Μά ποιός κερδίζει ἀπό τά γενόσημα;

Μά ποιός κερδίζει ἀπό τά γενόσημα;Μαθαίνω πὼς ὁ τΣΥΡΙΖΑ κατηγορεῖ τὸ Ἀδωναΐ γιὰ ἐξυπηρέτησι φαρμακοβιομηχανιῶν.
Μαθαίνω ἐπίσης πὼς τὸ Ἀδωναΐ κατηγροεῖ τὸν τΣΥΡΙΖΑ γιὰ ἐξυπηρέτησι φαρμακοβιομηχανιῶν.
Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω τὸ τὶ συμβαίνει… Ποιός ἐξυπηρετεῖ ποιόν; Θά μάθουμε;
Γιὰ τὴν ὥρα ξεκίνησαν μηνύσεις…
Ἀλλὰ παραλλήλως μαθαίνουμε καὶ κάτι ἀκόμη…
Μαθαίνουμε, γιὰ παράδειγμα, πὼς οἱ πολυεθνικὲς θὰ ἔχαναν 2,5 δισεκατομμύρια, ἐὰν δὲν κατάφερνε τὸ μπιμπίκι νὰ περάσῃ τὰ νομοθετήματά του… Διὰ στόματος Κουρουμπλῆ παρακαλῶ…
Θά βγῇ κάποιος νά τό διαψεύσῃ; Καί ποιός;
Καί ποιές φαρμακοβιομηχανίες θά ἔχαναν; Αὐτές πού στηρίζει τό Ἀδωναΐ ἤ αὐτές πού στηρίζει ὁ τΣΥΡΙΖΑ; Ἤ ἄλλες ἐξυπηρετοῦνται ἀπό τήν μέν νομολογία καί ἄλλες ἀπό τήν δέ;
Ἔ;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply