Ἀκόμη μία ψεύτικη διαδήλωσις…

Ἄλλη μία ψεύτικη διαδήλωση Τροτσκιστῶν στὸ Παρίσι.
Δεῖτε κάτω τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τοῦ σκηνικοὺ ἀπὸ ψηλὰἈκόμη μία ψεύτικη διαδήλωσις...

…καὶ ἐπάνω τὸν «γενναῖο» δημοσιογράφο στο «ἐπίκεντρο τῶν γεγονότων».

«Σίγμα»

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply