Πόσοι πράγματι ὑπῆρξαν οἱ «σωτῆρες» θεοί;

Πόσοι πράγματι ὑπῆρξαν οἱ «σωτῆρες» θεοί;Ὅσο πιὸ πολὺ διαβάζεις (καὶ αὐτὸ γιατὶ ἔχεις ἐλεύθερο χρόνο καὶ δὲν ξέρεις τὶ νὰ κάνεις γιὰ νᾶ περάσῃ ἡ ὥρα) τόσο πιὸ πολὺ προβληματίζεσαι:

Ἂν θέλετε ντὲ καὶ καλὰ κάποιον σωτήρα θεό, ποὺ πέθανε προκειμένου νὰ συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες μας, μπορεῖτε να διαλέξετε ἀπὸ πολλοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ὄσο νομίζετε.
Ὁρίστε λοιπὸν μερικοὶ «Υἱοὶ τοῦ Θεοῦ», ποὺ ὑπῆρξαν πολὺ πρὶν ἀκουστεῖ τὸ ὄνομα Ἰησοῦς: Κρίσνα τοῦ Ἰνδουϊστᾶν, Βούδας Σάκια τῆς Ἰνδίας, Σαλιβαχάνα τῶν Βερμούδων, Ὄσιρις καὶ Ὧρος τῆς Αἰγύπτου, Ὀντὶν τῆς Σκανδιναβίας, Κράιτ τῆς Χαλδαίας, Ζωροάστρης τῆς Περσίας, Βάαλ καὶ Ταοὺτ τῆς Φοινικῆς, Ἴντρα τοῦ Θιβέτ, Μπάλι τοῦ Ἀφγανιστᾶν, Τζάο τοῦ Νεπᾶλ, Γουιτόμπα τῶν Μπιλινγκονέζων, Ταμοῦζ τῆς Συρίας καὶ τῆς Βαβυλῶνος, Ἄττις τῆς Φρυγίας, Ξάμολξις τῆς Θράκης, Ζοὰρ τῶν Μπόντζες, Ἀντὰντ τῆς Ἀσσυρίας, Ντέβα Τᾶτ καὶ Σαμονοκαντᾶμ τοῦ Σιᾶμ, , Μικάντο τῶν Σιντοῦ,Μπεντροῦ τῆς Ἰαπωνίας, Ἔσσος ἢ Ἔρος καὶ Μπρεμριλὰχμ τῶν Δρυϊδῶν,Θῶρ, υἱὸς τοῦ Ὀντίν, τῶν Σκανδιναβών, Χὶλ καὶ Φέτα τῶν Μανδαϊτῶν, Γκεντὸτ καὶ Κοατζελκοάτλ, τοῦ Μεξικοῦ, Παγκόσμιος Μονάρχης τῶν Σιβυλλῶν, Ἰσὶ τῆς Φορμόζα, Ἅγιος τῆς Ξάκα, Φοχὶ καὶ Τιὲν τῆς Κίνας, Ἰξίων καὶ Κουιρίνους τῆς Ῥώμης,. Φυσικὰ καὶ ἄλλοι πολλοί…

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 64 times, 1 visits today)
Leave a Reply