Συνέχισε νὰ κυττᾶς ψηλά…

Συνέχισε νὰ κυττᾶς ψηλά...Εἶναι μία ἀπόφασις ποὺ οὐσιαστικῶς μπορεῖ νὰ μᾶς ἐπιτρέψῃ νὰ γευθοῦμε, μέσα ἀπὸ κάθε λογῆς συνθῆκες, τὴν γεύσι τῆς ζωῆς.
Τὸ νὰ μπορῶ νὰ βλέπω τὸν οὐρανό, τὰ ἀστέρια καὶ τὸν Ἥλιο, ἀν τὶ νὰ ἐπιτρέπω στὸν θόρυβο, στὴν ἀσχήμια καὶ στὴν κακία νὰ σκιάζουν τὸ βλέμμα μου εἶναι ἀνάγκη.
Ὄχι, δὲν θὰ μὲ πείσῃ κάποιος γιὰ τὸ ποῦ μοῦ ταιριάζει ἐμέναν νὰ κυττῶ… Οὔτε γιὰ τὸ ποῦ θὰ στοχεύω… Οὔτε γιὰ τὸ ποῦ θὰ τοποθετῶ τὰ ὄνειρά μου….
Θέλω τὸ Ὅλον… Ὄχι μέρος του…
Θέλω πίσω τὴν Ζωή μου… καὶ τὴν θέλω ὁλόκληρη, ὄχι κομματιασμένη…
Δὲν ἀρκοῦμαι σὲ λίγα ψίχουλα… Τὰ θέλω ὅλα…

Μπορῶ!!!
Ὁ μόνος δρόμος ποὺ δικαιοῦμαι νὰ ἀκολουθῶ εἶναι αὐτὸς ποὺ τὰ ἀστέρια, τὸ ὄραμα καὶ τὰ θέλω μου χαράσσουν…
Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ τὰ πραγματοποιήσω εἶναι νὰ τὸ πιστέψω…
Καὶ ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ τὸ πιστέψω εἶναι νὰ ἔχω διαρκῶς τὸ βλέμμα μου στραμμένο ψηλά, πολὺ ψηλά…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Συνέχισε νὰ κυττᾶς ψηλά… Εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν λάσπη.

φωτογραφία καὶ τίτλος ἀπὸ τὴν Γιώτα.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply