Ἡ ἀτζέντα τοῦ cultural marxism.

Ἡ ἀτζέντα τοῦ διεθνιστικοῦ κοσμοπολιτισμοῦ.2Σεξουαλικὸς προσανατολισμός, Θρησκεία, ἐθνικὴ καταγωγή:
ἡ ἀτζέντα τοῦ διεθνιστικοῦ κοσμοπολιτισμοῦ ποὺ πλέον σὲ νέο περιτύλιγμα πρέπει νὰ ἐπιβληθεῖ βίαια, τὸ παλιὸ τοῦ τροτσκισμοῦ τῶν κοκκίνων τραπεζιτῶν (τύπου Shif) ξέφτισε…Ἡ ἀτζέντα τοῦ διεθνιστικοῦ κοσμοπολιτισμοῦ.3Ἡ ἀτζέντα τοῦ διεθνιστικοῦ κοσμοπολιτισμοῦ.1

Ὄθων Δρακάτος

Νὰ προσθέσω τὶς ἐξῆς παρατηρήσεις:
1. Παραβίαση τῶν ὁρίων τῆς ἰδιωτικῆς σφαίρας, μὲ θέματα ποὺ διόλου δὲν ἀφοροῦν τὸ ἐργασιακὸ (ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο μή-ἰδιωτικό) περιβάλλον.
2. Ὑφαρπαγὴ τῶν ἀποφάσεων καὶ ἐπιλογῶν τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ τὶ ἐπιλέγει κάποιος νὰ γνωστοποιήσῃ ἢ ὄχι, καὶ ποῦ, εἶναι δικὸ του θέμα, καὶ ὄχι κρατικό.
3. Πρέπει νὰ τὰ βγάζῃς ὅλα στὴν φόρα καὶ νὰ δίνῃς ἀναφορὰ γιὰ τὰ πάντα στοὺς ἀφέντες. Ἄλλωστε «ἄμα δὲν κάνῃς κάτι κακὸ τὶ ἔχεις νὰ κρύψῃς»;

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply