος πὼς δὲν τοῦ ἀρέσει νὰ σκίζῃ μνημόνια…
  Ἔ; Ἐγώ τώρα τί νά πῶ; Νά τοῦ σκίσω τό καλσόν; Τόσο πολὺ τὸ προσέχει… Δὲν κάνει…
  (Ὅπου «πηδηχταρούδι», «ἄντρακλας» βᾶλτε τὴν οὐρὰ τοῦ Βερέμη- ΕΛΙΑΜΕΠ… Ὀνόματα δὲν γράφουμε γιὰ νὰ μὴν κάνουμε δωρεὰν διαφημίσεις.)

 • Ἐκχωροῦμε δικαίωμα χρήσεως τῶν ΠΟΠ φέτας καὶ  ἐλαιῶν Καλαμῶν στὸν Καναδᾶ…
  Ἀλλὰ δὲν εἶναι κάτι σοβαρό, κατὰ τὸν Τσαφτάρη, ἀρμόδιον ὑπουργό…
  Ὄχι καλέ…
  Ὅλα καλά… Κᾶνε τὶς ἐκχωρήσεις σου ἐσύ…

 

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 

 • Στὸ 27,3% ἔφθασε ἡ ἀνεργία τὸν Αὔγουστο.
  Αὐτὸ δὲν εἶναι θέμα. Ἀνάθεμα εἶναι. Καὶ δυστυχῶς αὐξάνεται…
 • Τὸ Πολυτεχνεῖον μᾶς περιμένει νὰ ἑορτάσουμε… 
  τὴν νίκη τῶν μΠατΣοΚοἀριστεροδεξιούληδων γιὰ μίαν ἀκόμη φορά.
  Τελικῶς κατάφεραν νὰ μετατρέψουν σὲ ἐθνικὴ ἑορτὴ μίαν ἡμέρα, ποὺ οὐσιαστικῶς ξεκίνησε ἡ ἀπαρχὴ τῶν δεινῶν μας.
  Ὅσοι μᾶς κυβέρνησαν τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐὰν δὲν εἶχαν μικρὴ ἤ μεγάλη σχέσι μὲ τὸ Πολυτεχνεῖο, δὲν ἔμπαιναν στὴν βο(υ)λή. Ἀλήθεια, ἐμεῖς ἑορτάζουμε ἤ αὐτοί;

Ἐθνικὰ θέματα ἔχουμε… Ἡγέτες γιὰ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουν δὲν ἔχουμε…

 • Ἀντέδρασαν οἱ ξένοι, ἀντέδρασε κι ὁ Ἀβραμό, γιὰ τὶς δηλώσεις Ἐρνογᾶν.
  Ἔλαβε τὴν ἄδεια φαίνεται..
  Ποιός ξέρει μέ αὐτά τά κουδουνισμένα;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
  Ἔχουμε ὅμως πρόβλεψι γιὰ δάγκωμα ἀπὸ καγκουροῦδες, ποὺ ἔλεγε κι ὁ Χρηστάρας…
  Ἄμ πῶς… Ὑγεία δὲν ἔχουμε ἀλλὰ ἐὰν μᾶς δαγκώσῃ ἡ καγκουρούδα θὰ ἔχῃ φροντίσῃ ὁ μπιμπίκης. Ὄχι γιὰ νὰ θεραπευθοῦμε… Τὴν καγκουρούδα θὰ φέρῃ ἐδῶ γιὰ νὰ μᾶς βρῇ καὶ νὰ μᾶς δαγκώσῃ…
 • Τεχνητὸ αἷμα δημιούργησαν ἐρευνητές.
  Δοκιμάστηκε σὲ πειραματόζωα ἐπιτυχῶς.
  Γιὰ νὰ δοῦμε…

 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 

 • Τὸ στουρναροΣτουρνάρι ἀρνεῖται τοὺς πλειστηριασμοὺς γιὰ νὰ διασώσῃ τὶς τράπεζες.
  Ἰσχυρίζεται πὼς ἐὰν ἀρχίσουν οἱ πλειστηριασμοὶ θὰ καταῤῥεύσουν καὶ οἱ τράπεζες…
  Ὄχι ποὺ πιστέψαμε πὼς γιὰ μίαν καὶ μόνην στιγμὴ σκέφθηκε σὰν ἄνθρωπος… Ἀκόμη τεχνοκράτης εἶναι… Ἔως τὸ τέλος του ἔτσι θὰ εἶναι… 

 • Νὰ μία τροῦπα στὸ νέο σχέδιον γιὰ τὴν φορολογία ἀκινήτων. (Κατὰ τὸ «Λόλα νὰ ἕνα μῆλο!!!)
  Ἀπὸ τροῦπα σὲ τροῦπα πέφτουν.
  Κοινῶς, ἀπὸ κενὸ σὲ κενὸ πέφτουν.
  Δὲν βγαίνουν τὰ μαγειρέματα λέμεεεεε…. Τελείωσε…
  Δυστυχῶς ἡ μαρμελάδα κατέληξε στὰ αὐτιά τους κι ἐμεῖς ἀδίκως φωνάζουμε…
  Πρέπει νὰ χαντακωθοῦν μόνοι τους.

 • 43% αὔξησις ἐσόδων στὰ ταμεῖα!!!
  Ναί, καὶ μετὰ ξύπνησαν!!!
 • Ἡ ἀπόλυτος ἐνοποίησις τῶν ταμείων.
  Ποιός ἦλθε; Κι ἀπό ποῦ;
  Νὰ ξεχάσουμε ὅλα ὅσα γνωρίζαμε…
  Ὄχι ἐπικουρικὲς συντάξεις… Ὄχι ἐφ΄  ἅπαξ… Ὄχι διαφορετικὲς βαθμίδες συντάξεως, ἀναλόγως τῶν εἰσφορῶν…
  Ὅλα ἕνα… Ὅλα ἴσα… Ὅλα ἴδια… Ὅλα κι ὅλοι στὸ χρεοκοπημένο ΙΚΑ!!!
  Ἀποχαιρετοῦμε τὸν ΟΑΕΕ, τὸν ΟΓΑ… Ὅλοι στὸ ΙΚΑ. (Νὰ μὴν χαίρονται οἱ λοιποί… Κι αὐτοὶ μαζύ μας θὰ εἶναι!!!)
  Ναί, πιὸ Σοβιετία πεθαίνεις…
 • Ἐχθὲς εἴχαμε χρηματιστήριον…
  1,02% ἄνοδο εἶχε… Μία χαρά!!!

 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Οἱ πίνακες διαθεσιμότητος ἕτοιμοι.
  Καιρὸς ἦταν…
  Νὰ δοῦμε καὶ λίγη δράσι…
  Κακὰ τὰ ψέμματα… Μὲ τὰ «ἄν» καὶ τὰ «ἐὰν» δὲν συμβαίνει κάτι.
  Τώρα ὅμως; Νὰ δῶ τὸν Ἀρβανιτόπουλο νὰ τρέχῃ καὶ τὶ στὸν κόσμο!!!

 

διεθνὴς «σκακιέρα»

 

 • Ἡ Ἰρλανδία ἐξέρχεται τοῦ μνημονίου.
  Ἔτσι εἶπαν…
  Γιὰ νὰ δοῦμε… Εἶναι κι ἔτσι;
 • Καὶ ἡ Ἰσπανία ἐκτὸς μνημονίου…
  Τώρα ἀρχίζουν τὰ γλέντια!!! 
 • Στὸν Καναδᾶ γίνεται τῆς πορνογραφίας.
  Δὲν μάθαμε κάτι νέο…
  Ἀπό ποῦ κατάγονται αὐτοί εἴπαμε; 
 • 2.350 τελικῶς τὰ θύματα τῶν Φιλιππίνων καὶ 3800 οἱ τραυματίες.
  Ἐνημέρωσις, χθεσινή, ἀπὸ Ἰαπωνία.

 

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

 

Καλημέρα μας.

 

Φιλονόη

 

Στὴν φωτογραφία  ἡ καγκουρούδα… Ἤ καγκουρῶ… Ἤ τέλως πάντων αὐτὸ ποὺ μᾶς φέρνει τὸ μπιμπίκι γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὸ νέο του δημιούργημα. Μὴν φοβᾶστε… Ἐὰν σᾶς δαγκώσῃ, στὸ μπιμπίκι!!! Γραμμὴ στὸ μπιμπίκι!!!

(Visited 10 times, 1 visits today)




Leave a Reply