Ἀντι-εἰδήσεις 20 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 20 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Φώτι Ἑτοιμάζεται νὰ συνεργαστῇ μὲ τὸ Ἀλεξέι.
  Δηλώνει «Ναί», σὲ μελλοντικὴ συνεργασία μὲ τὸ Ἀλεξέι.
  Αὐτὸ ποὺ δὲν δήλωσε ἦταν τὸ ἐὰν ἔχῃ, ἤ ὄχι, ἐλπιδες νὰ ἐπανεκλεγῇ…
  Ἀλλὰ μὲ τόσες κωλοτοῦμπες, τόσα «ΝΑΙ» καὶ τόσα χειοφιλήματα, εἶναι δυνατόν νά ἀφήσουν ἕνα τόσο δικό τους παιδί ἔξω ἀπό τά κέντρα ἀποφάσεων τῆς χώρας; Ἰδίως τώρα ποὺ στὸ Φώτι ἔχουν πολλὰ ἐπενδύσει…
 • Ὁ πηδηχταρᾶς τοῦ τΣΥΡΙΖΑ δὲν θέλει νὰ ἀποχωριστῇ τὸν τΣΥΡΙΖΑ.
  Κορόιδο εἶναι;
  Ἰδίως τώρα ποὺ γνωρίζει πώς θά ἀρχίσουν νά δουλεύουν ὅλες οἱ μασέλες μαζύ;
  Μά τί λέμε;
  Μὲ κάποιον τρόπο θὰ τὰ «βροῦν» ἐκεῖ μέσα… Μὴν σκιάζεστε…
  (Τὶς ἐκσφενδόνισε ὅμως τὶς ῥουκέτες του.. Κάτι εἶπε γιὰ «ζαχαριαδικὲς τακτικές»… Μπᾶ; Λέτε; Μὰ τὸ ἴδιο εἶπε καὶ ὁ Γλέζος πρὸ ἡμερῶν… Βρέ λέτε;)

 • Μεγάλο τὸ πανηγύρι στοὺς κόλπους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
  Δὲν ἀπήντησαν ὅμως στὸν Μεϊμαράκη.
  Οὔτε πέρασαν ἀπὸ τὸ λογιστήριον τῆς βο(υ)λῆς γιὰ νὰ ζητήσουν μειώσεις τῶν ἀποδοχῶν τους.
  Βρέ λές νά μέ δουλεύουν κι αὐτοί; Βρέ λές νά φωνάζουν γιά τούς μισθούς χάριν ἐντυπωσιασμοῦ;
  Ἄ μπᾶ… Ἀποκλείεται…
  Αὐτοὶ εἶναι πατριῶτες λέμε…..
 • Τὸ Ἀλεξέι συνιστᾶ κυβερνητικὴ συμπεριφορά.
  Εἶναι φυσικότατον!!!
  Πρόβες κάνει…
  Κάποιος νὰ τοῦ «σφυρίξῃ» πὼς πρέπει νὰ κάνῃ πρόβες σὲ ὅλο τὸ ἔργο. Ὄχι μόνον στὸ πρῶτο του μέρος.
  Κυβερνητικὴ παράστασις λοιπὸν σημαίνει: πρόβες, παράστασις, φινάλε…
  Κι ἐπὶ τῆς παρούσης, ὅπου «φινάλε» σημειῶστε ἀποτυχία.
  Νὰ μὴν τὰ κάνουμε μισὰ τὰ πράγματα… Ἔτσι;
 • Ἡ Παγκαλιὰς ξανακτύπησε.
  Ἐδήλωσε πὼς ἐὰν ἐκλεγῇ τὸ Ἀλεξέι πρέπει νὰ μποῦν, αὐτὸς καὶ οἱ ὅμοιοί του,  σὲ ἕνα ἀεροπλάνο καὶ νὰ φύγουν.
  Κατ΄  ἀρχάς, ἕνα ἀεροπλάνο δὲν φθάνει… Εἶναι πολλὰ τὰ ἀεροπλάνα ποὺ ἀπαιτοῦνται πρὸ κειμένου νὰ ἀπομακρύνουν ὅλην τὴν σαπίλα ἀπὸ τὴν χώρα.
