Τὰ στερνὰ πρέπει νὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα Κῶστα Βουτσᾶ.

Τὰ στερνὰ πρέπει νὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα Κῶστα Βουτσᾶ.3     Τὸ τὶ πιστεύει ὁ κάθε ἕνας μοῦ εἶναι ἀδιάφορον.
Τὸ τὶ πασχίζει ὅμως νὰ μᾶς πείσῃ πὼς πιστεύει θεωρῶ πὼς εἶναι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα τῶν δομῶν τῆς κοινωνίας μας.
Γιὰ παράδειγμα, ὁ Κῶστας Βουτσᾶς εἶναι ἠθοποιός.
Μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει, ἠθοποιὸς εἶναι. Ἐὰν ἦταν πολιτικὸ ὄν θὰ τὸν βλέπαμε ἀπὸ νωρὶς στὸ πολιτικὸ προσκήνιο.
Ἀντιθέτως, αὐτός, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ ὅμοιοί του, τὸ βούλωσαν, ἔσκυψαν τὸ κεφάλι, κρύφτηκαν ὅταν ἄρχισαν τὰ διάφορα προβλήματα τῆς χώρας… Τώρα ὅμως ποὺ τὰ ζόρια μεγάλωσαν ὅλοι κάτι ἔχουν νὰ ποῦν… Μακρύ, κοντό… Δὲν ἔχει σημασία… Κάτι ἔχουν νὰ ποῦν… Τὸ ἐὰν μᾶς ἐνδιαφέρῃ ἤ ὄχι, δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ…
Τὸ ἐὰν θορυβοῦν ἤ ὄχι, ἐπίσης δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ…
Μόνον νὰ δηλώσουν θέσι…

Καὶ τώρα, καθυστερημένοι ἐπαναστάτες, γιὰ νὰ μὴν γράψω κάτι ἄλλο, πετάγονται ὡς πορδές, ἔνθεν κακεῖθεν, γιὰ νὰ μᾶς δηλώσουν τὴν ἄνευ κολλημάτων  πιστή τους συνεργεία, τὴν ἄνευ ἐνστάσεων κι ἀντιστάσεων στήριξι καταθέτοντας φυσικά, μαζὺ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα, καὶ τὸ ὅποιο ὑπαρκτόν, ἤ ἀνύπαρκτον, ἀντιστασιακό τους παρελθόν. Ἀφῆστε δὲ ποὺ …πιάνουν πόρτα γιὰ τὸν χειμώνα, μήπως καὶ προλάβουν κάτι ἀπὸ τὰ ὅσα ζόρικα ἔπονται…

Ὅ,τι κάνουν ὅμως τὸ κάνουν τώρα… Τώρα ποὺ διαφαίνεται νὰ ξεκαθαρίζῃ τὸ πολιτικὸ τοπίο…
Ὅχι διότι ἔτσι πιστεύουν ἀπαραιτήτως ἀλλὰ διότι ἔτσι θέλουν νὰ μᾶς κάνουν νὰ πιστεύουμε πὼς πιστεύουν…
Λὲς καὶ εἴχαμε μίαν σκασίλα γιὰ τὸ ποῦ χώνουν τὰ κουκιά τους ὅλοι αὐτοὶ οἱ …φημισμένοι.Τὰ στερνὰ πρέπει νὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα Κῶστα Βουτσᾶ.1

Κι ἐπεὶ δὴ πολὺς σάλος ἔγινε, μὲ μίαν φωτογραφία  τοῦ Βουτσᾶ… ἄς τὸ ἐπεξηγήσουμε.
Σὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία ὁ Βουτσᾶς δὲν φαίνεται δυστυχής. Φαίνεται ἱκανοποιημένος.
Ὁμοίως καὶ ὁ Παπαδόπουλος. Τὸ γιατί, τὸ πῶς, τὸ ποῦ βρῆκαν σημεῖα ἐπικοινωνίας μοῦ εἶναι ἀδιάφορον. Αὐτὸ ποὺ βλέπω ὅμως εἶναι χαμόγελα κι ὄχι μοῦτρα… Οὔτε κάποιος τὸν ἀπειλεῖ τὸν Βουτσᾶ μὲ πιστόλι. Μόνος του κουβαλήθηκε στὶς αὐλὲς τοῦ δικτάτορος…
Ἤ κάνω λάθος;

Βγῆκε λοιπὸν τὸ Κωστάκι τὸ Βουτσᾶ νὰ μᾶς πῇ πὼς ὅσοι δὲν πήγαιναν στὶς δεξιώσεις τῶν χουντικῶν κατέληγαν στὴν Γυάρο.
Χμμμ…
Διαφωνῶ…
Γνωρίζω τοὐλάχιστον μίαν ντουζίνα ἀνθρώπων, δεδηλωμένων ἀριστερῶν, ποὺ ὄχι μόνον δὲν κατέληξαν στὴν Γυάρο, ἀλλὰ συνέχισαν τὴν ζωή τους κανονικότατα. Δὲν ἤθελαν τὴν δικτατορία, δὲν τοὺς ἤθελε ἡ δικτατορία ἀλλὰ ἐὰν δὲν ἔκαναν δράσεις ἐναντίον της, οὐδεὶς τοὺς ἐνοχλοῦσε… Κι αὐτὸ μπορῶ νὰ τὸ ἀποδείξω, εἶτε φέροντας τὶς μαρτυρίες αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, εἶτε τὶς μαρτυρίες τῶν παιδιῶν τους καὶ τῶν συγγενῶν τους. (Δυστυχῶς κάποιοι ἔχουν ἤδη πεθάνῃ.)
Αὐτοὶ λοιπόν, στοὺς ὁποίους ἐγὼ ἀναφέρομαι, δὲν ἦσαν μόνον ἐπιφανῆ πρόσωπα, ἀλλὰ καὶ ἀριστεροί. Δεδηλωμένοι.
Εἶχαν περάσῃ ἀπὸ Μακρόνησο καὶ εἶχαν πῇ τὸν Δεσπότη Παναγιώτη… Ὅμως ὁ Παπαδόπουλος υἱοθέτησε τὴν ἐξῇς στάσι ἀπέναντί τους: «Δὲν μὲ θέλεις Μαριγῶ, νὰ κι ἐμέναν νὰ κι ἐγώ…»…
Στόν Βουτσᾶ ἐπεφύλαξε διαφορετική ἀντιμετώπισι; Ἔ;
Ἤ μήπως ὅλοι αὐτοί, πού βλέπουμε στήν παρακάτω φωτογραφία, εἶχαν διαφωνίες στό νἀ ἐπισκεφθοῦν τόν δικτάτορα;

Μόνον τὴν Χατζηαργύρη καὶ τὴν Ἀρώνη διακρίνω κάπως ...σκεπτικές...  Ἴσως καὶ τὸν Χατζίσκο... Ἤ τέλος πάντων δὲν πολυχαίρονται... Οἱ ἄλλοι ὅλοι μία χαρὰ τὴν ἔχουν τὴν χαρά... (Μουσούρης, Λειβαδίτης, Κωνσταντάρας, Ζερβός Χατζίσκος, Παπαμιχαήλ, Χατζηαργύρη, Ἀρώνη, Παπαδόπουλος, Κοντοῦ, Οἰκονομίδης)

Μόνον τὴν Χατζηαργύρη καὶ τὴν Ἀρώνη διακρίνω κάπως …σκεπτικές… Ἴσως καὶ τὸν Χατζίσκο…
Ἤ τέλος πάντων δὲν πολυχαίρονται… Οἱ ἄλλοι ὅλοι μία χαρὰ τὴν ἔχουν τὴν χαρά…
(Μουσούρης, Λειβαδίτης, Κωνσταντάρας, Ζερβός Χατζίσκος, Παπαμιχαήλ, Χατζηαργύρη, Ἀρώνη, Παπαδόπουλος, Κοντοῦ, Οἰκονομίδης)

Ἄσε μας λοιπὸν Βουτσᾶ…
Μπορεῖς νὰ λὲς ὅσες ἀερολογίες σοῦ κατεβοῦν στὸ κεφάλι ἀλλὰ μὴν πασχίζεις νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ κάτι ποὺ δὲν ἤσουν.
Βολεμένος, συμβιβασμένος, σύμφωνος μὲ κάθε καθεστὼς ποὺ πέρασε ἀπὸ τὴν χώρα.
Τὸ ἀπέδειξες μὲ τὴν στάσι σου…
Μὴν ἀναθεωρεῖς λοιπὸν τώρα…
Δὲν προσβάλλεις τὴν νοημοσύνη μας…
Τὸν ἑαυτόν σου προσβάλλεις καὶ τὴν ἠθική σου.

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Εἴπαμε… Τὰ στερνὰ νὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα… Ἐσύ Κωστάκι μας τί ἔκανες; Φτύνεις τόν ἑαυτόν σου, τίς ἐπιλογές σου καί πετᾶς τίς ἴδιες σου τίς πράξεις στά σκουπίδια; Προσωπικῶς δὲν μὲ χαλᾶ τὸν ἐὰν ἤσουν παιδὶ τοῦ «πατερούλη» ἤ ἐξαδελφάκι τοῦ «μικροῦ Νάσερ». Δική σου ζωή, δικά σου μυαλά,δικά σου καὶ τὰ κουκιά… Μὲ χαλοῦν ὅμως πολὺ οἱ κωλοτοῦμπες… Μὰ πάρα πάρα πολὺ μὲ χαλοῦν… Τόσο ποὺ ἀναρωτιέμαι…

Υ.Γ.2. Βρὲ ἕναν ἄντρα μὲ παντελόνια… Βρὲ ἕναν ποὺ νὰ μὴν ντρέπεται γιὰ τὶς πράξεις του… Βρὲ κάποιον ποὺ νὰ τολμᾶ νὰ στηρίζῃ τὰ ὅσα πιστεύει μήν εἴδατε; Ἐγὼ πάντως ὄχι, δὲν εἶδα…

Υ.Γ.3. Πᾶρε καὶ τοὺς ἄλλους, ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν βγοῦν νὰ ποῦν τὰ ὅμοια σὲ λίγο… Ποὺ θὰ τὰ ποῦν, ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Ἐμεῖς νὰ ξέρουμε… Ὄχι, δὲν ἔχω πρόβλημα μὲ τὶς πράξεις εἴπαμε… Μὲ τὶς κωλοτοῦμπες ἔχω…

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΝ ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΚΑΙ ΑΓΕΡΩΧΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ! ΣΠΑΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ!

ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ. ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ… ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ! Ή ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ… ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ… ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΕΚΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ! 

Τὰ στερνὰ πρέπει νὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα Κῶστα Βουτσᾶ.2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΩΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ, ΖΕΡΒΟΣ ΚΛΠ ΚΛΠ

Τὰ στερνὰ πρέπει νὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα Κῶστα Βουτσᾶ.4
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΙΑΝΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΤΗΝ ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ…
Τὰ στερνὰ πρέπει νὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα Κῶστα Βουτσᾶ.5

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΟΤΣΗΣ… ΕΔΩ ΧΑΙΡΕΤΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΣΟΥΓΚΡΑΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ! ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΜΕΣΟΥΡΑΝΟΥΣΕ…

Τὰ στερνὰ πρέπει νὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα Κῶστα Βουτσᾶ.1
Ο ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΜΕ ΑΥΧΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΣΟΥΓΚΡΑΕΙ ΑΥΓΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ! ΦΗΜΕΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ!
Τὰ στερνὰ πρέπει νὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα Κῶστα Βουτσᾶ.7
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΜΕ. ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΕΖΟ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ…
ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ… ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ! ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ…

 

Ὅσο γιὰ τὸν Μπιθικώτση, εἶχε ἤ δέν εἶχε κάνῃ στήν Μακρόνησο; Καί γιατί προωθήθηκε τόσο πολύ, ἰδίως ἐπί χούντας, κάποιος δεδηλωμένος ἀριστερός; Μήπως τελικῶς πράγματι ὁ Παπαδόπουλος δέν ἐνοχλοῦσε αὐτούς πού δέν τόν ἐνοχλοῦσαν; Ἔ;

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 228 times, 1 visits today)
Leave a Reply