Ποιός ἦταν ὁ Σίνις;

 

Ποιός ἦταν ὁ Σίνις;
Δὲν φαίνεται στὸ ἀγγεῖο…
Τὰ μάτια του ἔπρεπε νὰ εἶναι σκιστά…

Οἱ Κινέζοι ὀνομάζονται Σίνες… Γιατί ὅμως; Τό ψάξατε;
Ἀπό τό Σινικό τεῖχος;Ποιός ἦταν ὁ Σίνις;Ὅταν ἔφθασε στὸν Ἰσθμὸ τῆς Κορίνθου ὁ Θησέας ἐκεῖ συνάντησε τὸν Σίνι τὸν ληστή, τὸν ἐπονομαζόμενο καὶ Πιτυοκάμπτη. Αὐτὸς κρυβόταν ἀνάμεσα στὰ πυκνὰ πεῦκα (πιτύς), ἐξ’ οὗ καὶ τὸ πιτυοκάμπτης, ἔπιανε τοὺς περαστικοὺς καὶ τοὺς ἔδενε ἀπὸ τὰ χέρια στὰ λυγισμένα κλαριὰ τῶν πεύκων, ἕνα γιὰ κάθε χέρι, ἀφήνοντας μετὰ τὶς κλάρες νὰ ἐπανέλθουν στὴν θέση τοὺς διαμελίζοντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τοὺς ἄτυχους ὁδοιπόρους. Ἡ τιμωρία ποὺ ὑπέστη ἀπὸ τὸν Θησέα ἦταν ὁ ἴδιος μαρτυρικὸς θάνατος ποὺ ἐπέβαλλε αὐτὸς στὰ θύματα του.

ἀσύμβατος Ἱστορία

(Visited 52 times, 1 visits today)
Leave a Reply