  Δεύτερον, γιατί κάνει τέτοιες δηλώσεις τώρα; Ἀγνοεῖ πώς στόν τΣΥΡΙΖΑ ἔχουν μετακινηθῇ ὅλοι οἱ ἀγαπητοί του συνεργάτες; Τί φοβᾶται; Ἐκτὸς φυσικὰ κι ἐὰν ἔχῃ προσωπικὰ μὲ κάποιους ἀπὸ αὐτούς…
  Τρίτον καὶ σημαντικότερον…
  Μήπως ἁπλῶς, ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, δουλεύει προπαγανδιστικά ὑπέρ τῶν πραγματικῶν του ἀφεντικῶν; Μήπως οὐσιαστικῶς «δημιουργῶντας κλίμα διαφωνιῶν» νομιμοποιεῖ τίς μεταγραφές, τίς νέες ἐπιθέσεις πού θά γίνουν κατά τῶν Ἑλλήνων καί τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων καί φυσικά αὐτομάτως «δικαιολογεῖ» τίς μή διώξεις πού θά συμβοῦν ἐναντίον τους; (Συζητᾶμε γιὰ πραγματικὲς διώξεις. Εἰκονικὲς ἴσως νὰ συμβοῦν… Τὰ συνηθίζουν αὐτὰ στοὺς κύκλους τους…!!!)
  Λέω τώρα ἐγώ… Ἀλλὰ μὴν μοῦ δίδεται σημασία… Ὅ,τι θέλω λέω…

 • Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ σκέπτεται νὰ παραιτηθῇ…
  Δὲν ξέρω ἐὰν ἀληθεύῃ ἡ εἴδησις… Κάπου τὴν «τσίμπησε» τὸ μάτι μου ἐχθές…
  Νά τούς ἀπαντήσω;
  «Εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα …Στέλλες μου!!! Ἀργήσατε…
  Κοινῶς; Παίξατε καὶ χάσατε στὶς ἐντυπώσεις!!!»
 • Τὸ Μάκι τὸ τσεκουρᾶτο ἀναζητᾶ ἰδεολογικὴ ταὐτότητα γιὰ τὸν τΣΥΡΙΖΑ.
  Καὶ πολὺ καλὰ κάνει…
  Μέ τήν δική του ἰδεολογική ταὐτότητα ὅμως τί ἔκανε τό Μάκι;
  Τήν βρῆκε;
  Διότι μὲ τόσα πήγαινε κι ἔλα ἔχασε καὶ τὸ τσεκούρι καὶ τὴν ταὐτότητά του.
  Στὸ μεταξὺ τοῦ φταίει ὁ τΣΥΡΙΖΑ κι ὄχι οἱ κωλοτοῦμπες του…
  Ἔ, αὐτὰ λέει καὶ δὲν μποροῦμε νὰ κρατηθοῦμε ἀπὸ τὰ γέλια… Μᾶς φτιάχνει τὴν ἡμέρα… (Καὶ τὴν νύκτα τολμῶ νὰ πῶ…!!!)
  Κάποιος νὰ τοῦ πῇ πὼς δὲν ἀντέχουμε ἄλλην …διαφώτισι!!! Σώνει πιά!!!
  Ὅσο γιὰ τὴν ἰδεολογική του ταὐτότητα, ποὺ σαφῶς τὴν ἀναζητᾶ…
  … Γιατί δέν ῥωτᾶ ἐμᾶς; Ξέρουμε πολλὰ περισσότερα καὶ ἴσως νὰ τὸ βοηθήσουμε τὸ πιντὶ νὰ βρῇ τὰ χαμένα του …πασχάλια. 
 • Τὸ Μπένυ θὰ ζητήσῃ ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀπὸ τοὺς βο(υ)λευτές του.
  Τοῦ πανικοῦ καὶ τοῦ κακοῦ τους τοῦ καιροῦ συμβαίνει στὸ μΠατΣοΚ ποὺ ψυχοῤῥαγεῖ…
  Ὥρα εἶναι τώρα νὰ χάσουμε τὸ Μπένυ…
  Διότι ἐὰν θὰ χάσουμε τὸ Μπένυ θὰ ξαναβροῦμε τὸ …GAPατο ὡς σωτήρα…
  Τὸν νοῦ μας…
  Μᾶς δουλεύουν πάλι… 

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τὸ ἵδρυμα Νιάρχου ἀναλαμβάνει τὴν σίτισι 50.000 μαθητῶν.
  Αὐτὸ εἶναι καλό. Νὰ ἀναλάβῃ ἐπίσης καὶ τὴν σίτισι τῶν οἰκογενειῶν τους.
  Αὐτὰ τὰ παιδάκια δὲν φύτρωσαν…
 • Ἡ Ἐθνικὴ Ἑλλάδος πάει στὸ ΜΟΥΝΤΙΑΛ.
  Γιὰ κάποιους αὐτὸ εἶναι πολὺ σπουδαῖο.
  Γιὰ ἐμέναν ἀδιάφορον…
  Πάντως ἀπὸ τὴν καρδιά μου εὔχομαι κάθε ἐπιτυχία…

Ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ὁ Τζὸν Κέρι καὶ ὁ Νταβούτογλου συζυτοῦν γιὰ τὸ κυπριακό.
  Βρέ ποιός λείπει; Βρέ ποιός λείπει ἀπό τίς συζητήσεις; Βρέ τί νά μᾶς ἑτοιμάζουν πάλι; Ἔ;
 • Νὰ μηδενίσουμε τὶς δαπάνες μας γιὰ τὴν ἄμυνα, ζητᾶ ὁ Κὸν Μπετίτ.
  Βρέ τί μοῦ βρωμᾶ ἐμέναν τώρα τοῦ ἀπογόνου;
  Καὶ νὰ ἀναλάβουν, λέει, οἱ Εὐωπαῖοι τὴν ἄμυνα…
  Βρέ τί μοῦ σκατοβρωμᾶ ἀκόμη περισσότερο λέμε;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Ἄδεια τὰ ταμεῖα τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ».
  Σὲ λίγο θὰ βάλουν ἀγγελίες μὲ «ΠΩΛΕΙΤΑΙ» στὶς εἰσόδους του.
  Ἀναζητῶνται χρήματα ἀπὸ ἄλλα νοσοκομεῖα, ποὺ κι αὐτὰ ὅμως εἶναι στὴν αὐτὴν κατάστασιν.
  Ἀλλὰ ἔχουμε νοσοκομεῖα… Μπορεῖ νὰ ἔκλεισαν μερικὰ ἀλλὰ σώθηκαν τὰ ὑπόλοιπα.
  Πιὸ μπιμπίκης λοιπὸν πεθαίνεις…
  Νὰ τὸ δῶ τώρα τὸ νούμερο νὰ κάνῃ νέες δηλώσεις περὶ …ἀποτυχίας τῶν …νοσοκομείων κι ὄχι δικῆς του ἀποτυχίας…
  Ἀλλά τί νά σοῦ κάνῃ κι αὐτός;
  Καὶ ἀποτυχημένος καὶ μπιμπίκης κατήντησε…
  Κάτι σὰν τὸ κερασάκι τῆς τούρτας…(Ὅπου τούρτα ἡ συνολικὴ ἀποτυχία τῶν ὁποιοδήποτε κυβερνητικῶν ἐπιλογῶν, ἀποφάσεων, πράξεων τῆς τελευταίας 40ετίας.)
  Καί ξέρεις τί εἶναι νά εἶσαι καί μπιμπίκης καί ἀποτυχημένος ἀλλά καί …κερασάκι; Δὲν παλεύεται!!!

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ τρόικα δὲν προσμετρᾶ στὶς ἀπολύσεις τοὺς ἀπολυμένους τῆς ΕΡΤ.
  Καί πῶς νά τίς προσμετρήσῃ ἐφ΄ ὅσον αὐτοί ἀκόμη ἐργάζονται;
  Δὲν ἔχει σημασία ποὺ δὲν πληρώνονται… Οὔτε πὼς ἔχουν μετακομίσῃ στὸ «Ἐδῶ Πολυτεχνεῖο…»
  Σημασία ἔχει πὼς ἡ ΝΕΡΙΤ δὲν ἔχει ξεκινήσῃ κανονικὰ νὰ ἀποδίδῃ…
  Ἄρα οἱ τροϊκανοὶ κάτι ξέρουν ποὺ ἐμεῖς δὲν ξέρουμε… 
 • Ἔχουμε καὶ πλεόνασμα λέμε…
  968.000 εὐρόπουλα λόγῳ τουρισμοῦ…
  Ἔ, ὥρα νὰ τὸ ἐξαφανίσουν… Αὐτὸ τοὺς ξέφυγε…
  (Ἐπεὶ δὴ πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε τώρα τελευταῖα γιὰ πλεονάσματα καὶ ἄλλες μπαροῦφες, νὰ θυμόμαστε μόνον πὼς ὅλα αὐτὰ «συμβαίνουν», εἰδικῶς τώρα, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν μεγάλη «ἐπανάστασι» τῶν κυβερνητικῶν κατὰ τῆς τρόικα… Αὐτὸ εἶναι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα μίας «ἡρωϊκῆς» ἐξόδου… Νὰ μὴν «μασᾶμε» ὅμως… Τὰ «πλενάσματα», καθὼς καὶ τὰ «ἐλλείμματα», ὅπως ἐπίσης καὶ κάθε ἰσολογισμὸς τῶν τελευταίων τεσσάρων δεκαετιῶν, δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ ἁπλᾶ μαγειρέματα, ποὺ κατὰ περιόδους ἐξυπηρετοῦν κάποιους κι ὄχι ἐμᾶς. Πρὸ τριῶν ἑβδομάδων δὲν εἴχαμε ψιλὰ γιὰ …χαρτομάντηλα καὶ τώρα μᾶς προέκυψαν πλεονάσματα… Μὴν χαι …ρετήσω…)
 • Ξένοι ἐπενδυτές, μέσῳ ἀγγελιῶν, ἀναζητοῦν, πρὸς ἀγορὰ-ἀρπαγή, τὰ σπίτια μας.
  Κοψοχρονιὰ φυσικά…
  Ἀπὸ τὴν μισὴ τιμὴ καὶ κάτω…
  Μίλησε κάποιος γιά ἀνάπτυξι; Ἔ;
  Ἐκτὸς ἐὰν θεωρεῖται ἀνάπτυξις τὰ ψίχουλα τῶν φόρων ποὺ θὰ ληφθοῦν ἀπὸ τὶς μεταβιβάσεις…
 • Κατασχέσεις ἀκόμη καὶ γιὰ χρέη ποὺ δὲν ἔχουν λήξει.
  Το πλιάτσικο ἦταν ἀποφασισμένο ἀπὸ καιρό…
  Τώρα ἁπλῶς βλέπουμε τὰ ἀποτελέσματά του…
  Κατασχέσεις εἰσοδημάτων μᾶς ὑποσχονται…
  Οἱ πεινασμένοι νὰ ψοφήσουν λέμεεεε…
  Καὶ φυσικὰ θὰ βγοῦν κι ἀπὸ ἐπάνω, ὡς «ἐθνοσωτῆρες»… σὲ λίγο…
  Τὸν νοῦ μας Ἕλληνες!!!
 • Μόλις στὸ 50% οἱ πιθανότητες συμφωνίας τρόικας-κυβερνήσεως. Μόλις στὸ 50% οἱ πιθανότητες συμφωνίας τρόικας-κυβερνήσεως.
  Θά τά βροῦν; Δέν θά τά βροῦν;
  Τί νά σᾶς πῶ;
  Ἐγὼ λέω πὼς δὲν θὰ τὰ βροῦν… Ἐξ ἀρχῆς γνωρίζουμε πὼς δὲν θὰ τὰ βροῦν…
  Καὶ δὲν θὰ συμβῇ αὐτὸ διότι οἱ «δικοί μας» ξύπνησαν ἕνα πρωΐ Ἕλληνες, ἀλλὰ γιατὶ τὰ «κουκιὰ δὲν βγαίνουν» ἐδῶ καὶ μῆνες. Πῶς λοιπόν θά βαπτίσουν μίαν ἀποτυχία; Ὡς ἀποτυχία ἤ ὡς …ἐπανάστασι; 
 • Ἀνέβηκε τὸ Χρηματιστήριον ἐχθές…
  0,33%. Ἀνεβαίνει…
  Ἀλλαά…
  Ὅ,τι ἀνεβαίνει κατεβαίνει… Τριαλαριλαλό…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ἀνοίγει τὸ Πολυτεχνεῖο… Εἶπαν…
  Ἀλλὰ τῶν ἀπεργιῶν, τῶν καταλήψεων καὶ τοῦ κακοῦ τους τοῦ καιροῦ συμβαίνει ἀκόμη στὰ ΑΕΙ.
  Τελειώσαμε ἄρα γέ μέ τήν ἀ-παιδεία ἤ ἀκόμη ἔχουμε δρόμο;

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • 18 νεκροὶ ἀπὸ τὸ κτύπημα τοῦ κυκλῶνος στὴν Σαρδηνία.
  Ἕξι μηνῶν βροχές, ἐντὸς ἑνὸς 24ώρου, χιλιάδες ἄστεγοι καὶ ἀνυπολόγιστες καταστροφές.
  Ποιός εἶπε πώς τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα θά εἶναι «προνόμιον» μόνον τῶν ἀσιατικῶν ἤ τῶν ἀμερικανικῶν χωρῶν;
  Τώρα ἀρχίζει….
 • Ἀνθρωποκυνηγητὸ κατὰ ἀγνώστου στὸ Παρίσι.
  Ἐπετέθῃ κατὰ δημοσιογράφων τῆς «Liberation», τραυματίζοντας ἕναν καὶ κατὰ τῆς τραπέζης «Societe Generale», πυροβολῶντας καὶ στὶς δύο περιπτώσεις. Ἡ ἀστυνομία τὸν ἀναζητᾶ παντοῦ.
 • Ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν δὲν φεύγουν τὰ ἀμερικανά.
  Ὄχι ἀκόμη τοὐλάχιστον.
  Κοντεύουν νὰ συμφωνήσουν, μὲ τὸν πρόεδρό του, γιὰ παραμονὴ τῶν δυνάμεῶν τους καὶ μετὰ τὸ πέρας τοῦ 2014.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply