Ὅσο καλλίτερα νοιώθεις τὸν ἑαυτόν σου…

 

Ὅσο καλλίτερα νοιώθεις τὸν ἑαυτόν σου...Ὅσο μεγαλώνει ἡ ἀγάπη σου γιὰ τὸν ἑαυτό σου, τόσο αὐξάνει καὶ ἡ βεβαιότητα ποὺ αἰσθάνεσαι γιὰ τὴν ζωή.

 Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν ἑαυτό σου σὲ ἀπαλλάσσει ἀπὸ παλιὰ τραύματα καὶ γκρεμίζει κάθε τοῖχο ἀνασφάλειας καὶ δυσαρέσκειάς ποὺ εἶχες ὑψώσει, γιὰ νὰ προστατευτεῖς.

Ὀσο καλλίτερα νοιώθεις μὲ τὸν ἑαυτό σου, τόσο πιὸ ὄμορφος, γοητευτικός, χαρούμενος, ὑγιὴς καὶ ἐλκυστικὸς γίνεσαι.

Ἀφησε σήμερα τὴν ἀγάπη νὰ φωτίσει καὶ νὰ ζεστάνει τὴν καρδιά σου…
Ἄφησέ την νὰ διώξει κάθε φόβο, κάθε περιορισμό, κάθε ἐμπόδιο, κάθε δυσαρέσκεια.
Ἀξίζεις.
Εἶσαι ἕνα ἀπέραντα εὐλογημένο πλάσμα μέσα στὸ σύμπαν.
 

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply