…νὰ ἔχῃς ἤδη φθάσει στὸ τέλος…

...νὰ ἔχῃς ἤδη φθάσει στὸ τέλος...

Χρόνος…

πόσο ἀνόητοι οἱ ἄνθρωποι νὰ πιστεύουν πὼς ἔχουν ἄπλετο

μὰ στ’ ἀλήθεια δὲν ἔχουν παρὰ ψίχουλά Του

πετάρισμα τοῦ Θεϊκοῦ βλεφάρου ἡ ζωὴ τοῦ Ἀνθρώπου

καὶ πρὶν κἀν ἀρχίσεις

χωρὶς κἀν νὰ ἔχεις βιώσει τὸ ἐνδιάμεσο

… να ἔχεις ἤδη φτάσει στο Τὲλος…

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply