Ἀντι-εἰδήσεις 27 Νοεμβρίου 2013.

Ἐὰν ἐξακολουθοῦμε νὰ παραμένουμε πελάτες τους, ἐνισχύοντας τὴν προσπάθειά τους γιὰ ἕναν καλλίτερο κόσμο, δίχως ἐμᾶς, τότε εἴμαστε ἄξιοι τῆς Μοίρας μας... Καλὰ νὰ πάθουμε!!!

Ἐὰν ἐξακολουθοῦμε νὰ παραμένουμε πελάτες τους, ἐνισχύοντας τὴν προσπάθειά τους γιὰ ἕναν καλλίτερο κόσμο, δίχως ἐμᾶς, τότε εἴμαστε ἄξιοι τῆς Μοίρας μας… Καλὰ νὰ πάθουμε!!!

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Μπένυ καὶ τὸ Ἀντωνάκι στοχεύουν σὲ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα.
  Ἄρα στοχεύουν στὸ καλό μας.
  Τὶς κλωτσιὲς ἀπὸ τὴν τρόικα θὰ τὶς ἁρπάξουν, ὄχι ἀπὸ ἐμᾶς…
  Γιὰ τὴν ὥρα…
 • «Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι λόχος ποὺ ὑποδύεται τὸ κόμμα».
  Δήλωσε ὁ Δραγασάκης.
  Ἐν ᾦ ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι κόμματα ποὺ ὑποδύονται τοὺς λόχους. Αὐτὸ ὑπονοεῖ…
  Λάθος!!!
  Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἀποκόμματα ποὺ ὑποδύονται τὰ κόμματα….
  Ἤ ἐὰν θέλετε, ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἀγέλες κτηνῶν, ποὺ ὑποδύονται τὰ κόμματα.
  Πάντως ἐκεῖ μέσα δὲν θὰ βροῦμε τὶς λύσεις ποὺ ζητᾶμε…
  Ἤ μὲ λόχους, ἤ μὲ κόμματα, ἤ μὲ ἀγέλες θὰ ἔχουμε νὰ κάνουμε…

 • Ἡ ΔΗΜΑΡ καταψηφίζει τὴν ἐξεταστικὴ γιὰ τὰ ὑποβρύχια.
  Μαζὺ μὲ τὸν προϋπολογισμό.
  Συμφωνίες εἶναι αὐτές.
  Χάλασε ἡ κουμπαριά, ἀλλὰ ὄχι νὰ στείλουν καὶ τὸ Μπένυ στὰς …ἐξοχὰς τοῦ Κορυδαλλοῦ!!!
  Καλὰ νὰ πάθουμε.
  Καὶ μὴν δῶ κάποιον νὰ τοὺς ἐπαναφέρῃ στὴν βο(υ)λή… Ἐν τάξει;
  Ὄχι φοῦμο… Θάψιμο θέλουν αὐτοί.
 • Τὸ Ἀλεξέι δηλώνει ἠθικό!!!
  Διότι ἀκόμη δὲν ἔχουν κυβερνήσῃ…
  Πόσο θὰ ἤθελα νὰ τὸ πιστέψω…
  Ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ πήγαινε-ἔλα στὸ ἀμέρικα, ὅλα τὰ χρήσματα ποὺ ἔλαβε ἀπὸ κάτι ἱδρύματα τύπου «Λεβύ», ὅλες οἱ χρηματοδοτήσεις του ἀπὸ τὸν Σόρος δὲν μὲ βοηθοῦν…
  Ἀθῶος εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν γίνεται ἀποδέκτης χρημάτων κι ἐξυπηρετήσεων.
  Ἀθῶος εἶναι αὐτὸς ποὺ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ μὲ ὅλο του τὸ κόμμα ὅταν ψηφίζονται μνημόνια καὶ δὲν τὴν τὰ στηρίζει μὲ τὴν παρουσία του.
  Ἀθῶος εἶναι αὐτὸς ποὺ διαμαρτύρεται σὲ κάθε ἀδικία κοινωνική, οἰκονομική, πολιτική… Δὲν ἀπολαμβάνει τὴν φυλάκισι καὶ τοὺς διωγμοὺς τῶν πολιτικῶν του ἀντιπάλων.

  Ἀθῶος εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν χαίρεται μὲ τὶς παπαριὲς τοῦ Ὀμπάμ(ι)α καὶ τῶν ὁμοίων του καὶ ἀρνεῖται νὰ τὶς συμμεριστῇ. Ὄχι αὐτὸς ποὺ τὶς διαφημίζει. Ἀθῶος εἶναι αὐτὸς ποὺ λατρεύει, μὲ σχέσι ἐρωτισμοῦ, τὴν Πατρίδα του. Ὄχι αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ τὴν κάνῃ τσιφλίκι τῶν νεοταξιτῶν… Ἀθῶος εἶναι αὐτὸς ποὺ θέλει τὴν δημιουργία. Ὄχι αὐτὸς ποὺ στηρίζει τὶς καταστροφὲς καὶ τὴν ἰσοπέδωσι ἀγκαλιάζοντας καὶ στηρίζοντας κάθε μορφὴ βίας κατὰ αὐτῆς τῆς κοινωνίας.
  Δυστυχῶς, δὲν ἔχασαν μόνον τὴν ἀντίληψι γιὰ τὴν ἔννοια τῶν λέξεων, ἐκεῖ μέσα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίληψι γιὰ τὴν κρίσι μας…
  Τόσο ἄθλια ὑπανθρωπάρια… 
 • Τὸ Ἀντωνάκι θέλει νὰ συμφωνήσῃ μὲ τὴν τρόικα μέσα στὸν Δεκέμβριο.
  Τί νά τοῦ πῇ τώρα κάποιος;
  Κι ἐάν τοῦ πῇ, θά ἀκούσῃ;
  Ἐν τάξει Ἀντωνάκι… Καταλάβαμε…
  Ἐφέτος οἱ ἑορτὲς θὰ εἶναι γιὰ ἐμᾶς κόλασις καὶ γιὰ ἐσᾶς παράδεισος… 
 • Τὸ GAPατο ἐξοργίζεται μὲ τὸ ΜΕΓΚΑμου.
  Διότι ἀνέφερε τὰ περὶ ξεχεσίματος ποὺ ἔφαγε ἀπὸ τὸν Σαρκοζύ.
  Μωρέ, τί μᾶς λές;
  Τό εὔθικτον τόν πλάκωσε; Ἤ μήπως τά φερέφωνά του θέλουν περισσότερα χρήματα γιά νά τόν ἐπαναφέρουν στό προσκήνιο;
  Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ… λακέδες…

Ἐθνικοὶ μπελάδες λέμεεεεε….!!!

 • Ἡ Τουρκία κατέλαβε ἐδέσμευσε αἰφνιδιαστικῶς  περιοχὲς τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ.
  Τὴν στιγμὴ ποὺ ξεκίνησαν οἱ ἄτυπες εἰρηνευτικὲς συζητήσεις.
  Διαμαρτύρεται ἡ Λευκωσία ἀλλὰ ὁ Ἐρντογὰν δὲν ἐνδιαφέρεται.
  Συνεπῶς; Τί θά συμβῇ; Πάλι τούς ξένους θά περιμένουμε νά «καθαρίσουν» τό τοπίο; 

  Ζορίζουν τὰ πράγματα εἴπαμε… Ἀγριεύουν… Κι ὁ Ἀναστασιάδης ἀκόμη συζητᾶ καὶ διαμαρτύρεται…
 • Δίχως συμφωνία οἱ συζητήσεις Ἀναστασιάδου Ἔρογλου.
  Συμφωνία ἴσως νὰ μὴν ἐπετεύχθη, ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι μία χαρὰ κάνουν τὶς δουλειές τους.

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ὁ Σοῦλτς μᾶς λέει νὰ τὸ βουλώσουμε, διότι ἡ τρόικα θέλει τὸ καλό μας.
  Ἀλλὰ κάνει καὶ λάθη…
  Ὁπότε αὐτὸς τώρα τῆς βάζει τὶς φωνές… Τὸ ποιὸς θὰ πληρώσῃ γιὰ τὰ λάθη δὲν μᾶς τὸ εἶπε…
  Κι ἐπίσης θέλει τὴν ἐξυγίανσι.
  Κι ἐπίσης ἐμεῖς, ὅπως πάντα δὲν γνωρίζουμε τὸ καλό μας.
  Κι ἐπίσης ὅλα αὐτὰ τὰ μέτρα, κατὰ Σοῦλτς, τρόικα καὶ κυβέρνησι φέρνουν ἐξυγίανσι…
  Καὶ μετὰ …ξυπνήσαμε μὲ ἄδειες τσέπες καὶ γενοκτονημένοι…
  Ἀλλὰ στοῦ λωλοῦ τὴν κεφαλή…
  Νὰ μὴν τὰ ξαναλέμε…
 • Σὲν θέλουν τὸν Κούγια στὴν Παναχαϊκή.
  Ἐδέχθῃ ἐπίθεσι ἀπὸ ὁμάδα νεαρῶν.
  Ὅπως πάντα, στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ὁ λόγος  τῆς …σφαλιᾶρας, ἔχει μεγαλυτέρα πέρασι ἀπὸ τὸν λόγο σὰν λόγο…
 • Μᾶς ἐπέλεξε καὶ ἡ κόκα κόλα ποὺ πάει μὲ ὅλα…
  Ἀναμένεται νὰ μεταμορφώσῃ τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνων σὲ …τσιφλίκι της.
  Γιατί ἄρα γέ; Πολύ στό τζᾶμπα πέσαμε;
 • Οἱ ἀπολύσεις εἶναι ἔτοιμες νὰ ἀνακοινωθοῦν.
  Ἀλλὰ μὲ τὸ κριτήριον τῆς μειώσεως τῶν ἐξόδων. Ὄχι μὲ τὸ κριτήριον τῆς ἱκανότητος-ἀνικανότητος.
  Πάλι τὰ δικά τους παιδιὰ θὰ βολευθοῦν καὶ πάλι οἱ πραγματικῶς ἐργαζόμενοι θὰ τὴν πληρώσουν.
  Στήν χώρα συμβαίνει τῆς ἀδικίας ἤ ἰδέα μου εἶναι;
 • Ἀρχίζει ἡ δίκη Παπαγεωργοπούλου.
  Γιὰ τὸ σκάνδαλον τῆς «παγίου πληρωμῆς». Καλά, αὐτὸς …πλήρωσε νωρίς!!!
 • Ὁ Κωστόπουλος διώκεται ποινικῶς.
  Στήν φυλακή θά πάῃ; Τούς ἐργαζομένους πού καταλήστευσε θά τούς πληρώσῃ;
  Ἤ ὅλα αὐτά συμβαίνουν γιά νά ἐξακολουθῇ ἡ παράστασις;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Τῆς ἀπεργίας ἐξακολουθεῖ νὰ  γίνεται…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τὸ στουρναροΣτουρνάρι δὲν θέλει νὰ μᾶς φορολογῇ!!!
  Καὶ ἡ τρόικα δὲν ζητᾶ νέα μέτρα. Καὶ πληρώνουμε δύο ποσοστιαῖες μονάδες λιγότερους φόρους ἀπὸ τοὺς λοιποὺς Εὐρωπαίους, σὲ σχέσι μὲ τὸ ΑΕΠ.
  Κι εὐτυχῶς ποὺ ἡ γιαγιά μου ἔχει πεθάνῃ, διότι μὲ ῥόδες θὰ τὴν βλέπαμε νὰ κυκλοφορῇ καὶ θὰ τὴν εἶχει κάνῃ πατίνι.
  Κατὰ τὰ ἄλλα στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ζοῦμε.
  Εἶναι δυνατόν νά μήν εἶναι λάτρης τῆς παρανοίας ἕνας ὑπουργός του;
 • Στὶς 7 Δεκεμβρίου ψηφίζεται ὁ προϋπολογισμός.
  Ἄρα λίγη ἀκόμη ὑπομονή…
  Μετὰ θὰ σκάσουν ὅλες οἱ φοῦσκες τους μαζεμένες…
 • Ὄχι νέες μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων, δηλώνει τὸ στουρναροΣτουρναροστουρνάρι.
  Ὡραῖα… Ὄχι μειώσεις μισθῶν. Ὄχι μειώσεις συντάξεων.
  Δὲν θέλει νὰ μᾶς φορολογῇ, ἀλλὰ θὰ μᾶς φορολογῇ, διότι ἔτσι πρέπει…
  Συνεπῶς δὲν θὰ ἀλλάξουν, κατὰ πὼς λέει, τὰ ποσὰ τῶν εἰσοδημάτων μας… Ἁπλῶς θὰ μειωθῇ κι ἄλλο ἡ ἀγοραστική τους δύναμις.
 • Τῆς ἐπενδύσεως συμβαίνει στὴν χώρα.
  Nokia, κόκα κόλα, ξενοδοχειακὰ σχήματα ἔρχονται γιὰ νὰ ῥίξουν χρῆμα στὴν χώρα…
  Ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦμε ἐμεῖς… Μόνον γιὰ νὰ αἰσχροκερδοῦν αὐτοί…
  Ἰδίως μὲ τὴν κόκα κόλα, ποὺ μᾶς παράτησε πρὸ μηνῶν, ἀφήνοντας ἐκατοντάδες οἰκογένειες στὸν δρόμο, φαίνεται νὰ ἐπέστρεψε γιὰ νὰ αἰσχροκερδίσῃ ἀπὸ ἀποικιοκρατικὲς συμβάσεις. Τώρα δὲν τὴν ἐνοχλεῖ ὁ ΦΠΑ…
 • Ἡ πρὸ σύνταξις γιὰ τοὺς ἀσφαλισμένους τοῦ ΟΑΕΕ ξεκινᾶ.
  Ξεκόλλησε…
  Διότι στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν τοῦ κολλήματος συμβαίνει μόνον  καὶ τῆς αὐτοκτονίας…
  Ἄν τὲ μήπως καὶ ἀνακουφιστοῦν κάπως οἱ ἄνθρωποι.
 • Εἴχαμε  Χρηματιστήριον ἐχθές…
  Καὶ πῆρε μίαν φόρα, φόρα κατηφόρα ἐχθές…
  – 3,85%!!! Ἀνεπανάληπτον!!!
  Οὔτε διορθώσεις, οὔτε καλούδια. Μπᾶμ καὶ κάτω!!!

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ἀκόμη στὴν συγκρότησι ἐπιτροπῶν βρίσκονται…
  Ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ πολὺ βέβαιον…
  Ὅταν θὰ τὶς συγκροτήσουν θὰ τὰ ποῦμε…
  Στὸ μεταξὺ φθάνουμε στὸ τέλος τοῦ ἔτους…
  Ἔχασαν τήν ἐξεταστική καί τό ἑξάμηνο τά παιδιά ἤ ἰδέα μου εἶναι;

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ὁ Μπερλουσκόνι περνᾶ στὴν ἀντιπολίτευσι.
  Καὶ πολὺ καλὰ τοὺς κάνει.
  Οὔτε ψῆφο ἐμπιστοσύνης τοὺς δίδει…
  Ἔ μὰ πιά… Τὸν ἔπρηξαν!!!
  Κι ὄχι τίποτα ἄλλο… μὰ εἶναι καὶ νιόπαντρο τὸ πιντί!!!
 • Ἡ Μέρκελ πίεσε τὸν Θαπατέρο νὰ βάλῃ τὴν χώρα του στὸ ΔΝΤ.
  Μωρέ… Ξύπνησε κι αὐτός…
  Ἄλλος «ἐπαναστάτης» μᾶς προέκυψε… Κι ἄς ἔχῃ πλεονάσματα…
  Βρέ μήπως καί θά πᾶμε ὅλοι μαζύ παρέα στόν ἴδιον πάτο;
 • Ἐξομαλύνονται οἱ σχέσεις Αὐστραλίας Ἰνδονησίας.
  Ἔ, πάλι καλά… Νὰ μὴν ξεκινήσῃ τὸ …βράσιμο τοῦ πλανήτου ἀπὸ ἐκεῖ… Ἄλλα σημεῖα καῖν περισσότερο!!!
 • Διαδηλώσεις στὴν Ταϋλάνδη.
  Κλοιὸς διαδηλωτῶν γύρω ἀπὸ δημόσια κτίρια.
  Τὸ περίεργον εἶναι πὼς εἶναι διασκορπισμένοι ἀλλὰ ἐλάχιστοι. Συνολικῶς περὶ τοὺς χιλίους.
  Νά πιστέψω πώς κάτι σχεδιάζουν γιά τήν Ταϋλάνδη οἱ διεθνεῖς τραπεζίτες; Ἤ μήπως πολύ καχύποπτη εἶμαι;

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply