Ἀντι-εἰδήσεις 28 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 28 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἀνεξάρτητος ὑποψήφιος δήμαρχος ὁ Καμίνης!!!
  Ἀνεξάρτητα θά τό φάῃ τό φοῦμο;
  Τί νά σᾶς πῶ;
  Πάντως πολὺ θὰ ἤθελα νὰ τὸν δῶ νὰ …ἐξαφανίζεται στὰ μαῦρα Τάρταρα!!!
  Τὰ πραγματικά!!!
 • Τὰ μισὰ ἀπὸ ὅσα δηλώνει στὴν βο(υ)λὴ ὁ τΣΥΡΙΖΑ νὰ πίστευε… 
  Ὅταν θὰ γίνῃ κυβέρνησις θὰ σωθοῦμε…
  Δυστυχῶς, κι ἐπεὶ δὴ στὴν βράσι κολλᾶ τὸ σίδερο ἀλλὰ κι ἐπεὶ δὴ τὸ …101% αὐτῶν ποὺ δηλώνουν οἱ βο(υ)λευτές του εἶναι χάριν ἐντυπωσιασμοῦ, οὐσιαστικῶς λέγουν γιὰ νὰ λέγουν…
  Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ μίαν παράστασι ποὺ τὴν μία ὁ ἕνας παίζει τὸν κακὸ καὶ τὴν ἄλλην ὁ ἄλλος.
  Πάντως ὁ κακός καιρὸς πληρώνεται μόνον ἀπὸ ἐμᾶς. Αὐτοὶ ἁπλῶς …νίπτουν τὰ χείρας των!!!
  Ἔως ἐκεῖ φθάνει ἡ …εὐθύνη τους!
  (Ἤ ἀποχωροῦν… Εἶναι κι αὐτὸ εἶδος …ἐπαναστάσεως!!!)

 • Τὶς μειώσεις τῶν φαρμάκων τὶς ἔκανε τὸ μΠατΣοΚ.
  Νὰ τὰ λέμε αὐτά..
  Νὰ μὴν πετάγονται, ὠς κλασσικὲς πορδές, κάτι μπιμπίκια…
  Λομβέρδος κρύβεται ἀπὸ πίσω… Λομβέρδος… (Καὶ κάτι μετοχοῦλες τῆς ΤΕΒΑ ἐπίσης…!!!)
  Τὸ μπιμπίκιον δὲν ἔφαγε ἀπὸ αὐτὸ τὸ φροῦτο… Ὄχι ἐπισήμως τοὐλάχιστον ἀκόμη…
 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ εἶναι (συνολικῶς) ψυχοπαθής!!!
  Πρῶτα συμμετέχει στὴν ψηφοφορία γιὰ τὰ φάρμακα καὶ μετὰ ἀνακοινώνει πὼς εἶναι παράνομος.
  Τώρα ἐγώ τί νά πῶ;
  Ἐὰν συμμετέχῃς σὲ κάτι παράνομο εἶσαι παράνομος κι ἐσύ.
  Ἐὰν δὲν συμμετέχῃς – βλέπετε Καμμένο καὶ Χρυσῆ Αὐγή – τότε δὲν εἶσαι παράνομος καὶ κακῶς τοὺς «τὰ ἔχωσα» παραπάνω.
  Ὅμως ἐὰν συμμετέχῃς, καὶ συμφωνεῖς στὸ 95% τοῦ νομοσχεδίου καὶ μετὰ βγαίνεις νὰ καταγγείλῃς πὼς εἶναι παράνομος ἡ διαδικασία…
  Ἔ, τί νά πῶ;
  Μᾶλλον ἐκεῖ μέσα πρέπει νὰ κυτταχθοῦν ὁμαδικῶς… Νὰ βροῦν κάποιον ἰατρὸ ποὺ θὰ τοὺς βλέπῃ ὅλους μαζύ, γιὰ νὰ τοὺς κάνῃ κι ἔκπτωσι…. 
 • Ἄρνησις ἄρσεως ἀσυλίας τοῦ μπιμπικίου. Ἀποδοχὴ ἄρσεως ἀσυλίας τῶν Κασιδιάρη καὶ Κουκούτση.
  Τί νά σχολιάσουμε πάλι;
  Τὸ μπιμπίκιον πέρασε τὸ σύγκρυο τῆς ζωῆς του, ἔως νὰ τὸν «ἀθωώσουν»… Εἶναι δυνατόν νά χάσῃ αύτό τό πρᾶγματ τήν ἀσυλία του; Ὤ ῥέ… Καμαρῶστε ἄντρα μὲ παντελόνια ποὺ δὲν τολμᾶ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὶς συνέπειες τῶν δικῶν του πράξεων καὶ λόγων…
  Ὅσο γιὰ τοὺς Κασιδιάρη καὶ Κουκούτση…
  Καλά… Αὐτοὶ εἶναι μαθημένοι… Καὶ γιὰ κλάσιμο ἀκόμη, τοῦ ὁποιουδήποτε, αὐτῶν τὴ ἄρσιν ἀσυλίας θὰ ἀνακόψουν.

Ἐθνικοὶ μπελάδες λέμεεεεε….!!!

 • Ὁ ΟΗΕ συζητᾶ θέμα μειονοτήτων ἐντὸς τῆς χώρα μας.
  Καὶ τὰ κουδουνισμένα κοιμοῦνται καὶ ξύνονται… Ἀλλὰ ξύνονται σὲ λάθος σημεῖον μὲ ἀποτέλεσμα ἡ αἱμάτωσις τοῦ ἐγκεφάλου νὰ καταργεῖται ὁριστικῶς, ὡς πιθανότης….
  Ἄν καὶ ὅλα παρουσιάζονται καλῶς, στὴν πραγματικότητα ἔχουν πάρα πάρα πολὺ κακῶς…
  Ἔως καὶ μουσουλμανικὴ μεινότητα …Δωδεκανήσου διαθέτουμε, κατὰ τὰ νέα δεδομένα.
  Θά πῇ κάποιος στά κουδουνισμένα πώς ὅσο καί νά ξύνουν τό κάτω κεφάλι, τό ἐπάνω θά μένῃ ἀδρανές;
  Μήπως νά μετακινήσουν τά χέρια τους λίγο ὐψηλότερα;
  Διότι ξύνοντας σὲ ἄλλο σημεῖον, κατ’  ἐξακολούθησιν, τὸ μόνον ποὺ ἐπέτυχαν, εἶναι νὰ ἀμφισβητοῦνται καὶ τὰ Δωδεκάνησα.

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Νέα τροπολογία νομιμοποιήσεως ὁμοφυλοφίλων ζευγῶν.
  Ἐντάσσεται μέσα στὸ ἀντιῤῥατσιστικό…. (λέμε καὶ μερικὲς σαχλαμάρες κάπου κάπου… ἔτσι, γιὰ νὰ γελᾶμε!)
  Κανένα θέμα… Καλῶς κάνουν.
  Μία τροπολογία πού νά προστατεύῃ τόν Ἕλληνα ἀπό ῤατσιστικές ἐπιθέσεις κάθε ἀνωμάλου ὅμως μήπως εἴδατε;
  Μίαν ἄλλην πού νά προστατεύῃ τήν ἱστορία μας ἀπό κάτι σούργελα πού …συνωστίζονται;
  Μίαν ἀκόμη πού νά μᾶς προστατεύῃ ἀπό κάθε ἐπίθεσι κατά τῶν ἐθνικῶν μας συμβόλων, τῶν μνημείων καί τῆς σημαίας;
  Διότι αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα ποὺ πασχίζουν νὰ ψηφίσουν δὲν εἶναι ἀντιῤῥατσιστικόν… Ἐθνο-Ἑλληνομηδενιστικὸν εἶναι.
 • Συνελήφθῃ πάλι ὁ Γαβαλᾶς, γιὰ χρέη.
  Καὶ εἴχαμε μίαν φαγούρα… Μὰ μίαν φαγούρα…
  Τί νά πῶ; Λὲς κι ὅλα μας τὰ προβλήματα θὰ λυθοῦν μὲ τὸ νὰ ταΐζουμε καὶ νὰ ποτίζουμε τὸν Λάκη τζᾶμπα…
  Δὲν κυττοῦν ἐκεῖ νὰ μαζέψουν τὰ χρεωστούμενα ἀπὸ κάτι ἀλητηρίους… Τοῦ Λάκη νὰ τοῦ πάρουν σπίτια, μετρητά, λοιπὰ περιουσιακὰ στοιχεία, ἔως τοῦ σημείου ἐξοφλήσεως τῶν χρεῶν του. Μέσα γιατί νά τόν ἔχουμε; Ἔ; Γιά νά διασκεδάζουν οἱ ἔγκλειστοι;   Σιγὰ ποὺ θὰ τοὺς προσφέρουμε καὶ …θεάματα.
  Μὲ τοὺς ἄλλους νὰ καταπιαστοῦν…
  Ἀλλά κορόιδα εἶναι; Ἐδῶ ἔχουν λαμβάνειν…
  Νά χάσουν τά δωράκια; Δὲν κάνει…
  Δὲν βγαίνουν λέμεεεεε!!!!!!!
 • Νεκρὸς καὶ ὁ δεύτερος ἀγνοούμενος τῆς Ῥόδου.
  Τέσσερις λοιπὸν οἱ νεκροί.
  Καὶ ἡ πολιτεία σφυρᾶ ἀδιάφορα…
  Ἦταν καλὰ ὅταν τσιμποῦσαν φόρους…
  Τώρα ποὺ ἀποδεικνύεται πὼς οἱ δικοί μας φόροι «ἐπενδύονταν» σὲ δικές τους «διευκολύνσεις», μὲ ἀποτέλεσμα ὅλες οἱ ὑποδομὲς τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν νὰ ἀποδεικνύονται τοὐλάχιστον σαθρές, σφυρίζουν ἀδιάφορα καὶ λοξοκυττοῦν…
  Νά τό συνεχίσω;
 • Συνελήφθῃ ἐπικίνδυνος Ἀλβανὸς δραπέτης.
  Κατόπιν μάχης στὸν Γρἀμμο.
  Δὲν εἶδα ἀκόμη ὅμως κάποιαν ἀνακοίνωσιν τοῦ τΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν …ἀντιῤῥατσιστικὴ σύλληψι…
  Φαντάζομαι ὅμως πὼς ἔως τὸ πέρας τοῦ 24ώρου θὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό!!!
 • Τῆς …ΑΔΕΔΥ ἔγινε στὸ συνέδριον τῆς ΑΔΕΔΥ.
  Ἐντὸς τοῦ συνεδρίου τους (πού, ἐν τελῶς πληροφοριακά, λαμβάνει χώρα σὲ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν, διότι, ὡς γνωστόν, λεφτὰ ὑπάρχουν!!!) πιάστηκαν …μαλλὶ μὲ μαλλὶ δημοτικοὶ ἀστυνομικοὶ μὲ ἐπαγγελματίες συνδικαλιστές!!!
  Αὐτὸ φυσικὰ δὲν εἶναι πλέον συνέδριο ἀλλὰ τῆς …ΑΔΕΔΥ τὸ κάγκελο!!!
 • Κέντρον ἡμέρας ὑπὲρ εὐπαθῶν ὁμάδων δημιουργεῖται.
  Ναρκομανεῖς, ὁροθετικούς, ἐκδιδόμενα ἄτομα, θύματα κακοποιήσεως…
  Ἔ, καλὸ εἶναι αὐτό….
 • Μὲ ἀφορισμὸ κινδυνεύουν αὐτοὶ ποὺ θὰ ψηφίσουν τὸ σύμφωνον συμβιώσεως.
  Ἀπειλεῖ ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς.
  Κι ἐπεὶ δή, κατὰ Ῥοΐδη, ὁ ἀφορισμὸς προστατεύει τὸ σῶμα ἀπὸ τὸ …λειώσιμο, ἄρα καὶ τὰ παπούτσια..
  Ἔ, δέν ἀφορίζει καί τά …παπούτσια  ὅλων μας ὁ μητροπολίτης; Διότι μὲ τόση στέρησι σὲ λίγο θὰ περπατᾶμε ξυπόλητοι. 

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Ἐπίσης δὲν ἔχουμε καὶ φάρμακα…
 • Τὸ νομοσχέδιον γιὰ τὰ φάρμακα πέρασε…Μὲ 164 Ναί!!! (τόσοι εἶναι οἱ βο(υ)λευτές τῆς συγ-κυβερνήσεως;)
  Ἀπὸ σήμερα λοιπὸν ἔχουμε φάρμακα ἀλλὰ δὲν ἔχουμε δυνατότητα νὰ τὰ ἀγοράσουμε.
  Νὰ …ζήσουμε νὰ τὰ θυμόμαστε!!!
 • Τῆς ἀπεργίας ἐξακολουθεῖ νὰ  συμβαίνῃ ἐπίσης…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ Ντόρα ἐπαναστατεῖ κατὰ τῶν φόρων!!!
  Ἀλλὰ ἔως τώρα τοὺς ψήφιζε…
  Τριαλαρὶ τριαλαρό…
  «Βγῆκαν τὰ μαχαίρια»!!!
  Ἡ Ντόρα θεωρεῖ πὼς ἔχουμε ὑπερφορολογηθῇ ἀλλὰ τὸ στουρναροΣτουρνάρι πιστεύει τὰ ἀνάποδα.
  Ἔστησαν λοιπὸν μίαν ὠραία ὑπό-παραστασούλα, ἐντὸς τῆς μεγάλης τους παραστάσεως, γιὰ νὰ καταλάβουμε πὼς ἡ Ντόρα, διάδοχος τῆς γνωστῆς οἰκογενείας τῶν Μητσοτακαίων, θέλει πάντα τὸ καλό μας…
  Ἄμ πῶς!!!
 • Εἴχαμε  Χρηματιστήριον ἐχθές…
  Καὶ πῆρε μίαν φόρα, πάλι, φόρα ἀνηφόρα…
  + 2,1% παρακαλῶ!!!  Καὶ +2,47 πρὸ χθές… Καὶ + 3,85% έχθές…
  Χμμμ…
  Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους ἔχει πάθῃ ὁ δείκτης τὰ …ἀνοδικά του!!! Μόνον μέσα στὴν ἑβδομάδα ποὺ κύλησε σημείωσε +4,95%!!!
  Ἀπὸ τὸν περασμένο Νοέμβριο ἔως τώρα σημειώθηκε αὔξησις +41,82%!!!
  Καί δέν πᾶμε γιά τήν νέα μεγάλη …ληστεία;
  Γιὰ νὰ δοῦμε… Ἄς μὴν κινδυνολογῶ… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οἱ ἐπενδυτὲς κατέχουν καλλίτερα…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Γεύματα σὲ σχολεῖα θὰ μοιράζῃ ὁ ΟΟΣΑ.
  Βλέπουν, λέει καὶ ὕφεσι…
  Φοβᾶται καὶ γιὰ τὴν ὑγεία…
  Ἐγώ τώρα τί νά προσθέσω; Ἔ;
 • Ἀκόμη στὶς συζητήσεις εἶναι…
  Καὶ τὸ ἑξάμηνο χάνεται γιὰ τὰ ΑΕΙ. 

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Στὴν Μόσχα συλλήψεις ἰσλαμιστῶν.
  Ἰσλαμικὴ ὀργάνωσις, ποὺ ἔχει κριθῇ παράνομος γιὰ τὴν Ῥωσσία, ἡ Ἄλ Τακφὶρ οὐὰλ Χιζρα, τῆς ὁποίας συνελήφθησαν μέλη στὴν Μόσχα, μὲ κανονικὸ ὁπλοστάσιο…
 • Παρητήθῃ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Λετονίας.
  Μετὰ τὴν τραγωδία τῆς Ῥίγας, θεωρῶντας ἑαυτὸν ὑπεύθυνον καὶ ὑπόλογον.
  Ὑπάρχουν κι ἄνθρωποι ἐπὶ τοῦ πλανήτου ποὺ ἔχουν συναίσθησι τῆς εὐθύνης… Ὄχι σὰν τὰ δικά μας γελοῖα ὑπανθρωπάρια…
 • Ἡ Μέρκελ σχηματίζει κυβέρνησι συμμαχίας.
  Καὶ εἶναι μία μεγάλη εὐτυχισμένη οἰκογένεια ὅλοι μαζύ… κατὰ ὅλων τῶν ἄλλων Εὐρωπαίων.
  Γιὰ νὰ δοῦμε κι αὐτῶν τὴν κατάληξιν ὅμως… Γιὰ νὰ τὴν δοῦμε…
  Τοὺς βλέπω νὰ χορταίνουν μὲ …πλυντήρια κι αὐτοκίνητα!!!

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply