Ἐκεῖ Πολυτεχνεῖο…

Ἐκεῖ Πολυτεχνεῖο

O Πάγκαλος συναρμολογοῦσε βόμβες στὸ «Καρτιὲ Λατὲν», τὸν Μάη τοῦ `68 καὶ ὁ Σημίτης τὶς τοποθετοῦσε στὴν Ἀθῆνα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ Παπουτσῆς, μαζὶ μὲ τὸν Λαλιώτη καὶ τὴν Δαμανάκη, εἴχαν ἀναλάβει τὸ «μαζικὸ κίνημα» καὶ τὸ «πεζοδρόμιο».

Τὰ ἀπομεινάρια μας χώρας που οἱ ἐπαναστάτες ἔγιναν τὰ χαϊδεμένο παιδιὰ τοῦ δῆθεν σοσιαλισμοῦ, στην ὑπηρεσία τοῦ κεφαλαίου.
Πρὶν καλὰ καλὰ κτίσουν ἄρχισαν να καταναλώνουν τὴν ἐξέγερση …

 Ἐκεῖ Πολυτεχνεῖο...

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ δημιουργὸς καὶ ὁ πρωταγωνιστὴς τῆς ἱστορίας του, τὴν ὁποία γράφει ἀπό τὶς ἔννοιές ποὺ δίνει ἤ στὴν ἀθῳότητα, ἤ καὶ στην ἐνοχὴ σὲ κάθε ἐποχὴ.
Ἡ ἱστορία γράφεται ἀπό τις συμφωνίες ἀνάμεσα στὸ ἐπιτρεπτὸ καὶ τὸ ἀνεπίτρεπτο, στὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, στὸ σωστὸ καὶ τὸ λάθος, στὸ ἀναγκαῖο, καὶ στο ἄνευ σημασίας…

Μὰ ἂν οἱ ἄνθρωποι κουραστοῦν ….. ἂν ὁ λαὸς κουραστεῖ κι ἀρχίζει νὰ τρεκλίζει ἡ λάμψη τοῦ καλοῦ, τοῦ ἠθικοῦ καὶ τοῦ δικαίου, τότε μοιάζει σὰν νὰ μαραίνεται ἡ ἱστορία καὶ νὰ σταματᾶ…

Ὡστόσο σὲ αὐτὸ τὸ σκοτεινὸ σημεῖο χρειάζεται ὁ λαὸς νὰ ξανακοιτάξει μέσα στὴν ψυχή του, νὰ διδαχτεὶ ἀπὸ τὴν ἱστορία, νὰ ξαναβρεὶ τὰ δικὰ του φῶτα πορείας καὶ νὰ ἁρματωθεὶ για τὴν πορεία ἐκείνη ποὺ πάντα ὀνειρευόταν …

Ἐδῶ Πολυτεχνεῖο…
Γιώτα Σούσουλα

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply