Ἡ γούνα: Ἕνα ἀναγκαῖον ἔνδυμα μὲ διαχρονικὴ ἀξία καὶ χρήση.

Ἔχοντας ζήσει σὲ πολὺ βόρεια πλάτη, ἐκτίμησα πολὺ τὴν πρακτικὴ ἀξία τῆς ἐνδύσεως καθὼς καὶ τὸ πόσο ἄχρηστα εἶναι ἐν τέλει τὰ περισσότερα ἐνδύματα τοῦ μαζικοῦ ἐμπορίου, εἴτε πρόκειται γιὰ φτηνὰ κινέζικα εἴτε γιὰ ὑπέρογκα ὑπερτιμημένα ἀεριτζήδικα τῶν δημοφιλῶν “σχεδιαστῶν”. Γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐνδύσεως, καὶ γιὰ τὸ πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι πολὺ καλοντυμένος δίχως καμμία σπατάλη, θὰ ἀσχοληθῶ σὲ ξεχωριστὸ ἄρθρο. Ἡ γούνα Ἕνα ἀναγκαῖον ἔνδυμα μὲ διαχρονικὴ ἀξία καὶ χρήση.1

Σήμερα, τὸ ἀφιέρωμα εἶναι σὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ χρήσιμο ἔνδυμα: τὴν γούνα. Ἡ πρακτικὴ της ἀξία καὶ χρησιμότητα εἶναι πραγματικὰ ἀνυπολόγιστη, ὅπως καὶ τῶν δερμάτινων καὶ μάλλινων ἐνδυμάτων. Πολὺ πέραν τῆς στενῆς ὁπτικῆς τοῦ στερεότυπου τῆς ‘κυράτσας ποὺ ἐπιδεικνύεται μὲ τὴν γούνα σὲ μία βραδυνὴ ἐκδήλωση’ (καὶ ποὺ στὴν πραγματικότητα ἀποτελεῖ τὴν μικροσκοπικὴ μειοψηφία), ὑπάρχει ἕνας μεγαλύτερος κόσμος ἐκεῖ ἔξω στὸν ὁποῖο ἡ πρακτικότητα πάντα θὰ ἐπικρατεῖ.

Ποτὲ μὴν βλέπεις τὴν γούνα ὡς κάτι ἀχρείαστο πρὸς ἐπίδειξη πολυτέλειας. Μόνον κάποιοι ἀμόρφωτοι νεόπλουτοι καὶ κάποιοι ἰδιαιτέρως φθονεροὶ φτωχοὶ (ἐσωτερικά) τὸ κάνουν αὐτό. Ἡ γούνα εἶναι τὸ κατ’ἐξοχὴν ἔνδυμα ποὺ ἀξίζει νὰ προμηθεύεσαι καὶ νὰ φορᾶς. Ἀποτελεῖ μία διαχρονικὴ ἐπένδυση καὶ τὰ ὀφέλη της εἶναι ἀναρίθμητα.

1. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἔνδυμα παντὸς χειμερινοῦ καιροῦ καὶ τόπου. Εἴτε μένεις σὲ παραθαλάσσια περιοχή, ἄρα τὸν χειμώνα θὰ ἔχει ὑγρασία, εἴτε μένεις σὲ ὀρεινή, ἄρα θὰ ἔχεις βαρύτερο ψῦχος καὶ χιόνια, ἡ γούνα εἶναι τὸ ἄριστο ἔνδυμα ποὺ θὰ σὲ προφυλάξει καὶ ἀπὸ τὴν ὑγρασία καὶ ἀπὸ τὸ ψῦχος μὲ τὸν πλέον ἀποτελεσματικὸ τρόπο. Κάτι ποὺ ποτὲ δὲν θὰ κάνουν τὰ διάφορα ἀκριβὰ παλτὰ ἢ τὰ φτηνιάρικα κινέζικα -καὶ κακόγουστα- “μπουφάν”. Μεγαλώνοντας θὰ ἐκτιμήσεις πολὺ τὴν προφύλαξη ποὺ προσφέρει ἡ γούνα, ἀπὸ τὶς διάφορες ἀσθένειες ποὺ προκαλεῖ ὁ καιρός, ἀπὸ τὸ ἀπλὸ κρυολόγημα μέχρι τοὺς ῥευματισμούς.

2. Ἡ γούνα εἶναι ἕνα ἔνδυμα ἄκρως ἀνθεκτικὸ ποὺ διαρκεῖ πάρα πολὺ καιρό. Ἀρκεῖ νὰ γνωρίζῃς ὅτι θὰ πρέπει νὰ τὴν ἀποθηκεύῃς σωστὰ κατὰ τοὺς μῆνες ποὺ δὲν τὴν χρειάζεσαι: διπλώνοντάς την ἀνάποδα, δηλαδὴ μὲ τὴν φόδρα πρὸς τὰ ἔξω καὶ κατόπιν βάζοντάς την σὲ ἕνα ὕφασμα ποὺ ‘ἀναπνέει’ π.χ. μία μαξιλαροθήκη. Ἡ γούνα ξηραίνεται ἐὰν μένῃ μόνιμα ἐκτεθειμένη, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἀποθηκευθῇ μὲ ἀεροστεγὴ τρόπο π.χ. σὲ νάυλον, τότε καταστρέφεται σταδιακά.

Ὑπαίθρια ἀγορὰ γούνας, Ῥωσσία

Ὑπαίθρια ἀγορὰ γούνας, Ῥωσσία

3. Ἐξαιτίας τῆς διάρκειάς της, μπορεῖς ἄφοβα νὰ ἐπενδύσῃς σὲ μία – δύο καλὲς γοῦνες. Ἀκόμη μπορεῖς νὰ τὶς μεταπωλήσῃς, ἡ ἀξία τους δὲν μειώνεται ἰδιαίτερα. Ἐπίσης μπορεῖς νὰ ἀγοράσῃς μεταχειρισμένες γοῦνες ἀπὸ δεύτερο χέρι, ἐὰν τὰ οἰκονομικὰ σου εἶναι περιορισμένα. Τέλος ἡ γούνα μπορεῖ νὰ περνάῃ ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ διότι διαρκεῖ πολὺ μέχρι νὰ φθαρῇ, ἔτσι παρουσιάζει τὴν μέγιστη χρηστικότητα ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἔνδυμα.

4. Εἶναι ἕνα ἔνδυμα ἀνεξάρτητο ἀπὸ πρόσκαιρες μόδες, διαχρονικό καὶ ἄκρως καλαίσθητο. Ἡ μεγάλη του πρακτικότητα καὶ εὗρος χρήσεως εἶναι μοναδικά. Φοριέται τὸ ἴδιο ἄνετα γιὰ μία βραδυνὴ ἔξοδο, ὅπως καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας καὶ χρησιμεύει εἴτε γιὰ τὴν πόλη εἴτε γιὰ τὴν ἐξοχή. Nὰ βλέπῃς προσγειωμένα τὴν ἀγορὰ γούνας, ἀποφεύγοντας τὰ ἐκκεντρικὰ σχέδια ‘τοῦ σαλονιοῦ’ ποὺ δὲν θὰ σοῦ χρησιμεύσουν στὴν πράξη. Διάλεξε τὸ εἶδος τῆς γούνας ποὺ θὰ φορέσεις, πολύ, καθημερινά, παντοῦ.

Ἡ γούνα Ἕνα ἀναγκαῖον ἔνδυμα μὲ διαχρονικὴ ἀξία καὶ χρήση.3

5. Εἶναι ἕνα ἔνδυμα ποὺ θὰ βρεῖς ἀνεκτίμητο, κατὰ τὰ ταξείδια σου. Σοῦ χρησιμεύει ὄχι μόνον στὴν χειμερινὴ ὑγρασία τῆς Ἀθῆνας ἀλλὰ καὶ στὸν χειμώνα τοῦ Παρισίου ἢ τὸ βαρὺ ψῦχος τοῦ Ἑλσινκίου. Φοριέται σὲ πολλὰ γεωγραφικὰ πλάτη λοιπόν, καὶ ὅπου κι ἄν βρεθῇς τὸ πιθανότερο εἶναι ἡ γούνα νὰ σοῦ χρησιμεύσῃ σὲ πολλῶν εἰδῶν ἐξορμήσεις.

6. Σήμερα οἱ περισσότερες γοῦνες προέρχονται ἀπὸ ἐκτροφεῖα καὶ ὄχι ἀπὸ ἄγρια ζῶα, κάτι ποὺ εἶναι πολὺ θετικὸ δεδομένης τῆς ζήτησης καὶ ἀξίας ποὺ ἔχει. Νὰ προσέχῃς πάντα τὸν τόπο προελεύσεως ὅταν ἀγοράζεις γούνα. Στὴν Εὐρώπη καὶ τὸν Καναδά, τὰ ἐκτροφεῖα λειτουργοῦν μὲ κανονισμοὺς τέτοιους ποὺ νὰ παρέχουν πολὺ καλὲς συνθῆκες καὶ ἀνώδυνη θανάτωση. Νὰ ἀποφεύγῃς ὁπωσδήποτε τὶς κινέζικες γοῦνες καὶ γενικῶς τὶς ἀσιατικῆς προελεύσεως (ὁμοίως ἀπὸ ΗΠΑ). Καὶ ἡ ποιότητά τους εἶναι κατώτερη ἀλλὰ καὶ οἱ συνθῆκες παραγωγῆς ἄσχημες.

Παλαιὰ ἑλληνικὴ γουνοποιία

Παλαιὰ ἑλληνικὴ γουνοποιία

7. Ἡ Ἑλληνικὴ γούνα εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον ἀνώτερες καὶ ἡ χώρα μας ἔχει ἕναν σημαντικὸ παραγωγικὸ καὶ ἐξαγωγικὸ τομέα γουνῶν. Μπορεῖς νὰ βρίσκῃς σὲ πολὺ καλὴ τιμὴ γοῦνες εἴτε ἀπὸ πρῶτο εἴτε ἀπὸ δεύτερο χέρι. Ἰδίως λοιπὸν ἡ ἀγορὰ γουνῶν ἀπὸ δεύτερο χέρι παρουσιάζει πολλὲς καλὲς εὐκαιρίες μιὰ καὶ ἡ γούνα διαρκεῖ πολὺ καὶ μεταπωλεῖται εὔκολα. Συνεπῶς θὰ μπορέσεις νὰ προμηθευτῇς καλὴ γούνα δίχως νὰ χρειασθῇ νὰ διαθέτῃς ὑπέρογκα ποσά.

8. Τὸ κλίμα περνάει ἐναλλαγὲς θερμῶν καὶ ψυχρῶν κύκλων, διαρκείας περίπου 30-35 ἐτῶν. Τώρα ἔχουμε περάσει τὴν θερμὴ περίοδο (ἀπὸ τὸ ’70 καὶ μετά) καὶ ἔχουμε μπεῖ στὸν ψυχρὸ κύκλο. Θὰ σοῦ χρειαστοῦν λοιπὸν ἀποτελεσματικὰ χειμερινὰ ἐνδύματα ἀργὰ ἢ γρήγορα. Ἐπιπλέον, μὲ τὴν παρατεταμένη ὕφεση ἐξ αἰτίας τῆς Ε.Ε. καὶ τὴν ἀπόλυτη ἐλλειψη προσγειώσεως τῶν πολιτικῶν, ὑπάρχει ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον. Καλὸ εἶναι νὰ εἶσαι προετοιμασμένος καὶ νὰ μὴν θεωρῇς δεδομένο τὸ ὅτι θὰ συνεχίσεις νὰ ζῇς σὲ ἕνα διαμέρισμα μέσα στὴν πόλη μὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις. Αὔριο μπορεῖ νὰ χρειασθῇ νὰ καταφύγῃς στὴν ὕπαιθρο, ἢ νὰ χρειασθῇ νὰ περάσῃς χειμώνα μὲ λίγη θέρμανση. Ἐπένδυσε συνετὰ σὲ ἐνδύματα ποὺ θὰ σὲ βοηθήσουν νὰ ἀντεπεξέλθῃς. Ἡ γούνα εἶναι τὸ κυριότερο ἀπὸ αὐτά.

Ὁμοίως χρήσιμα εἶναι καὶ τὰ δερμάτινα καὶ μάλλινα. Ἕνα δερμάτινο ἢ μάλλινο ἐπανοφώρι ἢ παντελόνι ἰδίως μὲ καλὴ ἐσωτερικὴ ἐπένδυση εἶναι ἄκρως χρήσιμα γιὰ πολλὰ εἴδη καιροῦ καὶ διαρκοῦν πολλὰ ἔτη. Ἀπὸ μαλλί ἐπίσης μπορεῖ κάποιος νὰ παράξῃ ὡραιότατες μπλοῦζες (μὲ καλὴ ἐφαρμογή), ἀκόμη καὶ φορέματα.

Χειμώνας 1965, Τυχερὸ Ἕβρου

Χειμώνας 1965, Τυχερὸ Ἕβρου

Τέλος, τὰ δερμάτινα ὑποδήματα (π.χ. τὰ κλασσικὰ ἀνδρικά, οἱ μπότες) εἶναι τὰ πλέον ἀνθεκτικὰ καὶ ἄριστα, καὶ ἀξίζει σὲ κάθε περίπτωση νὰ τὰ προμηθεύεστε, ἀρκεῖ νὰ διαλέγετε σχέδια κλασσικὰ καὶ διαχρονικά. Ἡ διάρκειά τους εἶναι πραγματικὰ μεγάλη: τουλάχιστον 20 ἔτη κατὰ μέσον ὅρον. Τὸ δερμάτινο ὑπόδημα μπορεῖ νὰ βάφεται ἐκ νέου, νὰ συντηρεῖται, νὰ διορθώνονται οἱ ἀμυχὲς καὶ μικροφθορές καὶ ἀντέχει σὲ πολλὲς συνθῆκες.

Ἑλληνοϊταλικὸς πόλεμος

Ἑλληνοϊταλικὸς πόλεμος

Πέρσεια Ἑκάτη

καὶ Φρούριον

(Visited 446 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἡ γούνα: Ἕνα ἀναγκαῖον ἔνδυμα μὲ διαχρονικὴ ἀξία καὶ χρήση.

 1. ”καλλίτερος άνθρωπος, καλλίτερες κοινωνίες, υγιής πλανήτης”
  Ωραία τα λέτε αλλά το μήνυμα σας τί σχέση έχει με το παραπάνω άρθρο;

  – Θα γίνει ”καλλίτερος ο άνθρωπος” όσο φυλακίζει και σκοτώνει ανελέητα αθώα πλάσματα που αισθάνονται και πονούν;
  – Αυτή η ανηθικότητα, αυτή η κακία και η αλαζονεία του ανθρώπου που νομίζει πώς όποτε θέλει εκείνος τα ζώα πρέπει να σταματήσουν βίαια να αναπνέουν, πως η καρδιά τους πρέπει να πάψει να χτυπά… για να ντυθεί και να φάει ο ίδιος!!! Νομίζετε ότι θα οδηγήσει σε ”καλλίτερες κοινωνίες”;
  – Ξέρετε, αυτές οι διαβολικές πράξεις και νοοτροπίες δεν μπορούν να δημιουργήσουν έναν ”υγιή πλανήτη”, γιατί δείχνουν ότι η ανθρωπότητα ακόμα ασθενεί! Βαριά μάλιστα…

  Δεν γνωρίζετε ότι το αίμα φέρνει αίμα, η βία -βία και ο πόνος -πόνο; Δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος πρέπει επιτέλους να εξελιχθεί, να δείξει αγάπη , συμπόνια και φροντίδα προς όλη την φύση; Δεν γνωρίζετε ότι έχουμε στην διάθεση μας ένα σωρό υλικά για ενδυματο -λογική χρήση και δεν είμαστε πρωτόγονοι για να ντυνόμαστε με νεκρά ζώα;;;

  Τέλος, επειδή βλέπω ότι χρησιμοποιείτε πολυτονικό σύστημα… Άραγε οι γνώσεις σας δεν πάνε πιο πίσω στους αρχαίους Έλληνες Σοφούς και Διδασκάλους όπου ξεκάθαρα τοποθετήθηκαν κατά της δολοφονίας των ζώων, είτε για τροφή είτε για ένδυση;

  • Καλὲς οἱ παρατηρήσεις…
   Θὰ ξεκινήσω ἀπὸ τὸ τέλος, ἄν καὶ δὲν ἔγραψα ἐγὼ τὸ παραπάνω.
   Ποῦ ἀκριβῶς διάβασες, διεπίστωσες, διέγνωσες πώς οἱ παπποῦδες μας δέν ἔκαναν χρήσι τῶν ζώων μέ κάθε δυνατόν τρόπο;
   Στόν Ἀριστοτέλη; Στόν Ἱπποκράτη; Ἤ μήπως στόν Πυθαγόρα;
   Ἐὰν διαβάσῃς πιὸ προσεκτικὰ τὰ ὅσα γράφουν, χωρίζουν τὰ ζῶα σὲ κατάλληλα πρὸς βρώσιν καὶ σὲ ἀκατάλληλα, κι αὐτὸ πάντα ἀναλόγως τῆς περιόδου, τῆς γεωγραφικῆς περιοχῆς καὶ τῶν ἀναγκῶν τοῦ σώματος.
   Ἐπίσης ὅλα τους τὰ ὑποδήματα, καὶ εἶχαν πάρα πάρα πάρα πολλά, ἦσαν δερμάτινα. Τὰ ῥοῦχα τους ἐπίσης, ἰδίως αὐτὰ ποὺ ἦσαν γιὰ τὸν πόλεμο. Οἱ ἀσπίδες τους… Μέρος τῶν ἐπίπλων τους. Οἱ ἀσκοί τους, δῆλα δὴ τὰ ἀποθηκευτικά τους μέσα. Κι ὄχι μόνον…
   Ἔκαναν θυσίες στοὺς θεούς τους μὲ ζῶα, τὰ ὁποῖα μετὰ ἔτρωγαν. Ὁ Ὅμηρος ἔχει ἐκπληκτικὲς περιγραφές. Μπορεῖ ὁποιοσδήποτε νὰ τὸν μελετήσῃ.
   Πᾶμε τώρα στὸ ἐπόμενον.
   Ποιός εἶπε πώς γίνεσαι ἀπάνθρωπος ὅταν τρῶς κάποιο ζῶο; Ἀλήθεια, ὅλη αὐτή ἡ ἁλυσίδα τῶν ἐμβίων ὄντων, τί ἐξυπηρετεῖ; Καί τί σημαίνει τό «καλλίτερος ἄνθρωπος, καλλίτερες κοινωνίες, ὑγιής πλανήτης»;
   Ἤ μήπως εἶναι καλλίτερος ἄνθρωπος αὐτός πού ψεκάζει μέ ὅλα τά δηλητήρια τοῦ κόσμου τά σταφύλια του καί μετά τά πουλᾶ σέ παιδιά, ἀλλά ὁ ἴδιος δέν τρώει κρέας;
   Προσωπικῶς εἶμαι καὶ κατὰ τῶν σφαγίων καὶ κατὰ τῆς ἀλογίστου χρήσεως τῶν φυσικῶν μας πόρων καὶ κατὰ τῆς ἀπολύτου κρεοφαγίας. Ἀλλά ἐάν, γιά παράδειγμα, ὅλοι οἱ Κινέζοι ἀπεφάσιζαν νά τρῶν μίαν φορά τήν ἑβδομάδα κρέας, τί θά συνέβαινε στήν γῆ μας;
   Ποιός σοῦ εἶπε πώς ἡ ὑπερβολή, σέ κάθε της ἐκδοχή, δέν συνιστᾶ Ὕβρι; Τό μέτρον τό ἔχεις ἀκουστά;
   Ὅσο γιὰ τὸ «διαβολικὲς πράξεις», τὸ παρακάμπτω, διότι μοῦ θυμίζει κατηχητικό… ἐγὼ ἀπὸ αὐτὰ δὲν κατέχω… Αὐτοὶ ποὺ κατέχουν μποροῦν καὶ τοποθετοῦνται ἀναλόγως…

 2. Tὸ θέμα εἶναι ὅτι κάποιοι δὲν ἐννοοῦν (καὶ χρειάζεται νοῦς, ποὺ δὲν διαθέτουν) ὅτι τὴν ἄποψή τους ΔΕΝ τὴν συμμερίζονται οἱ πάντες. Καὶ ὅτι ὅπως ὁ κάθε μουσουλμάνος φανατικὸς οὐαχάμπι ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἄποψὴ του πάνω σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, ἔτσι ἀκριβῶς συμπεριφέρονται κι ἐκεῖνοι. Βρίζοντας, συκοφαντῶντας, ἀπειλῶντας… γιὰ ποῖο πρᾶγμα; Γιὰ τὸ ὅτι θὰ συνεχίσει τὸ ἀνθρώπινο εἶδος νὰ ἐκτρέφῃ (ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗι δηλαδὴ ζῶα ποὺ κανονικὰ δὲν θὰ ὑπῆρχαν) γιὰ ὅλες του τὶς ἀνάγκες. Για τὸ ὅτι τὸ ἀνθρώπινο εἶδος θὰ συνεχίσει νὰ ζῇ ἰσορροπημένα, μὲ λιγότερο κυνήγι (ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ τροφοσυλλέκτου), περισσότερη ἐκτροφὴ καὶ μετρημένη καλλιέργεια γῆς, δίχως νὰ γίνεται ὑπερβολικὸ βάρος πουθενά. |

  Εἶναι ζήτημα θρησκείας ὅλα αὐτά, δηλαδὴ Κοσμοθεάσεως. Οἱ φανατικοὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ δικὴ τους κοσμοθέαση-θρησκεία δὲν εἶναι ἡ μοναδική, ὅμως παρότι βρίσκονται σὲ τόσο ἀσύλληπτα χαμηλὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο οἱ ἴδιοι, ἐπιμένουν νὰ γίνοντια κήνσορες γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Εἶναι ἀνίκανοι νὰ συνυπάρξουν μὲ ὁτιδήποτε διαφορετικό, δὲν ἀντέχουν ὁτιδήποτε δὲν εἶναι ὁμοιόμορφο μὲ ἐκεῖνους.

  Σὲ ὅσους λοιπὸν ἐπέλεξαν νὰ βλέπουν τὸ κάθε τι, ὡς ἐπιβολὴ τῆς ἀπόψεώς τους, δὲν ὑπάρχει κάτι καταλληλότερο νὰ ἀπαντήσῃ κανεῖς ἀπὸ αὐτό: χίλιες φορὲς νὰ σοῦ ἐπιβάλλω ἐγὼ τὴν ἄποψή μου παρὰ ἐσὺ τὴν δικὴ σου. Γιατὶ αὐτὸν τὸν δρόμο ἐπέλεξες…

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γούνα: Αναγκαίο ένδυμα με διαχρονική αξία | Φούιτ.gr

Leave a Reply