Καλημέρα, μία νέα ἡμέρα ξεκινᾶ.

Καλημέρα…
Μία νέα ἡμέρα…
Καλημέρα σὲ ὅλον τὸν κόσμο…
Ὁ ἥλιος ξεπρόβαλε…
Καλημέρα… σὲ ὅλον τὸν πλανήτη…
Κι ἐγὼ ξεκινῶ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή…
Καλημέρα μας… Καλημέρα μας…
Πόσο μεγάλη ἀνάγκη εἶναι  ἀλήθεια τό νά μποροῦμε νά ξυπνᾶμε τό πρωΐ μέ χαμόγελο;
Πόσο σημαντικό εἶναι γιά ἐμᾶς,ἀλλά καί γιά τούς γύρω μας, τό νά μποροῦμε ἐμεῖς νά αἰσθανόμαστε καλά μέ τόν ἑαυτόν μας;
Πόσο σημαντικό εἶναι νά ἀντικρύζουμε κάθε αὐγή μέ αἰσιοδοξία καί μέ βεβαιότητα πώς θά τά καταφέρουμε καλλίτερα ἀπό κάθε ἄλλην φορά;

Ναί, στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν τοῦ 2013, ἔχουν πάψῃ πρὸ πολλοῦ νὰ συμβαίνουν αὐτά, θὰ μοῦ πεῖτε…
Λάθος φίλοι μου!!!
Συμβαίνουν καθημερινά, κάθε μας στιγμή, ὅπου κι ὄταν στεκόμαστε…
Εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν συμβαίνουν, διότι διαφορετικὰ ἡ ζωὴ θὰ εἶχε πάψῃ πρὸ πολλοῦ νὰ ὑπάρχῃ στὸν πλανήτη, ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς θὰ εἴχαμε πρὸ πολλοῦ αὐτοκτονήσῃ…
Δὲν τὸ κάναμε… Ἄρα γιὰ νὰ μὴν τὸ κάνουμε σημαίνει πὼς εἶναι σημαντικὸ τὸ νὰ παραμένουμε ζωντανοί. Ἄρα ὑπάρχουν ὄμορφα ποὺ πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ νὰ γευθοῦμε… Ἄρα ἐμεῖς δὲν τὰ βλέπουμε… Ἄρα πρέπει νὰ τὰ ἀνακαλύψουμε…

Δύσκολο;
Ὄχι, διόλου δύσκολο…
Μία ἀπόφασις…
Μία τόση δὰ ἀλλαγή, μέσα μας…
Ὅλα ἔχουν ἀρχὴ καὶ τέλος στὸ πῶς θὰ ἀντικρύσουμε τὴν κάθε νέα μας ἡμέρα…

Καλημέρα λοιπόν!!!
Νὰ τὸ λέμε καὶ νὰ γεμίζουμε…
Νὰ χορταίνῃ τὸ εἶναι μας…
Νὰ χαμογελᾶμε… Νὰ τὸ αἰσθανόμαστε…

Καὶ ναί… Ἐὰν ἐμεῖς κάτι ἀλλάξουμε, ὅλα θὰ ἀλλάξουν…

Φιλονόη

Υ.Γ. Καὶ νὰ θυμόμαστε κάτι. Πρῶτα γιὰ τὸν ἑαυτόν μας ἰσχύουν τὰ ὄσα τραγουδᾶ ὁ Πάριος καὶ μετὰ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους. Πρῶτα ἐμεῖς πρέπει νὰ χαροῦμε, πρὸ κειμένου νὰ μοιράσουμε καὶ στοὺς γύρω μας χαρές.

φωτογραφία

Leave a Reply