Νὰ βαστᾶμε γερά…

Ἰδίως τώρα ποὺ δυσκολεύουν τὰ πάντα γύρω μας…
Νὰ κρατᾶμε τὶς δυνάμεις μας, ἰδίως γιὰ τὶς στιγμὲς ποὺ θὰ δοκιμασθοῦμε σκληρότατα…
Νὰ στεκόμεθα ὄρθιοι, ἀκόμη κι ὅταν γύρω μας ὅλοι θὰ ἔχουν παραδόσῃ τὰ πάντα…
Ἐὰν δὲν μποροῦμε ἐμεῖς, τώρα, νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι, δὲν μᾶς ἀξίζει νὰ λεγόμεθα ἐλεύθεροι ἄνθρωποι…

 

Νὰ βαστᾶμε γερά, νὰ κρατᾶμε καλὰ καὶ νὰ μποροῦμε νὰ ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτὰ τὰ προφανῆ κι ἀνθρώπινα ποὺ ὁρίζουν μίαν ξέγνοιαστη ψυχή…

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Μὰ κάθε μας στιγμὴ ὀφείλουμε νὰ τὴν ζοῦμε σὰν νὰ εἶναι ἡ τελευταία μας…
Μόνον τότε θὰ ξέρουμε πὼς ἔχουμε νικήσῃ…

Φιλονόη

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply