Ἡ φράσις «σὲ χρειάζομαι»…

 

Ἡ φράσις «σὲ χρειάζομαι»...Φοβόμαστε σὰν τὴν πανούκλα τὴ φράση «σὲ χρειάζομαι» γιατί θεωροῦμε δύναμη τὸ νὰ μὴν ἔχουμε ἀνάγκη κανέναν καὶ νὰ τὰ καταφέρνουμε ὅλα μόνοι μας…

Ὁ κάθε ἄνθρωπος γεννιέται ὁλοκληρωτικὰ ἐξαρτώμενος ἀπὸ τὸ περιβάλλον του καὶ μετὰ κάνει προσπαθεῖ νὰ κάνει τὸ βῆμα ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐξάρτηση στὴν ἀνεξαρτησία. Ἀλλὰ ἡ ἐξέλιξη δὲν σταματάει ἐδῶ. Ὑπάρχει ἕνα ἀκόμη βῆμα…

ἕνα βῆμα θάρρους καὶ ἀληθινῆς δύναμης …

Ἡ ἀλληλεξάρτηση …

Ἀλληλεξάρτηση σημαίνει ὅτι δὲν φοβᾶμαι νὰ παραδεχτῶ τὶς ἀνάγκες μου…

Δὲν φοβᾶμαι νὰ παραδεχτῶ ὅτι σὲ χρειάζομαι…

Δὲν φοβᾶμαι νὰ νοιώσω ὅτι μαζὶ μποροῦμε νὰ πετύχουμε περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔκανα μόνος μου

Σημαίνει θὰ ἤθελα νὰ μοιραστῶ …

Σημαίνει ὅτι εἶμαι πρόθυμος νὰ μάθω μέσα ἀπὸ ἐσένα …

Σημαίνει ὅτι πιστεύω στὴν ἀγάπη, στὶς δυνατότητες καὶ στὴν καλοσύνη ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο …

Ἀλληλεξάρτηση σημαίνει ὅτι δὲν θέλω νὰ σὲ σώσω γιατί ξέρω τὴ δύναμή σου καὶ πιστεύω σὲ σένα οὔτε θέλω νὰ μὲ σώσεις ἀλλὰ ἂν καμιὰ φορᾶ κουραστεῖς μπορῶ νὰ γίνω τὸ στήριγμά σου κι ὅταν ἐγὼ κουραστῶ εἶμαι πρόθυμος νὰ ἐπιτρέψω στὸν ἑαυτό μου νὰ στηριχτεῖ σὲ σένα χωρὶς τὸν φόβο ὅτι θὰ μοιάζω ἀδύναμος καὶ χωρὶς ἐνοχὴ ὅτι δὲν τὰ ἔχω καταφέρει …

Οἱ νέοι μαραζώνουν ὅταν φοβοῦνται νὰ χρειάζονται τοὺς ἄλλους …

καὶ οἱ ἡλικιωμένοι γερνοῦν ὅταν νοιώθουν ὅτι κανένας πιὰ δὲν τοὺς χρειάζεται.

Γιώτα Σούσουλα

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply