Περὶ τῆς ἀληθείας τῶν κατακλυσμῶν.

Περὶ τῆς ἀληθείας τῶν κατακλυσμῶν.1 Τὸ ὅτι ἔγινε κατακλυσμὸς ἔγινε.
Δὲν εἶμαι ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.
Ἡ Βίβλος γιὲ ἐμέναν εἶναι ἕνα ἱστορικὸ βιβλίο, ὅπως πολλὰ ἄλλα.
Ἐξ ἄλλου δὲν εἶμαι ὁ ξερόλας.
Ψάχνομαι καὶ σέβομαι τὸ πιστεύω τοῦ κάθε ἑνὸς.

Ἁπλῶς γράφω ἐδῶ τοὺς προβληματισμούς μου, χωρὶς νὰ καταλήγω καὶ σὲ σωστὰ συμπεράσματα.
Λοιπὸν ὅπως λένε οἱ ἐπιστήμονες, ὅλοι οἱ λαοὶ ἔχουν στὴν μυθολογία τους τὸν κατακλυσμὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἔρευνά ποὺ ἔκαναν οἱ ἐπιστήμονες βρῆκαν ὅτι πράγματι, τότε ποὺ λέει ἡ Βίβλος καὶ τὰ ἄλλα βιβλία τῶν θρησκειῶν, ἔγινε κατακλυσμός.
Μᾶλλον παλιρροϊακὸ κῦμα ὕψους 2.000 μέτρων περίπου.
Τὸ κῦμα ἔγινε ἢ ἀπὸ τὸ πλήσιασμα τῆς Ἀφροδίτης ἢ ἀπὸ μετακίνηση τοῦ ἄξονος τῆς γῆς. Ἐπάνω σχεδιάγραμμα ποὺ ἔκαναν  οἱ πρόγονοί μας, πρὶν χιλιάδες χρόνια.
Δεῖτε τὶ κῦμα ἔρχεται!!!
 Δεῖτε ἐπίσης κάτω σκελετὸ φάλαινας, σὲ ἔρημο τῆς Ἀμερικῆς.
Παρασύρθηκε δηλαδὴ ἀπὸ τὸ παλιρροϊκό κῦμα.Περὶ τῆς ἀληθείας τῶν κατακλυσμῶν.2

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply