Ἀγώνας γιά τό καλλίτερο ἤ συμβιβασμός στό χειρότερο;

Ἀγώνας γιά τό καλλίτερο ἤ συμβιβασμός στό χειρότερο;Εἶναι μεγάλη ἡ ἀγωνία ὅλων μας, καθημερινῶς, ποὺ τελικῶς καταντᾶ κλαυσίγελως, πρὸ κειμένου νὰ ὑπερασπιστοῦμε αὐτὸ ποὺ ἔως προσφάτως θεωρούσαμε ὡς κεκτημένον μας..
Ὁ κάθε ἀγώνας, ἡ κάθε ἀντίδρασις, συμβαίνει κατόπιν ἑορτῆς, κι ὄχι πρὸ αὐτῆς.
Οὐσιαστικῶς συμβαίνει γιὰ τὴν διατήρησι τῶν ὑπαρχουσῶν ἐπιπέδων διαβιώσεως κι ὄχι γιὰ τὴν διεκδίκησι ἀνωτέρου ἐπιπέδου διαβιώσεως, ποὺ θὰ ἀγγίζῃ τὰ ὅρια τῆς ἀξιοπρεποῦς ζωῆς.
Κι ὅλοι αὐτοὶ οἱ συμβιβασμοὶ δὲν ξεκινοῦν ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ψυχοσύνθεσί μας…
Δὲν ἀναγνωρίζουμε κἄν τὸ ποῦ ἔχουμε ὑποπέσῃ καὶ τὸ τὶ ὀφείλουμε νὰ πετάξουμε ἔξω ἀπὸ τὶς συνήθειές μας, γιὰ τὰ ὅσα θεωροῦμε ὡς ἀναγκαῖα.
Διότι τὰ ἀναγκαῖα εἶναι ἐν τελῶς διάφορα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε ἐμεῖς γιὰ ἀναγκαία.

Καί τό χειρότερον;
Αὐτὸ ποὺ πασχίζουμε νὰ διατηρήσουμε, νὰ προστατεύσουμε, εἶναι ἁπλῶς τὸ χειρότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ καὶ ποὺ δικαιούμαστε. Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι πλυντήρια καὶ αὐτοκίνητα.
Ἡ ζωὴ εἶναι κάτι ἄλλο ποὺ ὁ κάθε ἔνας ἀπὸ ἐμᾶς ὀφείλει νὰ ἀνακαλύψῃ μόνος του…
Καὶ ναί, δὲν χρειάζεται νὰ προασπίσουμε κάτι τόσο εὐτελές…
Ὀφείλουμε ἐπὶ τέλους νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ τέλμα…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply