Νά ἐξηγήσουμε λίγο τί σημαίνει δημόσια ὑγεία;

Νά ἐξηγήσουμε λίγο τί σημαίνει δημόσια ὑγεία;Νά ἐξηγήσουμε λίγο τί σημαίνει δημόσια ὑγεία;Νὰ ἐξηγήσουμε λίγο τὶ σημαίνει δημόσια ὑγεία:
1. ἐπιδημίες, λοιμώδη νοσήματα καὶ συντονισμένη ἀντιμετώπιση ἐπιδημιῶν
2. παροχὴ καθαροῦ ὕδατος στο δημόσιο δίκτυο ὑδροδοτήσεως
4. φροντίδα γενικῆς ὑγιεινῆς (καθαριότητα δημοσίων χώρων, ἀπορρίματα, χωματερὲς κτλ.)
3. συνετὴ διαχείρηση ἀσφαλιστικῶν ἀποθεμάτων (ποὺ σήμερα ἔχουν κατακλέψει) γιὰ κατὰ τὸ δυνατὸν χρηματοδότηση τῶν ἀναγκαίων θεραπειῶν ὅσων πολιτῶν εἴτε τὰ ἔχουν προπληρώσει εἴτε ἀδυνατοῦν λόγῳ πενίας νὰ καλυφθοῦν. Σήμερα βλέπουμε πραγματικὰ ἐγκλήματα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς κυβερνήσεως κατὰ ἀσθενῶν ἀνθρώπων, ποὺ ξεπερνοῦν σὲ ἀπανθρωπιὰ πολλὲς δικτατορίες (καὶ δὲν τοὺς παίρνει νὰ κόπτονται γιὰ τὸ κάπνισμα μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα)

Δημόσια ὑγεία ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
1. Κατοχὴ τοῦ σώματος τοῦ πολίτη, ὡσὰν νὰ ὑπήρχε συμβόλαιο δουλοκτησίας.
2. Ἀποφάσεις περὶ τοῦ τὶ θὰ τρώει καὶ θὰ πίνει ὁ πολίτης ἢ τὶ τρόπο ζωῆς θὰ ἔχει.
3. Ὑφαρπαγὴ τῆς δικῆς του προσωπικῆς μέριμνας γιὰ τὴν δικὴ του ὑγεία. Κάθε ἐνήλιξ εἶναι ἁρμόδιος γιὰ τὸν ἐαυτό του καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὶς πράξεις του.
4. Ἀπαγορεύσεις πραγμάτων ποὺ τυγχάνει νὰ ἀντιπαθῇ προσωπικὰ μία μειοψηφία, φανατικὴ ἢ μή. Ἐμένα λ.χ. δὲν μοῦ ἀρέσουν οἰ ἀγγινάρες γιαχνί, ἡ ράπ, καὶ τὰ ἀρώματα τοῦ ἐμπορίου…. Καὶ τὶ ἔγινε δηλαδή;

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 26 times, 1 visits today)
One thought on “Νά ἐξηγήσουμε λίγο τί σημαίνει δημόσια ὑγεία;

Leave a Reply