Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό …φιλότιμο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό ...φιλότιμο;Αὐτὸ πάλι τὸ φιλότιμο…
Τὶ σπουδαία λέξις… Καὶ πόσο σπουδαιοτέρα ἡ ἔννοια ποὺ κρύβει…
Μεγάλη ὑπόθεσις τὸ φιλότιμον…
Πολὺ μεγάλη…
Ὅταν μάλιστα τὸ συναντᾶς, θέλοντας καὶ μή, ἐὰν εἶσαι στοιχειωδῶς ἀξιοπρεπής, ὄχι μόνον τὸ ἐκτιμᾶς ἀλλὰ καὶ τὸ τιμᾶς…

Σπάνια ὑπόθεσις σήμερα τὸ φιλότιμον..
Σπανιοτάτη… Καὶ δυστυχῶς, κι ἄς μὴν συμφωνοῦν κάποιοι ἀκόμη, ἀναγκαία…

Ὅμως παραμένω στὸ θέμα μας…
Διότι τὸ θέμα μας δὲν εἶναι τὸ φιλότιμον ἀλλὰ ἡ ἀποφυγὴ τῶν εἰδήσεων…
Παρασκευὴ βράδυ… Ἐὰν κάποιος μπορῇ νὰ βγῇ ἀπὸ τὸ σπίτι του, ἔχει καλῶς…
Ἐάν κάποιος ὅμως δέν μπορῇ νά βγῇ; Τί θά κάνῃ; Πάλι μέ τίς εἰδήσεις θά καταπιάνεται

Ἄν τὶ εἰδήσεων ἐγὼ προτείνω τὴν λατρεμένη μας ταινία…
Ἐσεῖς ἀποφασίζετε φυσικά…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply