Ἀντι-εἰδήσεις 4 Δεκεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Οἱ ἐργολάβοι πρέπει νὰ ζήσουν!!!
  (Ἐπαναστάσεως συνέχεια (Γ’).)
  Ἡ τροποποίησις γιὰ τὶς συμβάσεις δημοσίων ἔργων περνᾶ ἀπὸ τὴν βο(υ)λή.
  Στηρίζουν οἱ γνωστοί μας «ἐπαναστάτες» τοῦ μΠατΣοΚ καὶ τῆς ΝουΔούλας.
  Μάλιστα, ὡς δωράκι, γιὰ νὰ γλυκάνουν τοὺς ἐργολάβους, ποὺ τοὺς πίκραναν ἔως τώρα, ἀναλαμβάνουν (δῆλα δὴ ἐμεῖς ἀναλαμβάνουμε) καὶ μέγα μέρος τῶν προστίμων τους. Δῆλα δὴ καὶ κλαμμένοι καὶ δαρμένοι παρακαλῶ…
  Καὶ διόδια ἀκόμη κι ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα μας, καὶ τὶς ῥῆτρες τῶν ἐργολάβων ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε καὶ μᾶς παρουσιάζονται ὡς ἐθνοσωτῆρες, διότι θὰ μᾶς φτιάξουν, λέει, δρόμους…
  Σκατοῦλες θὰ μᾶς φτιάξουν… Νὰ τὸ θυμόμαστε…
 • Τὸ Ἀντωνάκι δίδει τὴν μάχη τῆς ζωῆς του!!!
  Τί σᾶς ἔλεγα; Δέν σᾶς ἔλεγα πώς θά μᾶς …σώσῃ;
  Ἔ, αὐτὸ κάνει.
  Λοιπόν, ὁ νεο«σωτήρας» μας δίδει μάχη γιὰ τοὺς πλειστηριασμούς!!!!!
  (Κατὰ τὰ ἄλλα δὲν εἶναι τῆς κωλοτούμπας τὸ πιντί…)
 • Τὸ Ἀλεξέι θὰ μᾶς ἐπιστρέψῃ τὰ σπίτια.
  ‘Ἀμέ, τί νομίζατε;
  Γρήγορα νὰ γίνουν ἐκλογὲς γιὰ νὰ φέρουμε τὸ Ἀλεξέι ποὺ θὰ μᾶς ἐπιστρέψῃ τὰ σπίτια, τὰ ὁποῖα σπίτια θὰ μᾶς ἔχῃ πάρῃ τὸ Ἀδωναΐ, ποὺ ὅμως τώρα δίδει μάχη γιὰ νὰ μὴν μᾶς τὰ πάρῃ.
  Παράνοια;
  Ἔ, ναί, παράνοια… Ἀλλὰ ἄς μείνουμε ψύχραιμοι. Στὴν ἀρχή της ἀκόμη εὑρισκόμεθα!

 • Τὸ Παπούλιεν καλεῖ Κορεάτες γιὰ νὰ ἐπενδύσουν στὴν χώρα.
  Τὶ καλά!!! Πῆγε καὶ στὴν Σεοῦλ.
  Ναί, ἀλλὰ αὐτὸ ξύπνησε ἀργά…
  Τώρα μάλιστα ποὺ θυμήθηκε καὶ τὴν ἀλβανική του καταγωγή…
  Τί νά πῶ; Πάντως δὲν εἶναι νὰ ἀσχολούμεθα σοβαρά…  
 • Στοὺς ἐκατὸ παγκοσμίους διανοητὲς τὸ Ἀλεξέι.
  Καὶ μετὰ θέλουμε νὰ συζητᾶμε σοβαρά.
  Ποιό τό Ἀλεξέι; Ὡς τί; Σᾶς παρακαλῶ… Ἐὰν αὐτὸ εἶναι διανοητή, τότε οἱ κατσαρίδες τῆς γειτονιᾶς μου τί εἶναι;
  (Ποιός ἔκανε τήν κατάταξι; Τὸ
  Foreign Policy!!! Ὄχι ποὺ δὲν εἶναι φυτευτό!!!)

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Τῆς ἰσοπεδώσεως συμβαίνει ἐπίσης καὶ σήμερα.
  Ἔως καὶ τὸ βράδυ θὰ ἐπικρατήσουν τὰ γνωστά μας πλέον ἀκραῖα φαινόμενα.
  Καλή μας δύναμι.

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Πορεία γιὰ τὸν θάνατο τῆς 13χρονης στὴν Θεσσαλονίκη.
  Ἔ, νὰ μὴν ἔχουμε παράπονο. Τὸ κάναμε κι αὐτό.
  Ὄχι πὼς θὰ ἀλλάξῃ κάτι…
  Ἀλλὰ νά… Ἔτσι ὅπως κατήντησαν οἱ πορεῖες, γραφικότητες θυμήζουν.
  Καὶ τὸ παιδὶ χάθηκε…
 • 61 προσφορὲς γιὰ τὴν 4η γενεὰ κτηματογραφήσεως.
  Τὸ 1/4 τῆς χώρα παραμένει ἀκτηματογράφητο.
  Πλάκωσαν καὶ οἱ ξένοι μὲ προσφορές.
  Τόσα χρόνια πάντως γιὰ κτηματολόγιο ἀκοῦμε καὶ δὲν βλέπουμε…
  Ἔ, τώρα φθάσαμε στὴν τελική του εὐθεία… Καὶ θὰ τὸ δοῦμε καὶ θὰ τὸ ἀπολαύσουμε… (Ἀπὸ τὴν ἀνάποδη ὅμως…!!!)
  Πάντως ἀκόμη τὰ ἀστικὰ κέντρα, καθὼς καὶ τὸ σχέδιο γιὰ τὴν 3η γενεὰ κτηματογραφήσεως, δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθῇ…
  Κοινῶς;
  Μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἤ τέσσερες γενεὲς δικές μας καὶ βλέπουμε…

 • Κατέῤῥευσε οἰκοδομὴ στὸ Ἄργος.
  Λόγῳ τῆς πλημμύρας. Καὶ εἴπαμε, στὴν ἀρχὴ εἴμαστε ἀκόμη…

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Τῆς ἀπεργίας ὅμως συμβαίνει  ἀκόμη…
  Καὶ σκέπτονται νὰ τὸ ἐξακολουθήσουν….
  Ἦταν ποὺ ἦταν τὸ κλῆμα στραβό… Πλάκωσαν καὶ τὰ γαϊδούρια… ἔ, συγγνώμη, οἱ ἀπεργίες…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἀνείσπρακτα ἐνοίκια ἀν τὶ φόρων.
  Πιᾶσ’ τὸ αὐγὸ καὶ κούρεψ’ τό…
  Δὲν λέω… Καλὸ γιὰ κάποιους, ἀλλὰ μὲ τόσο μεγάλη πτώσι στὰ εἰσοδήματα….
  Τέλος πάντων. Δὲν πρόκειται γιὰ νέο μέτρο ἀλλὰ γιὰ διατήρησι παλαιοῦ. 
 • Ὁ Χάνες Σβόμποντα ἰσχυρίζεται πὼς μᾶς ταλαιπωροῦν οἱ τροϊκανοί.
  Διακρίνει πὼς ἔχουμε κάνει βήματα, πὼς δικαιούμαστε εὐκαιριῶν καὶ πὼς οἱ πλειστηριασμοὶ εἶναι περιττοί.
  Ποιός εἶναι αὐτός;
  Ἔ, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Εὐρωπαίων Σοσιαλιστῶν στὸ Εὐρωκοινοβούλιο.
 • Στὸ 95% τῆς τελικῆς συντάξεως ὁρίζεται ἡ προσωρινὴ σύνταξις.
  Καὶ βλέπουμε.
  Βέβαια γιὰ τὴν ὥρα στὰ λόγια παραμένουν…
  Στά ἔργα ὅμως; Πότε; Πῶς; Ποῦ;
  Γιὰ νὰ δοῦμε… Θά δοῦμε;
 • Ἕξι (6) δισεκατομμύρια χρωστᾶ τὸ Δημόσιο.
  Καὶ μετὰ συζητοῦν γιὰ πρωτογενὴ πλεονάσματα. Κι αὐτὰ τὰ χρωστοῦν μόνον στοὺς πολῖτες…
  Ἔ ῥὲ βρεγμένη σανίδα ποὺ χρειάζονται κάποιοι… 
 • Χρηματιστήριον εἴχαμε  ἐχθές…
  -0,59%!!!!
  Διορθωσοῦλες…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Οἱ πρυτάνεις ζητοῦν ἀνάκλησιν διώξεως γιὰ τὸν Πελεγρίνη.
  Αὐτοὶ ζητοῦν. Ὁ Πελεγρίνης ὅμως ἀκόμη παίζει!!!
  Βρέ μήπως καί δέν θέλει νά εἶναι πρύτανις παρά μόνον ἠθοποιός;
  Βρέ μήπως νά ἀφήσουμε ἥσυχο τό ἀνθρωπάκι στήν κοσμάρα του;

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ὁ Δῆμος Ντιτρόιτ ἐπτώχευσε!!!
  Ὁδεὐει γιὰ διαπραγμάτευσι τοῦ χρέους του τῶν 18 δισεκατομμυρίων, ἀλλὰ ὅσες διαπραγματεύσεις κι ἐὰν γίνουν, σὲ τέτοια ποσά, πάλι ἀδύνατον εἶναι νὰ πληρωθοῦν.
  Νὰ ζήσουμε νὰ τὸν θυμόμαστε τὸν Δῆμο βρέ!
 • Ἡ «ἐπανάστασις» τῆς Οὐκρανίας καλὰ κρατεῖ.
  Κρατῆστε τὰ εἰσαγωγικά. Ἐπενέβησαν ἤδη, μὲ διαβήματα, ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ ζητῶντας μεταῤῥυθμίσεις.
  Νά θεωρήσω πώς τήν ἔκαψαν τήν Οὐκρανία πάλι; 
 • Ὁ ΟΗΕ κατηγορεῖ τὸν Ἄσαντ γιὰ ἐγκλήματα πολέμου.
  Ἔμ…
  Ποιόν ἄλλος θά ἔφταιγε πρό κειμένου νά εἰσβάλουν στήν Συρία; 
 • Σὲ 17 χῶρες ὑπάρχουν «φοῦσκες» ἀκινήτων.
  Κατὰ τὸν Ῥουμπινί.
  Γιὰ νὰ δοῦμε… Διότι θὰ δοῦμε…

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 4 Δεκεμβρίου 2013.

Leave a Reply