Δύσκολον τὸ νὰ μπορέσω νὰ συγχειροκροτήσω τὴν μνήμην τοῦ Νέλσονος Μαντέλα.

Δύσκολον τὸ νὰ μπορέσω νὰ συγχειροκροτήσω τὴν μνήμην τοῦ Νέλσονος Μαντέλα.Δύσκολον τὸ νὰ μπορέσω νὰ συγχειροκροτήσω τὴν μνήμην τοῦ -σεβαστοῦ- νοτιοαφρικανοῦ ἀγωνιστοῦ Νέλσονος Μαντέλα, βλέπων τὴν κατάστασιν τῆς πατρίδος του, μετὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῶν ἐπιδιώξεών του.
Ἄλλωστε, ποίαν ἀξίαν θὰ εἶχεν ἕνα δικὸν μου χειροκρότημα, ἐν μέσῳ ἑκατομμυρίων;
Τὸ μόνον ποὺ μπορῶ νὰ εἴπω -ὡς ἄνθρωπος- καὶ ἐν ἐξελίξει χριστιανὸς, εἶναι:
Ὁ Θεὸς ἂς ἀναπαύσῃ τὴν δυνατὴν ψυχὴν του καὶ τὸ βασανισθὲν σῶμα του.

Re-natus Salvator Freantles

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply