«Ἀντιρατσιστικόν»!

«Ἀντιρατσιστικόν»!Κατάπτυστον, δοκουμέντον δουλοφρόνων νομοθετῶν ἐθελοδούλου τρισαθλίας λαότητος.
Ὅμως, ἴσως ἡ ἐσχάτη εὐκαιρία πρὸς ἀναγέννησιν τοῦ ἀπὸ 40ετίας -τοὐλάχιστον- θανόντος ἑλληνικοῦ χιοῦμορ.
Νέαι λέξεις καὶ συμβολισμοὶ θὰ ἀνακύψωσι.
Νέαι φράσεις, πρὸς ἔκφρασιν τῆς ἀηδίας καὶ τῆς δυσανεξίας τοῦ ὑποδούλου κατὰ τῶν κατακτητῶν του.

«Ἀντιρατσιστικόν»!
Διατὶ ὄχι;
Θὰ τὸ δοκιμάσωμε κι᾿ αὐτό!
Μέχρι τὴν εὐλογημένην στιγμὴν τοῦ -βεβαίου- Παμμεγίστου Ἐθνικοῦ Ἐμέτου…

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply